Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lærke Testmann

cand.pæd.pæd.psyk., Ph.d.-studerende

Lærke Testmann

Profil

Jeg arbejder med socialpsykologi og er optaget af relationer, konflikter og dynamikker i menneskers hverdagsliv og fællesskaber i en samfundsmæssig kontekst.

Min forskning er rettet mod børns hverdagsliv i skole og institution og beskæftiger sig med børns deltagelses- og udviklingsmuligheder i fællesskaber med hinanden. Endvidere er jeg optaget af, hvordan vi kan forstå og udvikle pædagogiske arbejde i relation til dette. Med et undgangspunkt i praksisforskning arbejder jeg med at udforske problemstillinger og konflikter som de stiller sig deltagerne i den konkrete praksis, for på den måde at tilvejebringe viden, der kan udvide og nuancere vores forståelser af praksisserne og bidrage til at udvikle nye interventioner og forholdemåder. 

Forskningsnetværk: 

Praksisforskning i udvikling http://www.ruc.dk/paes/forskning/praksisforskning/

Nordisk Netverk for Barnelivsforskning http://www.ruc.dk/paes/forskning/nettverk_for_barnelivsforskning/

Vis alle (3) »

ID: 93264518