Center for Rusmiddelforskning

Kristine Rømer Thomsen