DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kristine Kabel

Adjunkt

Forskningsområder

Mine centrale forskningsområder er danskfaget i grundskolen, literacy og educational linguistics. Jeg skrev ph.d. om elevers skrivning i litteraturundervisning i udskolingen 2013-2016, og det krydsfelt aftegner mine aktuelle interesser: elevers skriveudvikling, skrive- og grammatikdidaktik, subject-specific literacies samt litteraturdidaktik og mere bredt: danskdidaktik.

I to igangværende og tværinstitutionelle forskningsprojekter er jeg med til at undersøge elevers tidlige skriveudvikling med særligt fokus på lingvistiske og diskursive træk (ATEL, 2018-2022) og spil og literacies på mellemtrinnet i dansk og naturfag (GBL21, 2017-2022), det sidste med fokuseret etnografi som metodologisk tilgang. Derudover har jeg været med i ledelsen af et større eksplorativt projekt om grammatikundervisning i skolens første- og fremmedsprogsfag (Gramma3, 2018-2019), ligesom jeg bl.a. har været involveret i et tværfagligt forsknings- og udviklingsprojekt i udskolingen der teoretisk bygger bro mellem refleksiv literacy og interkulturel kompetence i L1 og L2.

Jeg er i styregruppen for Nordisk netværk for litteraturdidaktisk forskning, vi laver nordiske forskningssamarbejder (se fx den fælles artikel Literature education in Nordic L1's, 2020) og årlige seminarer, også for ph.d.-studerende. I nordisk sammenhæng er jeg også medlem af styregruppen for Nordisk netværk for modersmålsdidaktisk forskning, NNMF (siden 2018), og det lokale danske netværk DaDi (siden 2013). I det regi har vi fornyligt etableret en konferenceserie, med antologien Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag (2020) som første udgivelse i serien.

Jeg er som det fremgår optaget af grundskolen, og af danskfaget - i et sammenlignende perspektiv med andre fag og i et nordisk L1 perspektiv, men er altid nysgerrig på nye spørgsmål og vinkler. Jeg vejleder bredt inden for mine forskningsområder, men også inden for andre hjørner af grundskolen og danskfaget.

Uddannelse

Ph.d., Aarhus Universitet, september 2016
Cand.mag., Københavns Universitet, januar 2004

Tidligere ansættelse

Lektor, Professionshøjskolen UCC/KP, 2011-2018
Adjunkt, Zahles Seminarium, 2007- 2011 (barselsorlov 2009-10)
Timelærer og adjunkt, KDAS, 2004-2007
Underviser i dansk, Studieskolen, 2002-2005

Andet

Redaktør af Forskerklummen (sm. Lene Storgaard Brok, NVL), 2017 -
Litteraturanmelder Kristeligt Dagblad, 2011-2019
Redaktør af Den Blå Port, 2005-2008