Kristian Vissing

Lektor

Forskningsområde

Anvendelse af molekylærbiologiske og fysiologiske metoder og exercise som model til at undersøge effekt af forskelligartet muskelarbejde på molekylær og cellebiologiske regulations-mekanismer involveret i muskel protein syntese, muskel protein degradation and muskel regeneration i raske mennesker og patientgrupper.

Igangværende forskningsprojekter

Indflydelse af exercise under iskæmiske forhold på remote organ prekonditionering.

Indflydelse af iskæmi og muskelaktivitet på muskel stamcelle-aktivering og modvirkning af muskeltab og muskelfunktion hos patienter.

Underliggende mekanismer bag skeletmuskel respons til metabolisk versus mekanisk stress.