Juridisk Institut

Kristian Torp

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Curriculum Vitae

 

Født

1991


Uddannelse 

2019LL.M., Harvard Law School
2015Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2017-Ph.d. stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet


Erhvervserfaring

2018Advokat, Holst, Advokater
2015-2018Advokatfuldmægtig, Holst, Advokater


Undervisningsområder

  • Civilproces
  • Willem C. Vis International Commercial Arbitation Moot


Forskningsområder

  • Almindelig aftaleret
  • Lov og ærbarhed
  • Procesforudsætninger og retlig interesse
  • Civilproces
  • International voldgift
  • Kommerciel voldgift


Diverse

2017-Redaktør, Karnov

Publikationer

Extraterritorial Human Rights Obligations: Human Rights Due Diligence and Home States' Duty to Protect against TNCs

Amsinck Boie, H. N. & Torp, K., 2017, Cph.: Karnov Group. 220 s.

Offentligretlige forbudsregler og privatretlige aftalers ugyldighedsvirkning: Hvornår er en ulovlig aftale også en ugyldig aftale?

Torp, K., 2017, I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 359-366 8 s., U.2017B.359.

The Second Look in European Union Competition Law: A Scandinavian Perspective

Sørensen, J. B. & Torp, K., 2017, I : Journal of International Arbitration. 34, 1, s. 35-54 20 s.

Forældelse, forhandlinger og forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen - nogle bemærkninger til Højesterets dom i U 2015.2445 H.

Torp, K., 2015, I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 259

Kommuners ansvar for vintervedligeholdelse

Torp, K. & Andersen-Møller, J., 2015, I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 396

Forsendelsesrisiko for SKATs brevudsendelser - set i lyset af Højesterets dom SKM2014.150.HR

Torp, K. & Siggaard, K., 2014, I : SR-Skat. s. 156