Kristian Kristensen

Kristian Kristensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområde
Min hovedinteresse inkluderer forsøgsplanlægning og statistisk analyse af forsøgsdata herunder genotype x miljøvekselvirkning. I de sidste år har en stor del af projekterne været relateret til bæredygtigt landbrug.

Aktiviteter

I 2012/2013 vil jeg hovedsageligt arbejde med følgende projekter:

-  Analyse af jordanalyser for at undersøge hvordan indholdet af organisk C i jorden har udviklet sig over de seneste ca. 20 år

-  Analyse af hvordan forskellige halmmængder påvirker grisenes forskellige aktiviteter

-  Analyse af hvordan indholdet plantetilgængelig P og andre næringsstoffer afhænger af jordens beskaffenhed, af tilførsel og bortførsel af P samt management

- Analyse af data med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten af primærproduktion af udvalgte grønsager

-  Evaluering og udvikling af markforsøg

-  Analyse af data fra danske økologiske og konventionelle landbrugs sædskifter

-  Herudover rådgiver jeg (som konsulent) omkring valg af forsøgsdesign og statistisk analyse i mange projekter indenfor jordbrugsforskning

I 2012 og 2013 deltager jeg som underviser på kurset ”Study Design and Analysis” for master og PhD studerende

Vis alle (224) »

Vis alle (77) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6756