Juridisk Institut

Kristian Graven Nielsen

Cand.jur., Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

Uddannelse

2018Ph.d. grad, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015

Advokat, LETT, Aarhus

2014Bestået den praktiske prøve i retssagsbehandling
2014

Bestået den skriftlige advokateksamen

2012Cand.jur., Aarhus Universitet
2009Bach.jur., Aarhus Universitet
2005Matematisk studentereksamen, Varde Gymnasium

 

Akademiske stillinger

2020-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2018-2020Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2018Videnskabelig assistent, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015-2018Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2015Advokat, LETT, Aarhus
2014-2015Advokatfuldmægtig, LETT, Aarhus
2012-2014Advokatfuldmægtig, Abel & Skovgård Larsen, Aarhus

 

Forskningsområder

  • Boligret (lejeret, andelsboliger, ejerlejligheder, fast ejendom)
  • Erstatningsret, herunder bestyrelsesansvar

 

Undervisningsområder

  • Erstatningsret
  • Aftaleret
  • Obligationsret
  • Selskabsret

Publikationer

Lempelse af direktørens ansvar – ledelse eller arbejdstager?

Graven Nielsen, K., dec. 2022, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2022, 4, s. 116 131 s.

Anmeldelse: Kristian Dreyer under medvirken af Sabrina Bolvig Olsen: Ejerlejlighedsloven og normalvedtægten med kommentarer (2022)

Graven Nielsen, K., 9 sep. 2022, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 276-277 2 s., U.2022B.276.

Anmeldelse: Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskabsret, 6. udgave (2021), Karnov

Graven Nielsen, K., 26 apr. 2022, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2022, 1, s. 61-63 3 s.

U 2021.455/2 H og anvendelsen af aftalelovens § 36 på boliglejeforhold

Graven Nielsen, K., 6 dec. 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. København: Djøf Forlag, s. 407-423

Andelshaveres og ejerlejlighedsejeres ret til at overlade brugsretten til andre

Graven Nielsen, K., maj 2021, Festskrift til Dansk Selskab for Boligret 2021: brugsrettigheder til lokaler og fraflytningsspørgsmål . København: Karnov Group, s. 85-102 18 s.

Untying built-in knots in Danish condominium law: a balancing of interests

Graven Nielsen, K. & Edlund, H. H., 9 feb. 2021, Condominium Governance and Law in Global Urban Context. Abingdon: Routledge, s. 144-157

Det indbyrdes opgør mellem andelsboligsælgere og valuarer i overprissager - en analyse af U 2020.1529 H

Graven Nielsen, K., sep. 2020, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 2020, 5, s. 549-558 10 s., TBB2020.549.

Nye regler og retspraksis om andelsboligforeninger

Graven Nielsen, K., jul. 2019, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2019B.219, 27-28-29, s. 219-229 11 s.

Boganmeldelse: Lejeaftaler - en håndbog: Anders Serup Svendsen: Lejeaftaler - en håndbog, Lejernes Landsorganisation, 2018

Graven Nielsen, K., 2019, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 2019, s. 1-2

Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger - set fra bestyrelsens perspektiv

Graven Nielsen, K., 2019, Karnov Group. 593 s.

Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger - set fra bestyrelsens perspektiv

Graven Nielsen, K., 15 jun. 2018, Aarhus Universitet, Juridisk Institut. 591 s.

Andelsboligforeningslovens § 4 og vilkår i lejeforhold, der stiftes i medfør af bestemmelsen

Graven Nielsen, K. & Edlund, H. H., 2013, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 2013, s. 497 10 s., TBB2013.497.

Andelsboligforeningslovens § 4 - tidligere andelshaveres individuelle forbedringer

Nielsen, K. G., 2012, I: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 2012, 3, s. 249 7 s., TBB.2012.249.