Aarhus Universitets segl

Knud Erik Larsen

Karriere- og studiekoordinator

Knud Erik Larsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mit forskningsprojekt sigter mod at udvikle grise-modeller for humane neurodegenerative sygdomme, primært Parkinson’s sygdom (PD). Vi forsøger at generere transgene grise-modeller, der udvikler sygdommen. De nedarvede (familiære) typer af PD danner udgangspunkt for vore studier. Mutationer i mindst 15 forskellige navngivne humane gener vides at fremkalde arvelige former af Parkinson’s sygdom. Det eksperimentelle arbejde omfatter isolering og karakterisering af grisegener, hvis humane homologer/ortologer vides at være associeret med PD.

Det undersøges endvidere, hvorvidt splejsningsvarianter af de involverede gener kan være knyttet til sygdomsudvikling. Der udføres ekspressionsanalyser samt forsøg med overekspression af såvel vildtype gener samt muterede versioner heraf i forskellige pattedyrceller herunder også grise fibroblastceller. Transgene grise genereres med muterede versioner af udvalgte kandidatgener ved at benytte to forskellige teknikker til transgenese. Den ene er en kombination af homolog rekombination, nuclear transfer og dyrekloning, og den anden metode til transgenese anvender lentivirus. Endvidere forsøges det vedvarende at identificere naturlige grise-modeller for neurodegenerative sygdomme.

I forskellige andre forskningsprojekter beskæftiger jeg mig også med generel husdyrmolekylær-genetik.

Vis alle (283) »

Vis alle (46) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5652