Psykologisk Institut

Klaus Nielsen

Professor

VEJLEDERBREV

 

Kære studerende,

Her er par ord om mit vejledervirke. Da jeg for mange år siden selv skrev speciale, husker jeg det som en rigtigt god oplevelse, fordi jeg fik mulighed for at fordybe mig fagligt i et emne, der havde interesseret mig igennem længere tid. Jeg ved godt at tingene har ændret sig, men jeg forsøger gennem min vejledning at formidle og opmuntre til faglig fordybelse i et emne som interesserer dig.

 

Indhold

Jeg vil anbefale dig at se på min publikationsliste i forhold til, hvilke emner som jeg har beskæftiget mig med. Det er i det store hele de emner, som jeg også gerne vejleder i. Hvis jeg alligevel kort skal sætte et par ord den indholdsmæssige del af det, som jeg gerne vejleder i, så knytter meget af det, som jeg har lavet sig til pædagogisk psykologi med særligt fokus på menneskelige forandringsprocesser (læring). Jeg er særligt interesseret i projekter med fokus på læring uden for en skolemæssig kontekst. Jeg har dog også i de senere år vejledt specialer, der har beskæftiget sig overdiagnosering og patologisering af hverdagslivet samt inklusions- og eksklusionsprocesser i pædagogiske kontekster. Jeg vejleder også gerne specialer, der arbejder med kvalitative metoder og også gerne specialer, der beskæftiger sig med historiske og videnskabsteoretiske emner i forhold til psykologiske problemstillinger. Endvidere har jeg også vejledt specialer, der har fokus på senmodernitetens betydning for forskellige psykologiske problemstillinger. Rent teoretisk er jeg optaget af en social praksis tilgang til psykologien, men jeg er også interesseret i fænomenologiske, marxistiske og poststrukturalistismens bidrag til psykologiske problemstillinger

 

Vejlederstil

Som beskrevet oven for, så er det centrale for mig faget og den faglige fordybelse, så jeg går ikke så meget i at tælle timer i forhold til hvor mange gange du kommer til vejledning. Jeg har et par simple regler som jeg følger i stedet:

 

1. Jeg læser og kommenterer det som du sender til mig én gang. Vejledningen forudsætter naturligvis at du sender mig noget som jeg kan kommentere på forud for at vi mødes. Hvis vi aftaler det, så kan vi godt aftale at jeg læser hele specialet i sammenhæng til sidst, hvis der er ønske om det.

2. Jeg vejleder kun face-to-face. Der skal være meget særlige grunde til at jeg vejleder via nettet.

3. Jeg skal have det materiale, som du ønsker, at jeg læser og kommenterer minimum tre arbejdsdage før vi mødes.

4. Hver gang du sender noget til mig, så skal du vedhæfte din problemstilling og en disposition for specialet. Du må også meget gerne præcisere hvad det er, som du ønsker, at jeg særligt skal kommentere på. Jo mere præcist du spørger, desto mere præcist kan jeg også svare.

 

Ved første mødegang, så fremsender du din problemstilling og disposition. Det må gerne være meget foreløbigt og du må gerne reflektere over hvorfor netop denne problemstilling er vigtigt.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Klaus