Aarhus Universitets segl

Klaus B. Bærentsen

Lektor emeritus

Kære studerende

En kort præsentation af tanker om vejledning af specialer m.v.

Emneområder

Jeg har erfaring med vejledning af opgaver indenfor det psykologiske fagområde generelt, men mit forsknings- og undervisningsarbejde er centreret omkring almenpsykologi, kognitionspsykologi; menneskers produktion, anvendelse og forståelse af teknologi; psykologisk relevante neurale processer; og meditation (se evt. liste over publikationer). Jeg er principielt åben overfor vejledning af opgaver om alle psykologiske forhold, især (men ikke kun) hvis den teoretiske tilgang er baseret på Kulturhistorisk Virksomhedsteori, Økologisk Psykologi, Synergetik og Dynamisk Systemteori, eller Klassisk Yoga og Buddhisme.
Jeg forstår Dansk, Norsk, Svensk, Engelsk, Tysk, og Russisk.

De vigtigste faktorer for et vellykket forløb er forfatterens motivation og interesse for emnet, samt arbejdsindsats og talent. Min vigtigste opgave er, at hjælpe med at fokusere og præcisere behandlingen af problemstillingen i henhold til de krav, der stilles i studieordningen.

Til første møde

Læs studieordningens krav til specialet, så vi kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål på mødet.

Send en kort skriftlig note om emnet og problemstillingen, du vil behandle (højst 1-2 sider ). Hvis du allerede har en problemformulering, så send den med. Send teksten nogle dage før mødet.

Siderne til første gang kan med fordel indeholde:

Navn, dato og sidetal (hvis der er flere sider).
En (foreløbig) arbejdstitel.
Beskrivelse af den overordnede problemstilling eller problemområdet.
Problemstillingens relevans som videnskabelig psykologisk problemstilling.
Din motivation for at vælge emnet eller problemstillingen.
Forslag til problemformulering.

Vejledningsforløbet


Vejledning gives efter behov og ifølge gældende regler.
Vejledningsmøder aftales fra gang til gang.
Vejledning kan ske elektronisk, hvis det ønskes, eller er nødvendigt.

Til vejledningsmøder fremsendes
●    Foreløbigt manuskript med problemformulering, indholdsfortegnelse, og/eller disposition eller synopsis.
    ○    Altid med navn, dato og sidetal (hvis der er flere sider).
    ○    Det er ikke nødvendigt, at teksten har en kvalitet, så den kan opnå Nobelprisen i litteratur, men det er selvfølgelig en fordel, hvis den  er nogenlunde forståelig.
●    I den ledsagende mail angives de sider i teksten, som ønskes læst og diskuteret i vejledningen (max 7).
    ○    Omtale af de spørgsmål, problemer, emner o.l.  som ønskes diskuteret i vejledningen.
●    Undtagelsesvis kan vejledning foregå uden skriftligt materiale, hvis de spørgsmål som ønskes diskuteret har en karakter, som gør det unødvendigt, eller er vanskeligt beskrivelige.
●    Send det skriftlige materiale mindst 2 dage i forvejen.

Specialestuderende forventes at kunne arbejde selvstændigt med den valgte problemstilling og med skrivning af selve teksten. Nogle gange kan specialeskrivningsprocessen imidlertid være udfordrende. Hvis du støder ind i udfordringer, er det en god idé at henvende dig, så vi kan finde ud af hvordan du kommer videre. Hvis du ikke henvender dig, går jeg ud fra, at arbejdet skrider planmæssigt frem. Jeg forventer dog som minimum at blive orienteret om arbejdet én gang om måneden.

Første vejledning finder normalt sted i maj/juni eller december (alt efter starttidspunkt) samt evt. et møde i august eller januar. Disse vejledninger er obligatoriske.