Aarhus Universitets segl

Klaus B. Bærentsen

Lektor emeritus

Klaus B. Bærentsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Særlige interesseområder 

 • Bevidsthedens, psykens og hjernens udvikling i fylogenesen, historien og ontogenesen.
 • Menneskers anvendelse og forståelse af teknologi.
 • Psykologisk virksomhedsteori og handlingsteori, økologisk perceptionsteori og kognitionspsykologi, dynamisk systemteori.
 • De psykiske processers og bevidsthedens grundlag i dynamiske funktionelle hjernesystemer.
 • Meditation og esoteriske bevidsthedsteorier.

Igangværende forskning

Neurovidenskabelig Psykologi

 • Neurovidenskabelig fundering af virksomhedsteori og økologisk psykologi
 • Meditation undersøgt med fMRI
 • Metoder til analyse af dynamiske fMRI data

Menneske - Teknologi - Interaktion

 • Den menneskelige psykes kulturhistoriske udvikling
 • Menneskers brug og forståelse af teknologiske artefakter

Forskningsområder

 • Almen psykologi Dynamisk Systemteori Kulturhistorisk psykologi Pragmatisme Synergetik Virksomhedsteori Yoga, Buddhisme, Alkymi Økologisk Psykologi
 • Andre dyre- og menneskearters liv før og nu Kulturhistorisk udvikling af psyken Psykens evolution
 • Biologisk psykologi Biologisk basis for psykiske fænomener Evolutionær psykologi
 • Følelseslivets psykologi Følelser og emotioner som kognitive funktion Følelser og emotioners handlingsledende funktion
 • Kognitionspsykologi Bevidsthed og ubevidste psykiske funktioner Kognitionens basis i livsvirksomheden Kognitive processers funktion i virksomheden Meditation
 • Menneske og teknologi Genstanddsmæssiggørelse af psykiske funktioner Interiorisering af psykiske funktioner Intuitive brugergrænseflader Tjenligheder og menneskelig praksis
 • Neuropsykologi Dynamisk selvorganisering i neurale processer funktionel Magnetisk Resonans Skanning Funktionelle hjernesystemer Hjerneprocesser under meditation
 • Psykologihistorie Kulturhistorisk psykologi Virksomhedsteori Yoga, Buddhisme, Alkymi
 • Tænknings- og problemløsningspsykologi Tænkning som interioriseret handling

Vis alle (82) »

Vis alle (62) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 140617