Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kirsten Nielsen

Professor emeritus

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

12-10-1943

Født i Svendborg, student fra Svendborg Statsgymnasium 1962; gift med cand.scient. Leif Nielsen 1967.

1989

Ordineret som præst i Folkekirken.Fungeret som ulønnet hjælpepræst i Skejby og Lisbjerg pastorater i perioden 1989-1995.Begyndt igen i år 2000.

Uddannelse & grader

1970

Cand.mag. i kristendomskundskab (hovedfag) og fransk (bifag) Aarhus Universitet Pædagogikum ved Statsgymnasiet i Aarhus.

1976

Licentiat i teologi på afhandlingen "Jahve som anklager og dommer", udgivet på TeolTryk Aarhus 1977. Udgivet i revideret form som "Yahweh as Prosecutor and Judge", Sheffield 1978.

1985

Teologisk doktorgrad på afhandlingen "For et træ er der håb. Om træet som metafor i Jes 1-39." Gads Forlag, København 1985. Udgivet i revideret udgave som "There is Hope for a Tree. The Tree as Metaphor in Isaiah", Sheffiled 1989.

 2006 Ridder af Dannebrog
 2008 Æresdoktor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo

Ansættelser

01-01-1971

Amanuensis i Gammel Testamente ved Institut for Gammel Testamente. Overflyttet til det nyoprettede Institut for Kristendomskundskab november 1971.

1976

Lektor sammesteds.

1995

Professor ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet.

2009Gået på pension

Administrative poster

1983  -  1984

Prodekan ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

1984  -  1989

Dekan for Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

1990  -  1996

Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd - de sidste to år som næstformand.

1986  -  2002

Medlem af Det Danske Bibelselskabs bestyrelse. I en periode formand for publikationsudvalget samt for redaktionen af Kommentarserien.

2005  -  2008

Koordinator af Aarhus Universitets fokusområde "Religion som normsætter" samt koordinator af Tema 2 "BIBEL OG LITTERATUR - recpetion og transformation". Hjemmeside: http://www.relnorm.au.dk/index.jsp