Aarhus Universitets segl

Kirsten Bang

Ph.d., Chefkonsulent

Arbejdsområder

Koordinering:
Rammeaftale med Miljøministeriet - ydelsesaftalen Arktis
Halvårs- og årsrapportering for DCE
Årsberetning for DCE
Miljøbiblioteket (populærfaglig bogserie om natur og miljø)

Faglige områder:
Arktis (Monitering og myndighedsrådgivning)
Mikrobiel økologi og bioteknologi (GMO)