Aarhus Universitets segl

Kiril Manevski

PhD, Seniorrådgiver, Forsker

Kiril Manevski

Profil

Forsker med fokus på kvantificer og studerer 1) kvælstofudvaskning og kvælstofbalancer i landbrugsystemer på forskellige skalaer, 2) effekter af flerårige afgrøder og afgrøde-husdyr integration for at producere multi-formål biomasse og reducere kvælstofemissioner, og 3) agronomisk og fysiologisk respons af afgrødevækst til tørke og underernæring. Jeg anvender empirisk og numerisk modellering af afgrødevækst, vand- og kvælstof fluxe i agroøkosystemer og har også erfaring med multi-sensor/multi-skala dataopsamling for digitalt landbrug. Jeg også varetager frugtbar studerende tilsynsføring og kursus undervisning på universitetet og inden for Sino-Danish Center for Education and Research, som jeg var involveret i Danida-finansierede “Building Stronger Universities” projekt med KNUST i Ghana.

Vis alle (87) »

Vis alle (39) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 44238369