Juridisk Institut

Kim Sommer Jensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

1965

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1999Ph.d.-grad (Konkursregulering) ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2014-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2008Professor i retsvidenskab (MSO), Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1999Lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet (orlov 2006-2008)
1996Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2007-2008Konstitueret landsdommer
2006-2007Videnadvokat, Advokatfirmaet Bech-Bruun
1999Konstitueret landsdommer (2/5 tid)
1993-1996Advokat
1990-1993Advokatfuldmægtig

 

Akademiske hverv

2017-Redaktionsråd for Insolvensrättslig Tidskrift
2013-Bestyrelsesmedlem Nordiska Föreningen för Processrätt
1994-2002Censor ved Handelshøjskolerne

 

Forskningsområder

  • Civilproces
  • Insolvensret
  • Konkursret

 

Undervisningsområder

  • Civilproces
  • Konkursret
  • Insolvensret

 

 

Publikationer

Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i insolvensretten

Jensen, K. S., mar. 2021, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 81 8 s., U.2021B.81.

Lidt om fejl og frister

Jensen, K. S., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., H. H. E., S. K. & Iversen, T. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 261-276 16 s.

De danske domstoles internationale kompetence på det konkursretlige område - i lyset af EU´s insolvensforordning

Jensen, K. S., 2020, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 272-273 1 s.

Konkurs

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H. & Jensen, K. S., 2020, 2 udg. København: Djøf Forlag. 727 s.

Rekonstruktion: teori og praksis

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H., Jensen, K. S., Madsen, C. J. & Kærsgaard Mylin, A., 2020, 2 udg. København: Djøf Forlag. 627 s.

Appel af delafgørelser og andre afgørelser

Jensen, K. S., 2019, Retsplejeloven - 100 år. Bang-Pedersen, U. R., Baumbach, T., Scharf, O. & Stevnsborg, H. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 461-480 19 s.

Handelsagentaftalen og insolvens

Jensen, K. S., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 265-280 16 s.

Sanktioner og tidsfrister ved konkurskarantæne

Jensen, K. S., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 299-318 20 s.

Virksomhedsoverdragelse i konkurs

Jensen, K. S., 2018, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2018, s. 112-120 9 s.

Betydningen af pant for stemmeretten ved konkurs og rekonstruktionsbehandling

Jensen, K. S., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 260-267 7 s., U.2017B.260.

Omstændigheder i konkurslovens § 72

Jensen, K. S., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 38-44 7 s., U.2017B.38.

Omstødelse af (store) gaver

Jensen, K. S., 2017, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 331-336 6 s., U.2017B.331/1.

Konkursregulering af forudbetalte kontrakter

Jensen, K. S. & Biltoft-Knudsen, M., 2016, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. ET.2016.97.

Konkursretten

Jensen, K. S., 2016, Hellerup: Forlaget Pejus. 261 s.

Konkurs

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H. & Jensen, K. S., 2014, Kbh.: Djøf Forlag. 693 s.

Anmeldelse af Peter Nørgaard: Private Straffesager

Jensen, K. S., 2013, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2013B.309, s. 309-310 1 s.

Anmeldelse af Jens Paulsen: Insolvensret - Konkurs

Jensen, K. S., 25 feb. 2012, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 146:2012, 8, s. B.92 1 s.

Betydningen af processuel succession ved konkurs

Jensen, K. S., 11 feb. 2012, I: Ugeskrift for Retsvaesen. 146:2012, 6, s. B.56-62 7 s.

Ensidige erklæringer i civilprocessen

Jensen, K. S., okt. 2011, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2011, 4, s. 317-331 15 s.

Rekonstruktion: Teori og praksis

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H., Jensen, K. S., Jul Madsen, C. & Kærsgaard Mylin, A., 2011, 1 udg. København: Djøf Forlag. 614 s.

Hæftelse for sagsomkostninger (i konkursboer)

Jensen, K. S., 2010, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 1, s. 3-19 17 s.

U 2009.2607 ØLK Ad hoc kuratorer og udskiftning af kurator

Jensen, K. S., 2010, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 1, s. 53-58 6 s.