Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kim Gustavson

Seniorforsker

Profile photoKim Gustavson
Seniorforsker
Institut for Bioscience - Arktisk miljø
Institut for Bioscience - Arctic Research Centre

Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Danmark
E-mail: kig@bios.au.dk
Direkte telefon: 87158641
Mobiltelefon: 30183113

Udvalgte publikationer

Otolith chemistry of common sculpins (Myoxocephalus scorpius) in a mining polluted Greenlandic fiord (Black Angel Lead-Zinc Mine, West Greenland)

Søndergaard, J., Halden, N., Bach, L., Gustavson, K., Sonne, C. & Mosbech, A., 26 okt. 2015, I : Water, Air and Soil Pollution. 226, 10, 12 s., 336.

Review on Burn Residues from in Situ Burning of Oil Spills in Relation to Arctic Waters

Fritt-Rasmussen, J., Wegeberg, S. & Gustavson, K., 13 okt. 2015, I : Water, Air and Soil Pollution. 226, 10, 329.

Physiologically-based pharmacokinetic modelling of distribution, bioaccumulation and excretion of POPs in Greenland sledge dogs (Canis familiaris)

Sonne, C., Gustavson, K., Letcher, R. J. & Dietz, R., 23 jul. 2015, I : Environmental Research. 142, s. 380-386 7 s.

DCE kommentarer til godkendelse og vilkår for udvidelse af Nuuk Havn

Gustavson, K. & Aastrup, P., 2015, 2 s..

Ecotoxicological investigation of the effect of accumulation of PAH and possible impact of dispersant in resting high arctic copepod Calanus hyperboreus

Nørregaard, R. D., Gustavson, K., Møller, E. F., Strand, J., Tairova, Z. & Mosbech, A., 2015, I : Aquatic Toxicology. 167, s. 1-11 11 s.

Penile density and globally used chemicals in Canadian and Greenland polar bears

Sonne, C., Dyck, M., Rigét, F. F., Beck Jensen, J-E., Hyldstrup, L., Letcher, R. J., Gustavson, K., Gilbert, M. T. P. & Dietz, R., 2015, I : Environmental Research. 137, s. 287-291 5 s.

Physiologically-based pharmacokinetic modelling of immune, reproductive and carcinogenic effects from contaminant exposure in polar bears (Ursus maritimus) across the Arctic

Dietz, R., Gustavson, K., Sonne, C., Desforges, J-P., Rigét, F. F., Pavlova, V., McKinney, M. A. & Letcher, R. J., 2015, I : Environmental Research. 140, s. 45-55 11 s.

Rapport for støjmålinger ved GNC`s mobile stenknuseanlæg i Nuuk

Gustavson, K., 2015, 5 s..

Vejledning i udførelse af sanitary survey i produktionsområder for toskallede bløddyr m.m. i Danmark

Larsen, M. M., Gustavson, K., Hendriksen, N. B. & Göke, C., 18 jul. 2014, 26 s.. Nr. 1264954, jul. 18, 2014.

Measuring bioavailable metals using diffusive gradients in thin films (DGT) and transplanted seaweed (Fucus vesiculosus), blue mussels (Mytilus edulis) and sea snails (Littorina saxatilis) suspended from monitoring buoys near a former lead-zinc mine in West Greenland

Søndergaard, J., Bach, L. & Gustavson, K., 15 jan. 2014, I : Marine Pollution Bulletin. 78, 1-2, s. 102-109 8 s.

DCE´s kommentarer til MASIK ansøgning om indvinding af havbundsmateriale

Gustavson, K., 2014, 6 s..

Evaluation of the use of common sculpin (Myoxocephalus scorpius) organ histology as bioindicator for element exposure in the fjord of the mining area Maarmorilik, West Greenland

Sonne, C., Bach, L., Søndergaard, J., Rigét, F. F., Dietz, R., Mosbech, A., Leifsson, P. S. & Gustavson, K., 2014, I : Environmental Research. 133, s. 304-311 8 s.

Fysiologisk baseret farmacokinetisk modellering af kontaminanter i mennesker: et redskab som kan forbedre vurdering af belastning og effekter af kontaminanter på arktiske befolkningsgrupper

Gustavson, K., 2014, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Physiologically based pharmacokinetic modeling of POPs in Greenlanders

Sonne, C., Gustavson, K., Rigét, F. F., Dietz, R., Krüger, T. & Bonefeld-Jørgensen, E. C., 2014, I : Environment International. 64, s. 91-97 7 s.

Notat vedrørende NOx udledning fra dieseldrevne kraftværker

Gustavson, K., 3 okt. 2013, 4 s..

DCE evaluation of 2011 Post-Drill Monitoring Close-Out proposal

Wegeberg, S., Lassen, P., Gustavson, K. & Mosbech, A., 2013, 2 s.. maj 03, 2013.

DCE kommentarer til høringssvar vedr. Forslag til strategi for miljøvurdering og bortskaffelse af boremudder og borekemikalier i forbindelse med olie- og gasaktiviteter i grønlandske farvande

Gustavson, K., Wegeberg, S., Boertmann, D. & Mosbech, A., 2013, 3 s.. dec. 19, 2013.

Forløb omkring boremudderstrategi

Wegeberg, S., Gustavson, K., Fritt-Rasmussen, J. & Mosbech, A., 2013, 1 s.. apr. 24, 2013.

Role of dispersants of oil on copepods in high arctic areas

Gustavson, K., Nørregaard, R. D., Møller, E. F., Strand, J. & Tairova, Z., 2013, I : Arctic Station Annual report . s. 26-27

§37 spørgsmål af Saxdorph Didriksen, Siumut vedr. brug og udledning af kemikalier i forbindelse med ISUA projektet

Gustavson, K., 2013, 2 s.. nov. 24, 2013.

First DCE comments on the AT7, AT2 and LF7 pre and post-drill monitoring survey of the Capricorn 2011 oil exploration drilling campaign

Wegeberg, S., Lassen, P., Asmund, G., Gustavson, K. & Mosbech, A., 27 apr. 2012, 4 s..

DCE comments to “Isua Iron Ore Project. Environmental Impact Assessment. March 2012

Gustavson, K., Johansen, P. & Aastrup, P., 2012, 20 s.. jun. 14, 2012.

Faglig karakterisering af forekomst og udbredelse af miljøfarlige stoffer, herunder biologiske effekter, i de danske farvande: Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Gustavson, K., Strand, J. & Larsen, M. M., 2012, 35 s.. dec. 19, 2011.

Inhibition of primary production by UV-B radiation in an arctic bay - Model calculations

Wängberg, S. -Å., Andreasson, K. I. M., Garde, K., Gustavson, K., Henriksen, P. & Reinthaler, T., 2012, I : Aquatic Sciences. 68, 2, s. 117-128 12 s.

Koncentrationer af naturligt forekommende kviksølv i baryt anvendt i boremudder i forbindelse med olieefterforskningsboringer ved Grønland 2011

Wegeberg, S., Asmund, G., Gustavson, K. & Mosbech, A., 2011, 4 s..

Using sludge on arable land - effect based levels and long-term accumulation for certain organic pollutants

Diana, L., Frankki, S., Gustavson, K. & Sternbeck, J., 2011, 101 s. Copenhagen K : Nordic Council of Ministers.

Chemicals from Marine Fish Farms: Monitoring of chemicals from marine fish farms in Nordic environments - veterinary medicines, biocides and persistent organic contaminants

Gustavson, K., Dam, M., Fieler, R., Jørgensen, C., Magnussen, M. P., Petersen, G. I., Solbakken, J. & Yngvadottir, E., 2009, 82 s. Copenhagen K : Nordic Council of Ministers.

Reproductive performance in East Greenland polar bears (Ursus maritimus) may be affected by organohalogen contaminants as shown by physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modelling

Sonne, C., Gustavson, K., Riget, F. F., Dietz, R., Birkved, M., Letcher, R. J., Bossi, R., Vorkamp, K., Born, E. W. & Petersen, G., 2009, I : Chemosphere. 77, 11, s. 1558-1568

Udvikling i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006. Indikator for pesticiders naturbelastning

Gustavson, K., 2009, I : Plantekongres. s. 122-126 4 s.

Effects of exposure duration of herbicides on natural stream periphyton communities and recovery

Gustavson, K., Møhlenberg, F. & Schlüter, L., 2003, I : Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 45, 1, s. 48-58 11 s.

Long-term effect of Sea-Nine on natural coastal phytoplankton communities assessed by pollution induced community tolerance

Larsen, D. K., Wagner, I., Gustavson, K., Forbes, V. & Lund, T., 2003, I : Aquatic Toxicology. 62, 1, s. 35-44 10 s.

Tag temperaturen på plankton

Møhlenberg, F., Garde, K. & Gustavson, K., 2003, I : Vand & Jord. 10, 4, s. 157-159 4 s.

Comparing sensitivity of ecotoxicological effect endpoints between laboratory and field

Selck, H., Riemann, B., Christoffersen, K. S., Forbes, V., Gustavson, K., Hansen, B. W., Jacobsen, J., Kusk, K. O. & Petersen, S., 2002, I : Ecotoxicology and Environmental Safety. 52, 2, s. 97-112 16 s.

Havnesediment indeholder skadelige organiske forbindelser

Jensen, A. & Gustavson, K., 2002, I : Ny Viden fra Miljoestyrelsen. 4, 2, s. 97-100 3 s.

The impact of UV-B radiation on alkaline phosphatase activity in phosphorus-depleted marine ecosystems

Garde, K. & Gustavson, K., 1 jan. 2001, I : Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 238, 1, s. 93-105 13 s.

Influence of UV-B radiation on bacterial activity in coastal waters

Gustavson, K., Garde, K., Wängberg, S-A. & Selmer, J-S., 1 aug. 2000, I : Journal of Plankton Research. 22, 8, s. 1501-1511 11 s.

De udsatte vandhuller

Samsøe-Petersen, L., Gustavson, K., Madsen, T., Bügel Mogensen, B., Lassen, P. & Larsen, J., 2000

De udsatte vandhuller

Gustavson, K., 2000

Influence of UV-B radiation on bacterial activity in coastal waters

Gustavson, K., 2000, 10 s.

Ozonudtynding påvirker plankton

Garde, K. & Gustavson, K., 2000, 1 s.

Some halogenated organic compounds in sediments and blue mussel (Mytilus edulis) in Nordic Seas

Gustavson, K. & Jonsson, P., 1 aug. 1999, I : Marine Pollution Bulletin. 38, 8, s. 723-736 14 s.

Pollution-induced community tolerance (PICT) in coastal phytoplankton communities exposure to copper

Gustavson, K., Petersen, S., Pedersen, B., Stuer-Lauridsen, F., Pedersen, S. & Wängberg, S. -Å., 1 jan. 1999, I : Hydrobiologia. 416, s. 125-138 14 s.

Effects of UVB radiation on marine phytoplankton communities

Garde, K., Gustavson, K., Selmer, J-S. & Wängberg, S-A., 1998, I : Journal of Plankton Research. 21, 1, s. 147-166 20 s.

Monitering ved hjælp af mikroalgesamfund

Petersen, S. & Gustavson, K., 1997, I : Vand & Jord. 4, 5, s. 198-199 1 s.

Tolerance induction and succession in microalgae communities exposed to copper and atrazine

Gustavson, K. & Wängberg, S. -Å., 1 jan. 1995, I : Aquatic Toxicology. 32, 4, s. 283-302 20 s.

Havmiljøforskning

Gustavson, K., 1990, 12 s. Danmarks Miljøundersøgelser.

Pesticiders spredning, forekomst og effekter i miljøet: Litteraturstudier om phonoxysyrer og hexachlorcyclohexan

Gustavson, K., Miljøstyrelsen & MST, 1990, 481 s.