Kim Behrens Jessen

Studiekoordinator

Uddannelse

2003    Mag. art. i klassisk arkæologi, Institut for Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet

 

Ansættelser 

Jan 2012 -                 AC-fuldmægtig, Afsnit for Uddannelseskvalitet og Studienævnsbetjening, ARTS, Aarhus Universitet

Maj 2010-dec. 2011     AC-int.nat.studiekoordinator for Klassiske Studier, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet

Feb. 2007-jan. 2010    Videnskabelig assistent på Afd. for Klassisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet

Sep. 2006-jan. 2007    Amanuensis på Afd. for Græsk-romerske studier, Syddansk Universitet, Odense

Sep. 2006-jan. 2007    Amanuensis på Afd. for Klassisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet

Sep. 2005-jan. 2006    Amanuensis på Afd. for Klassisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet

Sep.-dec. 2004           Ekstern lektor på Afd. for Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet

Feb.-maj  2004           Undervisningsassistent på Afd. for Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet

 

Udgravningserfaring

Jun-juli 2009               Udgravningsleder på uddannelsesudgravningen ved Vædebro, Alken, Skanderborg Museum

Maj-jun 2009               Udgravningsleder på uddannelsesudgravningen i Omgård, Spjald, Ringkøbing/Skjern Museum

Jun-juli 2008               Udgravningsleder på uddannelsesudgravningen i Omgård, Spjald, Ringkøbing/Skjern Museum

Jun 2007                     Udgravningsleder på uddannelsesudgravningen ved Stensballegaard, Horsens, Horsens Museum

Feb.-jun. 2006             Arkæolog på udgravning på Kildebjerg Allé, Ry for Skanderborg Museum

Mar.-juli 2005              Arkæolog på udgravning på Øster Havgård under Museet på Sønderskov, Brørup

Juni-juli 2002               Ansvarlig for logistikken og trenchmaster ved de nordiske udgravninger i Nemi

Juni-juli 2001               Ansvarlig for logistikken og trenchmaster ved de nordiske udgravninger i Nemi

Juni-juli 2000               Ansvarlig for logistikken ved de nordiske udgravninger i Nemi, Italien

Juni-juli 1999               Ansvarlig for logistikken ved de nordiske udgravninger i Nemi, Italien

Juni-juli 1998               Deltager i de nordiske udgravninger i Nemi, Italien

Juni-juli 1997               Trenchmaster ved de græsk-danske udgravninger i Chalkis, Ætolien i Grækenland

Juni 1996                    Uddannelsesudgravning i Snorup ved Varde

Juni 1996                    Opmålingskursus på Moesgaard ved Institut for Forhistorisk Arkæologi

 

Udlandsophold

2003                           Studieophold i Athen, Grækenland

1999-2000                   Socratesstuderende ved Sorbonne Universitetet i Paris, Frankrig

 

Forskningserfaring

Juni 2004                   Forskningsassistent ved Antikmuseet, Aarhus Universitet i forbindelse med særudstillingen Den græske Olympiade

Okt. 2003-feb. 2004    Billedredaktør på bogen Den græske Olympiade for Tidsskriftet SFINX

2002                         Arrangerede udstillingen Fund fra "Cæsars" villa på Det danske Institut i

Rom, Italien