• Frederiksborgvej 399, I2.35

  4000 Roskilde

  Danmark

 • Frederiksborgvej 399

  4000 Roskilde

  Danmark

1988 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

MSc Kim Gustavson, (mand), cand.mag. Han er seniorforsker ved Ecoscience. Han har mere end 25 års erfaring med projektledelse, forsknings- og rådgivningsopgaver for private virksomheder og miljømyndigheder. Han har fungeret som projektleder og ekspert i adskillige EU-forskning og nationale forsknings- og udviklingsprojekter. Kunderne omfatter industrier, miljømyndigheder i Danmark, Norge og Grønland, Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Kemikalieagentur, EU-Kommissionen, The Baltic Marine Environment Protection Commission, European Maritime Safety Agency, Arctic Monitoring and Assessment Program, Nordisk Ministerråd og AMAP og andre. Hans ekspertise omfatter miljørisikovurdering af spild af kemikalier og olie i havmiljøet, bioakkumulering og toksicitet af kemikalier og olie på akvatiske organismer, antifouling coating og biofouling på skibsskrog, behandling af skibsballastvand, karakterisering af havvands sårbarhed i relation til til spild fra skibe, klassificering af havvands sårbarhed i forhold til udslip fra skibe, overførsel af invasive arter med skib. Siden 2011 har han udført rådgivningsarbejde for myndighederne i Grønland og Danmark i forhold til miljøbeskyttelse. Han har udgivet mere end 60 peer-reviewede videnskabelige publikationer og mere end 140 tekniske rapporter. Liste over seneste publikationer:

Emneord

 • Myndighedsrådgivning
 • Arktisk forurening
 • Økotoksikologi
 • Miljøindikatorer
 • Marin monitering

Fagområder

 • Arktisk miljø
 • Miljøfarlige stoffer
 • Marine invasive organismer
 • Skæbne og effekter af oilespild
 • Rådgivning af miljømyndigheder

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Kim Gustavson er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller