Kent Olsen

Kent Olsen
Se relationer på Aarhus Universitet

.

 

PhD Project

Rising temperatures, altered life cycles and their consequences for dragonflies in Europe

I forbindelse med at alle scenarier for klimaforandringer forudsiger en stigning i den globale temperatur skal mit ph.d.-projekt gennem kontrollerede laboratorieforsøg undersøge indflydelsen af temperatur og oprindelsessted på størrelse, vækstrater, generationstid og voltinisme hos guldsmede indsamlet langs en breddegradsgradient i Europa

Blandt insekter knyttet til ferskvand kendes kun lidt til klimaeffekter hos de akvatiske nymfer på tværs af breddegrader. Information om nymfernes temperaturoptimum i de forskellige geografiske bestande vil sammen med deres responskurve og voltinisme kunne kombineres med data om ændret europæisk udbredelse og data for forskellige klimaforandringsscenarier, hvorved en modellering af guldsmedenes klimatiske niche, fremtidig forandringer i udbredelse, reguleringer i livscyklus og fysiologisk respons muliggøres

Vis alle (9) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 22398267