Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Keld Nielsen

Lektor emeritus

Curriculum Vitae

Uddannelse

1971: Lærereksamen

1984: Cand. scient., Aarhus Universitet, 1984.

1984: Pædagogikum i matematik og fysik

1989: PhD i videnskabshistorie, Aarhus Universitet

Ansættelse

1989-1992: Adjunkt, Institut for de eksakte videnskabers historie, Aarhus Universitet

1993-1996: Lærer og konstitueret forstander ved Den Europæiske Filmhøjskole, Ebeltoft

1996-2004: Direktør for Elmuseet, Tange

2004-       : Institutleder, Steno Instiuttut, Aarhus Universitet

Tillidsposter

Associeret medlem af Forskningsministeriets ”Arbejdsgruppe for Fysik og Kemi” (afsluttet 2002)

Medlem af Undervisningsministeriets arbejdsgruppe ”Fremtidens Naturfaglige Uddannelser” (afsluttet 2003)

Bestyrelsesmedlem i ”Dansk Teknologihistorisk Selskab” (afsluttet 2003).

Medlem af styregruppen for ”Mars 2003” (afsluttet 2003)

Formand for Arbejdsgruppen vedrørende Forskningskommunikation til Børn og Unge, nedsat af Undervisningsministeren, Kulturministeren og Ministeren for Teknologi, Videnskab og Udvikling. (afsluttet 2004)

Medlem af Udviklingsrådet for JCVU

Medlem af styregruppen for Projekt Natlys - et samarbejde om efteruddannelse mellem Aarhus Universitet og Århus Kommunale Skolevæsen

Medlem af bestyrelse for ”Naturvidenskabernes Hus”, Bjerringbro

Medlem af Kulturarvsstyrelsens idegruppe vedrørende den industrielle kulturarv

Medlem af styregruppen for Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND)

Medlem af styregruppen for Danske Science Gymnasier (DASK)

Medlem af redaktionsgruppen for tidsskriftet MONA - Matematik- og naturfagsdidaktik

Formand for den midlertidige bestyrelse for Egå Gymnasium

Arrangementer

August 1994: International konference "Digital TV-Distribution: The Scandinavian Perspective", 3 dage, Den europæiske Filmhøjskole, Ebeltoft (arrangør).

Maj 1997: Seminar om “New Energy Systems in the Scandinavian Countries”, 2 dage, Elmuseet, Bjerringbro (medarrangør).

August 1999: ”The Big Picture”. International sommerskole i teknologihistorie med deltagere fra 7 lande. Støttet af NorFa, 5 dage, Bjerringbro (arrangør).

Oktober 2003:” ”The Museums and the Industrial Heritage - an international perspective on a national endeavour”, international konference om industribevarelse arrangeret af Kulturarvsstyrelsen, Odense (medarrangør).

1382 / i36