Aarhus Universitets segl

Katrine Rasmussen

ph.d., Seniorforsker

Vejlederbrev for kommende specialestuderende

 

Kære specialestuderende,

 

Min opgave som vejleder går på den proces- og indholdsmæssige del af din skriveproces, jeg forventer derfor, at du selv orienterer dig i studieordningen i forhold til de formelle krav mv. for specialet.

Nedenfor har jeg kort beskrevet hvad jeg tilbyder i forbindelse med vejledning og hvad jeg forventer, at du som studerende selv tager ansvar for. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail: katrine@psy.au.dk  

 

  • Aftaler. På vores første møde drøfter vi hvordan vejledningsprocessen skal foregå. Nogle studerende vil gerne have, at vi på forhånd afsætter bestemte tider til aflevering af tekstudkast og vejledningsmøder, andre studerende foretrækker selv at henvende sig når de er klar til næste vejledning. Så det vil være fint hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om, hvad der fungerer for dig.
  • Tilsendt materiale. Senest 2 hele arbejdsdage før et møde sender du materialet til mig. Inkluder en læsevejledning til mig, hvor du skriver 1) Hvad det er du sender, 2) Hvor færdigt tekstudkastet er, og 3) Hvad du gerne vil have vejledning og feedback på. Jo mere konkret du er med dine vejledningsønsker og spørgsmål, des bedre chance har jeg for at kunne give dig en vejledning du kan bruge.
  • Vores første møde. Inden det første vejledningsmøde består dit materiale af et par sider, hvor du 1) beskriver dit emne med nogle få linjer, 2) et foreløbigt udkast til problemformulering, 3) en foreløbig disposition over specialet, samt 4) en foreløbig liste over den litteratur du forventer at benytte.
  • Resterende vejledningsmøder. Ved de efterfølgende møder, består dit materiale af 1) en foreløbig problemformulering, 2) en disposition over specialet, 3) en læsevejledning, og 4) 5 til 7 siders tekstudkastdu gerne vil have feedback på (mindre kan også gøre det) i et samlet dokument.                
  • Forventninger til mig som vejleder. Du kan forvente at jeg forbereder mig til vores møder ved at læse og forholde mig til de tekster du sender mig, og at jeg giver dig både skriftlig og mundtlig feedback på materialet. Formatet for skriftlig feedback kan variere efter behov, samt hvor du er i skriveprocessen (i forhold til om denne gives inden eller i forlængelse af den mundtlige feedback). Det er dit speciale og jeg forventer derfor at det er dig der sætte dagsordene for, hvad vi skal snakke om på mødet (planlægning af tid, skriveprocessen osv.). Det er således vigtigt, at du inden vi mødes har gjort dig overvejelser om hvilke emner vi skal bruge tid på under mødet.
  • Emneområder. Min mulighed for at vejlede på selve indholdet er i sagens natur større hvis dit emne falder ind under mit interessefelt. Mit forskning omhandler hukommelsesforstyrrelser i forbindelse med hjerneskade og demenssygdomme, og jeg vejleder primært specialer inden for det kognitions- og neuropsykologiske felt. Jeg kan også give vejledning i udførelsen af kvantitative empiriske specialer. Hvis dit emne ikke falder ind under mine særlige interesseområder vil jeg primært kunne vejlede på selve processen, dvs. give overordnet feedback på problemformulering, opgavens struktur og form, samt hvorvidt din argumentation er klar og sammenhængende.

 

Antal vejledningsgange. Der er formelt afsat 15 vejledningstimer til specialet (se studieordningen). I det samlede antal vejledningstimer indgår også vejlederens forberedelsestid (til læsning af tekst, besvarelse af e-mails m.m.). Jeg bruger ca. 1 times forberedelse på 5-7 siders tekstudkast med efterfølgende 1 times vejledning. Vi kan derfor mødes cirka 7 gange i alt.

 

Jeg glæder mig til at møde dig.

 

Med venlig hilsen

 

Katrine Rasmussen