Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Katrine Overgaard Poulsen

Ph.d.-studerende

Katrine Overgaard Poulsen

Profil

Titel: Modermælk og dens effekt på udviklingen af spædbørns tarmbiota samt metabolisme tidligt i livet

Universitet: Aarhus Universitet

Afdeling: Institut for Fødevarer, Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Hovedvejleder: Jette F. Young, Lektor, Aarhus Universitet

Medvejleder: Ulrik K Sundekilde, Adjunkt, Aarhus Universitet

Ekstern medvejleder: Fuquan Yang, professor, Chinese Academy of Sciences

Dato: 1/8-2018 – 31/7 2022

Kandidat: Kombineret kandidat-Ph.d-studerende under kandidaten Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, Aarhus Universitet

 

Baggrund

Amning er anerkendt for den mest optimale energikilde til spædbørn de første måneder efter fødsel. Modermælk menes at medvirke til udviklingen af spædbørns immunsystem samt at fremme kolonisering af en moden, sundhedsfremmende tarm-mikrobiota hos spædbarnet. Men modermælkens sammensætning varierer med faktorer som laktationsstadie, genetik og miljø, og danner desuden miljø for et særegent modermælk-mikrobiota. Kombinerede effekter af moderens BMI før graviditet, modermælkens sammensætning og mikrobiota på kolonisering af mikroorganismer i spædbarnets tarm er ikke tilstrækkeligt forstået, og de metabolske konsekvenser for spædbarnet deraf ikke afklarede.


Mål

  • Omfattende undersøgelse af modermælkens sammensætning i forhold til mikrobiota og metabolom, og om dette er influeret af moderens BMI
  • Karakterisere tarm-mikrobiota i spædbørn til mødre med forskellig BMI
  • Udvide karakteriseringen af mikrobiota-kilder, der påvirker udviklingen af spædbørns tarmbiota tidligt i livet, så som moderens vaginal-mikrobiota og mikrobiotaen om hendes bryst
  • Undersøge om differentiering af analytiske resultater afhængig af moderens BMI har en funktionel betydning i spædbarnet via metabolsk profilering af spædbarnets urin og fæces

 

Forskningen i hovedtræk

Projektet rekrutterer raske gravide med en BMI over 18.5 kg/m2, som efterfølgende inddeles i 3 BMI-grupper: 1) BMI 18.5-24.99 kg/m2, 2) BMI 25-29.99 kg/m2, 3) BMI >30 kg/m2. Vi følger de gravide fra fødsel til den nyfødte er 1 år gammelt. Det er vigtigt for projektets udførelse, at mødrene vedholder amning de første 4-6 måneder af spædbarnets liv jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Undervejs indsamles en række prøver; vaginal-prøve fra moderen under fødsel, urinprøver, afføringsprøver, prøver af modermælken, mundhuleprøve fra spædbarnet og prøve fra moderes brystområde. Disse prøver vil blive analyseret med NMR-baseret metabolomics, mikrobiom-analyse via 16S rRNA sekventering og endeligt proteomics specifikt for modermælksprøverne.

 

Samarbejdspartnere

Dennis Sandris Nielsen, professor, Institut for Fødevarer, Københavns Universitet

Niels Uldbjerg, overlæge på Gynækologisk og obstetriskafdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Projektet er finansieret af Sino-Danish Center, Beijing, Kina og Aarhus Universitet

ID: 126619856