Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kasper Steenfeldt Tipsmark

Ph.d.-studerende

Kasper Steenfeldt Tipsmark

Profil

Grundtesen bag mit ph.d.-projekt, som har arbejdstitlen ”Kongens heste: Equin kultur og ridderlige øvelser ved Christian 4.s hof 1588-1648”, er, at samspillet mellem menneske og hest ved det tidligmoderne hof udgør en nøgle til forståelse af den europæiske adels transformation, hoffets funktioner, kongemagtens cementering og i det hele taget civilisationsprocesser i tidlig moderne tid. Nærmere bestemt har mit projekt til formål at undersøge den equine kultur ved Christian 4.s hof i en tid, hvor hesten trods militærteknologiske udviklinger var og vedblev at være et kernesymbol for kongemagten og adelsstanden. Gennem projektet skal der lægges særlig fokus på hestens mangesidede rolle som praktisk og socialiserende redskab, som standsmæssig identitetsmarkør og symbol, samt som socialpsykologisk ”spejl” for samfundets elite, i en periode hvor stigende krav til civiliseret adfærd satte ind ved det kongelige hof.

Vis alle (18) »

Vis alle (24) »

ID: 93816971