Aarhus Universitets segl

Kasper Bro Larsen

Professor

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1972

Født d. 19. november

2000

Gift med Anne Assenholt, far til Jens (2002), Sidsel (2004) og Sven (2007)

 Uddannelse, grader og priser

2000

Aarhus Universitets guldmedalje for en afhandling om Visdom og apokalyptik i Qumran-skrifterne

2001

Cand. theol. fra Aarhus Universitet

2006

Ph.d. på afhandlingen Recognizing the Stranger: Anagnorisis in the Gospel of John, Aarhus Universitet

2007

Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris (50.000,- kr.)

Ansættelser

1996  -  1997

Studentermedhjælp ved Center for Grundtvigstudier, Aarhus Universitet

1998

Instruktor i etik og religionsfilosofi, Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

2002

Ekstern lektor ved Institut for Gammel of Ny Testamente, Aarhus Universitet

2002

Ekstern lektor ved Institut for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet

2003 - 2006

Ph.d.-studerende ved Afdeling for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet

2006

Forskningsassistent ved fokusområdet "Religion som normsætter," Aarhus Universitet

2007 - 2009

Adjunkt ved Afdeling for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet

2010 - 2012Lektor ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet
2013 -Lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Kurser

1998

Kursus i aramæisk

2001

Pastoralseminariet

2002

Pædagogisk lynkursus, Københavns Universitet

2007Kursus i universitetspædagogik for adjunkter, Sandbjerg, d. 14.-17.  aug.

Administrative poster

1999  -  2002

Bestyrelsesmedlem i Teologisk Forening, Aarhus Universitet

Undervisning & vejledning

2002

Nytestamentlig tidshistorie (F02), Jødisk-kristen visdom i hellenistisk-romersk tid - øvelse for overbygningsstuderende (E02)

2004

Bibelkundskab - den nytestamentlige del (F04)

2007

Bibelkundskab - den nytestamentlige del (F07), herunder kursus i informationssøgning, præsentationsteknik og formidling af det eksegetiske fagområde

Religionsfag 1 - religionsteori og -fænomenologi (E07), Nytestamentlige kristologier - obligatorisk nytestamentligt tema for kandidatstuderende (E07)

2009

NT2 - evangelielitteraturen (F09), Nytestamentlige Jesusbilleder - obligatorisk nytestamentligt tema for kandidatstuderende (F09)

NT1 - Markusevangeliet og metode (E09), Rewritten Scripture - historisk, teoretisk og praktisk (E09)

2010Jesu døds betydning i Det Nye Testamente - bachelorprojektforløb (F10), NT1 - Markusevangeliet og metode, efter- og videreuddannelse (F10), Bibelkundskab - den nytestamentlige del (F10)
2011, 2013Studietur til Israel og Palæstina for teologi- og religionsvidenskabsstuderende
2013The Gospel of John: New Perspectives in Scholarship (Aarhus University Summer School)
2016Ph.d.-kursus: Adolf von Harnack, Das Wesen des Christentums. Teologiske klassikerlæsninger

Andre aktiviteter

2000 -

Medlem af forskerseminaret "Antikken og Kristendommen" / satsningsområdet "Jøder, kristne og hedninger i oldtiden - kritik og apologetik" / "Kampen om religiøse tekster i antikken"

2003 -

Medlem af Nordic Network in Qumran Studies