Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Dahl

Undersøgelser af stenrevs potentielle 'kvælstofeffekt' samt bidrag til genetablering af stenrev i Natura 2000-området 'Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg'

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 • Torben Bramming Jørgensen, Limfjordssekretariatet, Danmark
 • Henrik Fossing
 • Stiig Markager
 • Peter Anton Stæhr
 • Karsten Dahl
 • Flemming Møhlenberg, DHI, Danmark
 • Anne Lise Middelboe, DHI, Danmark
 • Jesper Andersen, NIVA Denmark Water Research
 • ,
 • Mette Møller Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet
 • ,
 • Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter - DTU Aqua, Danmark
 • Jørn Bo Jensen, GEUS, Danmark
 • Zyad Al-Hamdani, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Danmark
Projektets hovedformål er at undersøge stenrevs potentielle kvælstofeffekt med henblik på at kunne inddrage stenrev som et muligt supplerende virkemiddel i vandplanlægning. Projektet omfatter etablering og analyse af et pilotstenrev i Løgstør Bredning samt analyser af stenrevs kvælstofeffekt på eksisterende stenrev. Projektet vil endvidere bidrage til opfyldelse af mål om opnåelse af gunstig bevaringsstatus for Limfjordens rev. Et modelprojekt fra 2008 viste, at stenrev potentielt og under særlige betingelser kan medvirke til at mindske effekterne af kvælstoftilførsler til visse kystvande (DHI & DMU, 2008). I forbindelse med en efterfølgende screening af potentielt egnede lokaliteter har DHI skønnet, at der på landsplan findes 3-4 lokaliteter, hvor stenrev muligvis kan genetableres med henblik på en kvælstofeffekt (DHI & DCE, 2013). Løgstør Bredning i Limfjorden er et af disse områder. Den potentielle kvælstofeffekt er imidlertid ikke dokumenteret og kvantificeret. På denne baggrund gennemfører Limfjordsrådet i partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet et 5-årigt forsknings- og udviklingsprojekt i Løgstør Bredning, Limfjorden, som skal dokumentere stenrevs potentielle kvælstofeffekt og bidrag til at opnå god økologisk tilstand i samarbejde med Aarhus Universitet, DTU Aqua, DHI, GEUS og NIVA Danmark. Projektet omfatter målinger på eksisterende stenrev samt etableringen af et nyt stenrev og målinger herpå. Projektet vil bidrage til at genoprette naturtypen stenrev og dermed også bidrage til at forbedre Natura 2000 områdets bevaringsstatus. Projektets resultater skal indgå som tekniske anvisninger i forbindelse med virkemiddelkataloget for vandområdeplanerne 2021-2027. Der udarbejdes en samlet syntese af stenrevs potentielle kvælstofeffekt, herunder dokumentation af hvordan organismer på et stenrev reagerer på varierende lysforhold og lav iltkoncentration.
OriginalsprogDansk
Udgivelsesår2017
StatusUdgivet - 2017
Begivenhed19. Danske Havforskermøde - Konventum, Helsingør, Danmark
Varighed: 25 jan. 201727 jan. 2017
http://www2.bio.ku.dk/havforsker/

Konference

Konference19. Danske Havforskermøde
LokationKonventum
LandDanmark
ByHelsingør
Periode25/01/201727/01/2017
Internetadresse

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 113999860