Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Dahl

Naturkvalitet - kriterier og metodeudvikling

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet
Denne rapport beskriver begrebet naturkvalitet og præsenterer en række operationelle metoder til vurdering af naturkvalitet i det ferske, marine og terrestriske miljø. Naturkvaliteten vurderes ud fra et fagligt biologisk syn på naturen og forholder sig ikke til kulturhistoriske, rekreative, æstetiske og kommercielle aspekter. Der er opstillet fire kriterier for naturkvalitet, der beskriver væsentlige biologiske og geomorfologiske kvaliteter ved naturlige og halvnaturlige økosystemer: Vildhed, oprindelighed, kontinuitet og autenticitet. Mere end 130 danske plantesamfund i naturlige og halvnaturlige terrestriske naturtyper er beskrevet og samlet i en database over DANske VEGetationstyper (DANVEG). Der er udviklet indikatorsystemer til vurdering af naturkvalitet i skove, ferske enge og vandløbsnære arealer, strandenge, højmoser og overdrev. For søer og vandløb er der foretaget en evaluering af eksisterende miljøkvalitetsindekser (Dansk Vandløbsfauna-indeks) i forhold til en vurdering af naturkvalitet. For det marine miljø er der foretaget en klassifikation af algesamfund ud fra de vigtigste økologiske gradienter og udviklet indikatorsystemer til vurdering af naturkvaliteten på stenrev. Det er hensigten, at metoderne skal benyttes til overvågning af naturområders udvikling og kvalitet på landsplan.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider118
StatusUdgivet - 1999
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Nummer285

    Forskningsområder

  • naturkvalitet, indikatorer, metodeudvikling, overvågningsmetoder, målsætning, klassifikation, biologisk tilstand

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12460832