Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Dahl

Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Standard

Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev. / Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen; Andersen, Ole Gorm Norden; Göke, Cordula; Rasmussen, Michael Bo; Stæhr, Peter Anton; Andersen, Niels Gerner; Møhlenberg, Flemming.

2017. Abstract fra 19. Danske Havforskermøde, Helsingør, Danmark.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Harvard

Dahl, K, Lundsteen, S, Andersen, OGN, Göke, C, Rasmussen, MB, Stæhr, PA, Andersen, NG & Møhlenberg, F 2017, 'Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev', 19. Danske Havforskermøde, Helsingør, Danmark, 25/01/2017 - 27/01/2017.

APA

CBE

Dahl K, Lundsteen S, Andersen OGN, Göke C, Rasmussen MB, Stæhr PA, Andersen NG, Møhlenberg F. 2017. Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev. Abstract fra 19. Danske Havforskermøde, Helsingør, Danmark.

MLA

Dahl, Karsten o.a.. Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev. 19. Danske Havforskermøde, 25 jan. 2017, Helsingør, Danmark, Konferenceabstrakt til konference, 2017.

Vancouver

Author

Dahl, Karsten ; Lundsteen, Steffen ; Andersen, Ole Gorm Norden ; Göke, Cordula ; Rasmussen, Michael Bo ; Stæhr, Peter Anton ; Andersen, Niels Gerner ; Møhlenberg, Flemming. / Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev. Abstract fra 19. Danske Havforskermøde, Helsingør, Danmark.

Bibtex

@conference{996971f0b8af47c99d82249701857e52,
title = "Biomasser af alger og h{\aa}rdbundsfauna samt production af fiskef{\o}de p{\aa} et naturligt stenrev",
abstract = "De danske stenrev har i over 100 {\aa}r v{\ae}ret udnyttet som en ressource for marine anl{\ae}gsarbejder og revenes tangskove blev siden alvorligt p{\aa}virket af eutrofiering. Udviklingen,med tab af h{\aa}rdbundshabitater og ringe naturkvalitet p{\aa} dem der er tilbage, er nu ved at vende. Vandmilj{\o}et viser positive forbedringer, genopretning af enkelte stenrev er gennemf{\o}rt og nye genopretningsprojekter er i st{\o}beskeen.Denne unders{\o}gelse er en af de f{\aa}, der er gennemf{\o}rt p{\aa} danske rev, som beskriver artsspecifikke biomasser af flora of fauna samt individantal af fritlevende dyr. Unders{\o}gelserne er gennemf{\o}rt p{\aa} Hatter Barn i Sams{\o} B{\ae}lt og udgjorde en delm{\ae}ngde i det st{\o}rre RevFisk projekt, hvis overordnede form{\aa}l var at beskrive stenrevs betydning som habitat for fisk.To relativt afgr{\ae}nsede og dybdem{\ae}ssigt forskellige kortlagte revstrukturer blev unders{\o}gt p{\aa} Hatter Barn, hvor dybden er henholdsvis 6-13m og 13-21m. De kvantitative unders{\o}gelser af makroalger og bunddyr blev udf{\o}rt med en dykkerbetjent ”undervandsst{\o}vsuger”. Der blev indsamlet og oparbejdet 12 pr{\o}ver fra hver revstruktur, hvor dem fra det dybe rev blev opdelt i to grupper. Vi fandt samlede biomasser p{\aa} 619,6g (± 397,6 g) askefri t{\o}rv{\ae}gt/m2 p{\aa} sten p{\aa} det lavvandede plateau, 74,2g (± 26,9 g) p{\aa} det dybere rev med en stejl skr{\aa}ning og kun 13,7g (± 2,0 g) p{\aa} stenene neden for stenskr{\aa}ningen. Der varbetydelig forskel i artssammens{\ae}tning og dominansforhold p{\aa} de forskellige dybder.Vi fandt signifikante positive sammenh{\ae}nge mellem den samlede algevegetations biomasse og den samlede faunabiomasse og antal individer af mobile dyr. Sammenh{\ae}ngene var endnu tydeligere mellem r{\o}dalgebiomassen og fauna biomasser og antal mobile dyr og r{\o}dalgerne var yderligere positivt korreleret med biomasse og antal individer af krebsdyr. P{\aa} baggrund af de fundne faunabiomasser og unders{\o}gelser af maveindhold i fisk fanget p{\aa} revet blev f{\o}debiomasser og f{\o}deproduktion for torsk og havkarusser estimeret for de to revstrukturer p{\aa} Hatter Barn.",
author = "Karsten Dahl and Steffen Lundsteen and Andersen, {Ole Gorm Norden} and Cordula G{\"o}ke and Rasmussen, {Michael Bo} and St{\ae}hr, {Peter Anton} and Andersen, {Niels Gerner} and Flemming M{\o}hlenberg",
year = "2017",
language = "Dansk",
note = "19. Danske Havforskerm{\o}de ; Conference date: 25-01-2017 Through 27-01-2017",
url = "http://www2.bio.ku.dk/havforsker/",

}

RIS

TY - ABST

T1 - Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev

AU - Dahl, Karsten

AU - Lundsteen, Steffen

AU - Andersen, Ole Gorm Norden

AU - Göke, Cordula

AU - Rasmussen, Michael Bo

AU - Stæhr, Peter Anton

AU - Andersen, Niels Gerner

AU - Møhlenberg, Flemming

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - De danske stenrev har i over 100 år været udnyttet som en ressource for marine anlægsarbejder og revenes tangskove blev siden alvorligt påvirket af eutrofiering. Udviklingen,med tab af hårdbundshabitater og ringe naturkvalitet på dem der er tilbage, er nu ved at vende. Vandmiljøet viser positive forbedringer, genopretning af enkelte stenrev er gennemført og nye genopretningsprojekter er i støbeskeen.Denne undersøgelse er en af de få, der er gennemført på danske rev, som beskriver artsspecifikke biomasser af flora of fauna samt individantal af fritlevende dyr. Undersøgelserne er gennemført på Hatter Barn i Samsø Bælt og udgjorde en delmængde i det større RevFisk projekt, hvis overordnede formål var at beskrive stenrevs betydning som habitat for fisk.To relativt afgrænsede og dybdemæssigt forskellige kortlagte revstrukturer blev undersøgt på Hatter Barn, hvor dybden er henholdsvis 6-13m og 13-21m. De kvantitative undersøgelser af makroalger og bunddyr blev udført med en dykkerbetjent ”undervandsstøvsuger”. Der blev indsamlet og oparbejdet 12 prøver fra hver revstruktur, hvor dem fra det dybe rev blev opdelt i to grupper. Vi fandt samlede biomasser på 619,6g (± 397,6 g) askefri tørvægt/m2 på sten på det lavvandede plateau, 74,2g (± 26,9 g) på det dybere rev med en stejl skråning og kun 13,7g (± 2,0 g) på stenene neden for stenskråningen. Der varbetydelig forskel i artssammensætning og dominansforhold på de forskellige dybder.Vi fandt signifikante positive sammenhænge mellem den samlede algevegetations biomasse og den samlede faunabiomasse og antal individer af mobile dyr. Sammenhængene var endnu tydeligere mellem rødalgebiomassen og fauna biomasser og antal mobile dyr og rødalgerne var yderligere positivt korreleret med biomasse og antal individer af krebsdyr. På baggrund af de fundne faunabiomasser og undersøgelser af maveindhold i fisk fanget på revet blev fødebiomasser og fødeproduktion for torsk og havkarusser estimeret for de to revstrukturer på Hatter Barn.

AB - De danske stenrev har i over 100 år været udnyttet som en ressource for marine anlægsarbejder og revenes tangskove blev siden alvorligt påvirket af eutrofiering. Udviklingen,med tab af hårdbundshabitater og ringe naturkvalitet på dem der er tilbage, er nu ved at vende. Vandmiljøet viser positive forbedringer, genopretning af enkelte stenrev er gennemført og nye genopretningsprojekter er i støbeskeen.Denne undersøgelse er en af de få, der er gennemført på danske rev, som beskriver artsspecifikke biomasser af flora of fauna samt individantal af fritlevende dyr. Undersøgelserne er gennemført på Hatter Barn i Samsø Bælt og udgjorde en delmængde i det større RevFisk projekt, hvis overordnede formål var at beskrive stenrevs betydning som habitat for fisk.To relativt afgrænsede og dybdemæssigt forskellige kortlagte revstrukturer blev undersøgt på Hatter Barn, hvor dybden er henholdsvis 6-13m og 13-21m. De kvantitative undersøgelser af makroalger og bunddyr blev udført med en dykkerbetjent ”undervandsstøvsuger”. Der blev indsamlet og oparbejdet 12 prøver fra hver revstruktur, hvor dem fra det dybe rev blev opdelt i to grupper. Vi fandt samlede biomasser på 619,6g (± 397,6 g) askefri tørvægt/m2 på sten på det lavvandede plateau, 74,2g (± 26,9 g) på det dybere rev med en stejl skråning og kun 13,7g (± 2,0 g) på stenene neden for stenskråningen. Der varbetydelig forskel i artssammensætning og dominansforhold på de forskellige dybder.Vi fandt signifikante positive sammenhænge mellem den samlede algevegetations biomasse og den samlede faunabiomasse og antal individer af mobile dyr. Sammenhængene var endnu tydeligere mellem rødalgebiomassen og fauna biomasser og antal mobile dyr og rødalgerne var yderligere positivt korreleret med biomasse og antal individer af krebsdyr. På baggrund af de fundne faunabiomasser og undersøgelser af maveindhold i fisk fanget på revet blev fødebiomasser og fødeproduktion for torsk og havkarusser estimeret for de to revstrukturer på Hatter Barn.

M3 - Konferenceabstrakt til konference

ER -