Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Dahl

Biologiske effekter af råstofindvinding på epifauna

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  • D. Lisbjerg, Danmark
  • J. K. Petersen, Danmark
  • K. Dahl
  • Afdeling for Marin Økologi
Undersøgelserne i denne rapport beskriver effekter af suspenderet og sedimenteret uorganisk materiale på udvalgte dyrearter. Der blev gennemført 3 typer undersøgelse: "Katastrofescenarium", hvor et stykke havbund blev dækket med sand og udviklingen i dyrelivet efterfølgende blev fulgt. "Akutte effekter" blev målt ved at bestemme filtreringshastigheder og adfærdsrespons hos forskellige fastsiddende bunddyr. "Sublethale effekter" blev bestemt i længerevarende vækstforsøg. I katastrofescenariet forblev bunden dækket af sand i flere måneder og der var en betydelig effekt på forekomst af forskellige arter i op til 1 år efter udlægning af sandet. Der kunne ikke dokumenteres akut dødelighed i laboratorieforsøg, men såvel aktivitet hos mosdyr som filtrering hos søpunge og hestemusling blev påvirket af stigende koncentrationer af partikulært materiale. Der kunne i vækstforsøg ikke demonstreres effekter af forhøjede koncentrationer af suspenderet uorganisk materiale i vandfasen på hverken mosdyr eller søpunge. Samlet kan det konkluderes at i umiddelbar nærhed af indvinding af råstoffer, vil der være betydelige effekter på bundfaunaen, men at effekten af suspenderet materiale længere fra indvindingsområdet vil være af begrænset varighed og betydning.
OriginalsprogDansk
ForlagDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Antal sider56
StatusUdgivet - 2002
SerietitelFaglig rapport fra DMU
Vol/bind391

    Forskningsområder

  • råstofindvinding, sediment, suspenderet materiale, effekter, filtration, adfærd, dødelighed, vækst, bundfauna, rekolonisering

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 12498942