Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karina Kiær

ph.d.-stipendiat, Ph.d.-studerende

Karina Kiær

Profil

 

Ph.d.-projekt: Literacy Coaching and Data Use as Organizational Routines in Danish Public School

Gennem et kvalitativt casestudie og konstruktionistisk grounded theory undersøger projektet, hvordan organisatoriske rutiner skaber forskellige betingelser for læsevejledernes understøttelse af læreres databrug. Projektet skaber viden om, hvordan læsevejledere navigerer og forhandler forskellige organisatoriske rutiner for databrug i folkeskolen og leverer ny og dybdegående viden om samspillet mellem organisatoriske rutiner og læsevejledere. Den viden vil være til gavn for professionelles databrug i et skoleudviklingsperspektiv generelt og for læsevejledning mere specifikt.

Min uddannelsesbaggrund er folkeskolelærer med en videreuddannelse som cand.pæd. i didaktik mshp. dansk. 

Projektdeltagelse:

  • Projekt om "Teknologiforståelse i folkeskolen", som er et forsøgsprojekt på 46 skoler i Danmark, hvor jeg udvikler didaktiske prototyper til teknologiforståelse i dansk og understøtter læreres implementeringsprocesser af disse prototyper
  • Forskningsprojekt om "Anvendelse af digitale læringsplatforme og digitale læremidler" et nationalt projekt der blev afviklet i 2016-2017, hvor jeg både har arbejdet som konsulent og forsker, hvor jeg specifikt har undersøgt læreres undervisningsplanlægning og kollaboration med læringsplatforme
  • Forskningsprojekt om "Inkluderende digital projektdidaktik" fra 2016-2017, hvor jeg har understøttet skolers implementering af forskellige didaktiske designs med fokus på inklusion, teknologi og projektorienteret undervisning 

Vis alle (6) »

Vis alle (6) »

ID: 170946419