Karina Grost

Udviklingskonsulent

Karina Grost

Profil

Jeg arbejder som ledelses-og organisationsudviklingskonsulent i AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø. Mine ansvarsområder er bl.a.:

  • AU Lederskab, intro-kursus for nye ledere på Aarhus Universitet
  • Ledelsesteamudvikling for ledergrupper på Aarhus Universitet
  • Udviklingsforløb for forskningsledere og administrative ledere på Aarhus Universitet.

Desuden arbejder jeg som konsulent på institutter, centre og i administrative enheder med forløb eller rådgivning med afsæt i det aktuelle lokale behov. Eksempelvis:

  • Design, planlægning og/eller facilitering af udviklingsprocesser eller temadage med fokus på fx opfølgning på APV, kommunikation, samarbejde, kulturudvikling, teamudvikling eller strategiudvikling.
  • Sparring & coaching samt NEO PI-3 personlighedsprofil.

AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø bidrager målrettet og aktivt til udviklingen af små og store enheders samarbejde, effektivitet og resultater - hvor det skaber størst værdi i relation til Aarhus Universitets' mål og kerneopgaver. Vi arbejder ledelses- og organisationsunderstøttende, og ud fra et hehedssyn for at bidrage til balancen mellem kerneopgave, mål, organisering, ressourcer og menensker i hver enkelt enhed og på tværs af AU.

 

 

 

ID: 44716018