DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Lund

Lektor

Undervisningsaktivitet ved DPU

· Uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne. Efterår 2001. Andetsprogsbeskrivelse. DAV
· Ph.d.-kursus ved forskerskole øst i andetsprogspædagogik og dansk som andet sprog DPU og RUC
· Efteruddannelse af lærere i dansk som andetsprog
Foredrags- og efteruddannelsesvirksomhed
- ledere, lærere og læsevejledere i folkeskoler, VUC, de gymnasiale uddannelser, Sprogcentrene i dansk som andetsprog, seminarier
- islandske folkeskole- og gymnasielærere
- de danske lektorer i udlandet

Udvalgsarbejde og anden akademisk virksomhed,

Udvikling af landsdækkende efteruddannelsesprogram for lærere i dansk som andetsprog ved Sprogcentrene. I samarbejde med VPC og Undervisningsministeriet.
Udvikling af program for lærerudvikling til FVU-uddannelse med særligt henblik på undervisning af tosprogede kursister. I samarbejde med Undervisningsministeriet.
Efteruddannelse af seminarielærere. I samarbejde med Dansklærerforeningen.