DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Lund

Lektor

Uddannelser

1996 Ph.d.-grad med afhandling om voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. Københavns Universitet.
1994 - 95 Adjunktpædagogikum. Det humanistiske fakultet. Københavns Universitet.
1989 Postgradual overbygningsfag i Dansk som fremmed- og andetsprog. Københavns Universitet.
1986 Cand.mag. i fransk (hovedfag) og dansk (bifag). Århus og Københavns Universiteter.
1978 - 79 Studier ved Sorbonne, Paris Vll. Paris. (Den franske Stats Stipendium)
1976 Studier ved Det humanistiske fakultet i Dijon
1973 Lærereksamen, Kolding Seminarium. Liniefag: Dansk og fransk samt tredje linjefag: Engelsk.
1969 Nysproglig studentereksamen, Fredericia Gymnasium.

Ansættelser

2000 - Lektor i Dansk som andetsprog. Institut for Pædagogisk Antropologi. Danmarks Pædagogiske Universitet.
1998 - Lektor i Dansk som andetsprog. Institut for Humanistiske fag. Danmarks Lærerhøjskole.
1997 - 98 Lektorvikar i moderne dansk sprog og dansk som fremmed- og andetsprog. Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet.
1993 - 97 Adjunkt i Moderne dansk sprog. Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet.
1991 - 93 Ph.d.-stipendiat, Institut for Nordisk Filologi. Københavns Universitet. SHF-finansieret.
1986 - 91 Undervisningsassistent og ekstern lektor. Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.
1986 - 97 Kursusleder for uddannelse og efteruddannelse af indvandrerlærere. Voksenpædagogisk Center. Københavns Kommune.
1981 - 91 Lærer ved Studieskolen i København.
1971 - 81 Lærer ved Dansk Flygtningehjælps sprogskoler i Kolding og Århus.

Beskikket censor

· Dansk som andetsprog, Københavns Universitet og SDU.
· Danskprøve 2/Studieprøven i dansk som andetsprog. Sprogcentrene i dansk som andetsprog,Undervisningsministeriet.
· Fremmedsprogspædagogik, Institut for lingvistik. Københavns Universitet.
· Internationale Studier. Aalborg Universitet.
· Minoritetsstudier, Københavns Universitet,
· Kultur-og Sprogmødestudier, RUC
· Erhvervssprog, Handelshøjskolerne i Danmark, SDU, Aalborg Universitet.
· Seminarierne, liniefag i dansk som andetsprog.
· Medlemskab i bedømmelsesudvalget for Ph.d. afhandlinger, lektor- og adjunktbedømmelser og ansættelser.

Faglige foreninger, tillidshverv m.m.

Medlem af bestyrelsen for Københavns Sprogcenter.
Næstformand i Repræsentantskabet for Informations- og dokumentationscentret for fremmedsprogspædagogik (INFODOK). Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
Medlem af ADLAs bestyrelse (Foreningen for Anvendt Sprogvidenskab i Danmark), associeret til AILA ( Association Internationale de Linguistique Appliquée).
Medlem af INFODOK. Danmarks Pædagogiske Bibliotek.
Medlem af Selskab for Nordisk Filologi.
Medlem af Lingvistkredsen, Københavns Universitet.
Medinitiativtager til og medredaktør af Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og
kulturpædagogik. Danmarks Pædagogiske Bibliotek (DPB) Sammen med Elsebeth Rise,
DPB (ansvarshavende), Michael Svendsen-Pedersen RUC og Karen Risager RUC.
Medlem af Pragmatikerkredesen, xx kreds af forskere ved universiteter i DK.