Aarhus Universitets segl

Karen Korning Zethsen

Professor

Navn

Profile photoKaren Korning Zethsen
School of Communication and Culture
English Business Communication
Jens Chr. Skous Vej 4
8000, Aarhus C, Danmark
Kontor: 462
E-mail: kkz@cc.au.dk
Telefon: 871 64865
Telefon: 4095 2745 (privat)
Adresse: Stokrosevej 10, 8330 Beder

Fødselsdato

11. juli 1964

Titel

Professor

Nationalitet

Dansk

Uddannelse

Forskningslederkursus. Kursus for forskningsgruppeledere arrangeret af CBS's Efteruddannelsescenter, 2005-06

Ph.d., Det Erhvervssproglige Fakultet, Handelshøjskolen i Århus (ASB), 1998

Cand.ling.merc. i engelsk, ASB, 1990; statsautoriseret translatør

Akademiske ansættelser

Professor, Institut for Erhvervskommunikation, BSS/IKK ARTs, Aarhus Universitet, 2008-

Lektor, Engelsk Institut/Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, ASB, Aarhus Universitet, 2000-08

Adjunkt, Engelsk Institut, ASB, 1997-2000

Ph.d.-studerende, Engelsk Institut, ASB, 1993-97

Oversætter, ELSAM, Skærbæk, 1990-93

Forskningsområder

Oversættelsesstudier
Sundhedskommunikation
Leksikalsk semantik

Forskningsophold i udlandet

England, kulturel rundrejse (1 måned – sponsoreret af Dronning Ingrids Rejselegat), 1986

London (1 måned - sponsoreret af Vilhelm Kjærs Fond), fulgte juridiske forelæsninger ved City of London Polytechnic i forbindelse med CLM-speciale, 1990

University of Surrey, England (1 uge), Law, Language and Commerce in the 90s, 1992

Leuven, Belgien (15 dage), The CERA Chair for Translation, Communication and Cultures,
Katholieke Universiteit, 1994

University of Surrey, England (1 uge), Translation Theory and Practice: A European
Perspective, 1996

Lund Universitet (1 uge), Norfa semantikkursus, 1997

University of Warwick, Centre for comparative cultural studies and translation.
Gæstelektor (3 uger april/maj), 2005

Aston University, School of Languages & Social Sciences, Translation Studies, Birmingham. Gæstelektor (4 mdr. februar-juni). Finansieret af Otto Mønsteds Fond, Hedorfs Fond og ASB, 2008

University of Leeds, School of Healthcare, Leeds, gæsteprofessor (april måned), 2011

Relevante ansættelser

Konsulent for Nycomed Denmark A/S (revision af danske patientindlæggelsessedler (vedr. produkterne Matrifen, Preotact og Tacho-Sil), oversættelse af sedlerne til engelsk, udvikling af testprotokoller, udarbejdelse af retningslinjer for oversættere samt de endelige testrapporter) (med Inger Askehave), 2002-06

Forskningskonsulent ved projektet “MEDVID II 2005: Medical knowledge cluster within corporate, government, healthcare and higher education sectors”. Projektleder Professor Morten Pilegaard, Centre for medical LSP, ASB (udarbejdelse af en detaljeret genreredegørelse vedr. patientindlæggelsessedler) (med Inger Askehave), 2005

Konsulent for PLS Rambøll (med Inger Askehave). Lektor, EU Language Regimes course, ved Croatian Translation Centre, Ministry of European Integration, Zagreb, Croatien, 2003

Konsulent for Lego, Global Supply Chain (gennemgang af internt kommunikationsmateriale, udarbejdelse af manuskrip til videopræsentation) (med Inger Askehave), 2003

Projektleder of forskningsprojektet “The Patient Package Insert of the Future”, sponsoreret af det danske sundhedsministerium og medicinalindustrien (med Inger Askehave), 1999-2000

Freelance oversætter og sprogmedarbejder for blandt andre Danske Elværkers Forening;
Danmarks Journalisthøjskole; Dansk Management Center; Danmarks Tekniske Universitet;
ELSAM; Dansk Teknologisk Institut; Sundhedsministeriet; Nycomed Danmark
A/S; Supertræ A/S, Lego, 1990-

Ledelseserfaring

Medlem af advisory board for tidsskriftet Qualitative Health Communication, 2019- nu

Leder (med Jan Engberg og Helle V. Dam) af Forskningsprogrammet "Communication in International Business and the Professions, 2018-nu

Medlem af forskningsudvalget IKK, 2018

Medlem af det fagkyndige ph.d.-programudvalg, 2016-nu

Medlem af Institutforum, BSS, 2011-2016

Leder af forskningsgruppen for oversættelse og tolkning, 2005-2016

Viceleder af ASB's ph.d.-program, 2005-11

Leonardo-mobilitetsprojekt med Letland Universitet, Ventspils University College og Riga Technical University, Letland: ”Enhancement of Professional Skills of Translator Trainers”, 2006

Leonardo-mobilitetsprojekt med Tartu Universitet, Estland: “Improving the professional skills and competences of trainers in translation”, 2006

Studieleder, Ph.d.-Studienævnet, Fakultet for Sprog og
Erhvervskommunikation, 2004-05

Projektleder af det EU-finansierede Leonardo-projekt “European Master in Translation” - udviklingen af en fælleseuropæisk mastergrad med 12 europæiske partnere, 2002-06

Medlem af Engelsk Instituts bestyrelse, ASB, 2001-03

Projektleder af FEU-programmet LET 0114 ”Developing LSP translation at professional
diploma level in Latvia” finansieret af det danske udenrigsministerium, 2001-03

Projektleder af FEU-programmet EST 0089 ”Assistance to establishment of a Master
Programme for translators at the University of Tartu” finansieret af det danske udenrigsministerium, 2000-02

Projektleder af FEU-programmet LIT 0077 “Reinforcement and consolidation of the education of translators at the University of Vilnius” finansieret af det danske udenrigsministerium, 1999-2001

Konferencer

Arrangør af “Fremtidens Indlægssedler” (med Inger Askehave) - ASB-symposium for medicinalindustrien om brugervenlighed i indlægssedler, juni 2000

Medarrangør (med Andrejs Veisbergs og Ieva Zauberga) af The Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Riga, Letland, 1.-2. november 2002

Medarrangør (med Inger Askehave) af et forskningssymposium afholdt i Skagen i juni 2008

Medarrangør af the 8th EST Congress og formand for den videnskabelige komité .

Medlemskaber

European Society of Translation (EST)
International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)
Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
EACH European Association for Communication in Healthcare

Undervisning

Juridisk oversættelse (på ASB og hos advokatfirmaet Munch-Andersen i Århus)

Teknisk oversættelse (på ASB og som censor ved Universitetet i Vilnius, Litauen, Universitetet i Tartu, Estland og Universitetet i Letland)

Medicinsk oversættelse (på ASB som censor, ved Dansk Translatørforbund som fagunderviser

Britisk/amerikansk sprog, kultur & grammatik (på ASB)

The firm and its international environment (på ASB)

Ekspert-lægmandskommunikation (bl.a. foredrag på Aalborg Universitet, i Kolding på et kursus for ledere inden for det offentlige sundhedsvæsen og i København for Industrifarmaceutforeningen i januar 2007

Terminologiledelse (foredrag på ASB)

Fagsprogsstilistik/Tekstlingvistik (på ASB)

Fagsprogsanalyse of produktion (på ASB)

CLM-specialevejleder (ca. 100 specialer)

Ph.d.-vejleder

Oversættelsesteori (på ASB og som underviser i en uge på et EU Language Regimes-kusus, ved Croatian Translation Centre, Ministry of European Integration, Zagreb, Kroatien (uddannelse af undervisere)

Ph.d.-kurser i oversættelse, leksikografi og vidensledelse (medarrangør af en række kurser afholdt fra maj 2007 til september 2009)

Sundhedskommunikation og -pædagogik, Institut for Folkesundhed, AU

Målgrupper, genrer og medier - målrettet sundhedskommunikation, Institut for Folkesund-

hed, AU


Konferencebidrag

”A New Approach to Technical Translation – Expressivity in Technical Texts”; foredrag
afholdt ved International Conference on Germanic and Baltic Linguistic Studies,
Teaching and Translation, Vilnius Universitet, 1998 Litauen

”The Multifunctional Nature of Lexical Strings”; foredrag afholdt ved den 25th International Systemic Functional Congress, Cardiff University, 1998 Wales

”The Dogmas of Technical Translation - Are They Still Valid?”; foredrag
afholdt ved Postgraduate Forum on Translation, Interpreting, and Contrastive/Cross-Cultural Studies,
Heriot-Watt University, 1998 Edinburgh

”Inter-Generic Translation of Medical Texts” (med Inger Askehave). The 12th European Symposium on Language for Special Purposes, European Academy Bolzano, 1999, Italien

”The Emergence of a New Genre – the Patient Package Insert” (med Inger Askehave); foredrag afholdt i forbindelse med det årlige ADLA-møde, 2000, ASB

”Translating for the Layman – Patient Package Inserts” (med Inger Askehave); foredrag afholdt ved CIUTI-forskningsseminaret ”Text and Translation”, 2000, ASB
”Competing Skopoi in EU-regulated Texts” (med Inger Askehave), foredrag afholdt ved ‘The III International Conference on Training and Career Development in Translation and Interpreting’, 8.-11. marts 2001, Universidad Europea – CEES, Madrid, Spanien

”The Medical Expert as Translator – What Happened to Equivalence?” (med Inger Askehave), foredrag afholdt ved konferencen ‘Similarity and Translation’, 31. maj-2. juni 2001, American Bible Society, New York

”Translator training at HHÅ and Danish translator training assistance in the Baltics”; foredrag på
”Awareness Seminar” (deltagere fra Universitetet i Letland, European Integration Bureau,
EU-delegation, Terminology and Translation Centre og line-ministries) i Riga 20.
juni, 2001, Latvia

”A Skopos Approach to Translation”, foredrag afholdt ved ”LSP Translation in the New
Millennium – A Cross-Baltic Symposium on Didactics and Research”, Universitetet i Tartu,
2001, Estland

“Communication Barriers in Public Discourse” (med Inger Askehave), foredrag afholdt på ‘Congresso Internacional de Estudos de Traducao’, 17.-19. april 2002, Universidade da Madeira

“How is skopos established by the professional translator? A study of translation as a goal-oriented activity” (med Anne Schjoldager), foredrag afholdt på “The 3rd Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation”, 1.-2.11 2002, Universitetet i Letland, Riga.

"How skopos is established by the professional translator - preliminary results of a focus group” (Heriot Watt University. Invitation til at tale for forskningsmedarbejdere + studerende) med Anne Schjoldager

“Does this mean I shouldn’t have eaten it? Communication barriers in public discourse: The Patient Package Insert” (med Inger Askehave), foredrag afholdt på ‘Document Design’, 22.-24. januar 2004, Tilburg University

”On collocation, semantic prosody and evaluation” (poster). International conference om kritisk diskursanalyse, 5.-8. maj 2004. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia.

“Latin-based terms: true or false friends of the translator”, foredrag afholdt ved „New Trends in LSP” – Europæisk fagsprogssymposium i Bergamo, 29. august – 2. September 2005

“Keep out of reach of children. The challenges of mandatory genres for consumer protection in the medical industry - critical comments on the EPAR summary and its translation”, (med Inger Askehave) foredrag afholdt ved “The Conference in Honor of John Swales”, 22.-23. juni 2006, English Language Institute, University of Michigan, Ann Arbor, USA (abstracts kun iflg. invitation)

“The status of the professional translator” (med Helle V. Dam), foredrag afholdt på “The Bath Big Forty Interpreting and Translating Symposium” 8.-9. september, University of Bath, England

”The status of the professional translator: the staff translator” (med Helle V. Dam), foredrag afholdt på den 5th EST-konference “Why translation studies matter” I Ljubljana, 3.-5. juni 2007

“When is a text 'userfriendly' and what does it mean to be 'userfriendly'?” (med Inger Askehave), poster-præsentation ved “The International Conference on Communication in Healthcare”, Charleston, South Carolina, USA, 9.-12. oktober 2007

“Gender and leadership construction in job ads” (med Inger Askehave), foredrag afholdt ved APac fagsprogskonferencen, Hong Kong, Kina, 5.-11. december 2008

“Translator status in Denmark” (med Helle V. Dam), foredrag afholdt på konferencen “Profession, identity and status: Translators and interpreters as an occupational group”, Tel Aviv, Israel, 15.-19. marts 2009 (iflg. invitation)

“Translator Status – an ongoing project: results and perspectives”, poster-præsentation på konferencen “The Known Unknowns of Translation Studies – International Conference in Honour of the Twentieth Anniversary of CETRA and Target (1989-2009)”, Leuven, Belgien, 28.-29. august 2009

“PIL of the Month – a study of best practice in patient information leaflets”, (med Inger Askehave), foredrag afholdt på 2010-konferencen European Association for Communication in Healthcare, Verona, Italien, 2010

“The status of professional business translators on the Danish market - A comparative study of company, agency and freelance translators” (med Helle V. Dam), foredrag afholdt på “The EST Conference: Tracks and Treks in Translation Studies, Leuven, Belgien, 23.-25. september 2010

“Lay-friendliness in translated Patient Information Leaflets” (med Matilde Nisbeth Jensen), poster-præsentation ved “The International Conference on Communication in Healthcare, Chicago, Illinois, USA, 16.-19. oktober 2011

“Translators in international organizations. A special breed of high-status professionals? Danish EU translators as a case in point” (med Helle V. Dam), poster-præsentation ved EST Symposium, Wien, Østrig, oktober 2012

“The Translation Profession: Centres and Peripheries” Medlem af inviteret diskussionspanel, 7th EST Congress, Germersheim, Tyskland 30-31 august, 2013

“Has lay-friendliness improved?”. Posterpræsentation ved 13th International Conference on Communication in Healthcare, New Orleans, USA, 25-28 oktober, 2015.

“Intralingual translation” Panel convener and moderator (med Hilla Karas og Özlem Berk-Albachten). 8th EST Congress, Sep., Århus, Danmark
Publikationer

"The room was quite small by American standards": Are online hotel reviews culture specific?

Nielsen, M. & Zethsen, K. K., 2022, I: Tourism, Culture & Communication. 22, 3, s. 259-273 15 s.

PILs that give you a headache? The lay-friendliness of non-pharmacy restricted, over-the-counter information leaflets

Zethsen, K. K., 2022, I: Qualitative Health Communication. 1, 1, s. 44-60 17 s.

Professionals' views on the concepts of their trade: what is (not) translation? Intralingual translation as a case in point

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2022.

Translating medical texts

Zethsen, K. K. & Montalt i Resurrecció, V., 2022, The Cambridge Handbook of Translation. Malmkjær, K. (red.). Cambridge: Cambridge University Press, s. 363-378

Inter- and intralingual translation of medical information: the importance of comprehensibility

Brøgger, M. N. & Zethsen, K. K., 2021, Routledge Handbook of Translation and Health. Susam-Saraeva, Ş. & Spišiaková, E. (red.). Abingdon: Routledge, s. 96-107

Intralingual translation

Zethsen, K. K., 2021, The Handbook of Translation Studies: vol. 5. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 135–142

Translators’ views on the concepts and products of their trade

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., maj 2019.

Moving Boundaries in Translation Studies

Dam, H. V. (red.), Brøgger, M. N. (red.) & Zethsen, K. K. (red.), 2019, London/New York: Routledge. 238 s.

Moving boundaries in translation studies: insights and prospects

Dam, H. V., Brøgger, M. N. & Zethsen, K. K., 2019, Moving boundaries in translation studies. V. Dam, H., Nisbeth Brøgger, M. & Korning Zethsen, K. (red.). London: Routledge, s. 231-233 3 s.

Moving boundaries in translation studies: introduction

Dam, H. V., Brøgger, M. N. & Zethsen, K. K., 2019, Moving boundaries in translation studies. V. Dam, H., Nisbeth Brøgger, M. & Korning Zethsen, K. (red.). London: Routledge, s. 1-11

Professionals' views on the concepts of their trade: what is (not) translation?

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2019, Moving Boundaries in Translation Studies. V. Dam, H., Nisbeth Brøgger, M. & Korning Zethsen, K. (red.). London: Routledge, s. 200-219

Is electronic access to medical records an empowering and patient-centered initiative? – a qualitative contextual and linguistic analysis of Danish electronic records

Zethsen, K. K. & Hansen, M. M., 22 dec. 2018, I: Hermes. 58, s. 157-173 17 s.

Access is not the same as understanding: Why intralingual translation is crucial in a world of information overload

Zethsen, K. K., 1 jun. 2018, I: Across Languages and Cultures. 19, 1, s. 79-98 20 s.

Medical translation in the 21st century – challenges and trends

Montalt i Resurrecció, V., Zethsen, K. K. & Karwacka, W., 2018, I: MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación. 10, s. 27-42

Medical translation for laymen

Zethsen, K. K., nov. 2017, I: EST Newsletter. 51

Karen Korning Zethsen on the translation profession in Denmark today

Zethsen, K. K. & Brøgger, M. N., jul. 2017

Intralingual translation and its place within Translation Studies – a theoretical discussion

Zethsen, K. K. & Hill-Madsen, A., 2016, I: Meta: Translators' Journal. 61, 3, s. 692–708 17 s.

“I think it is a wonderful job”: On the solidity of the translation profession

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2016, I: Journal of Specialised Translation. 25, s. 174-187 14 s.

Has lay-friendliness improved?

Zethsen, K. K., 2015.

A comparative analysis of the lay-friendliness of Danish EU patient information leaflets from 2000 to 2012

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2014, I: Communication & Medicine - An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society. 11, 3, s. 209-222 14 s.

Gendered Constructions of Leadership in Danish Job Advertisements

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2014, I: Gender, Work and Organization. 21, 6, s. 531-545 15 s.

The translator as expert – a realistic or an idealistic model? How recent empirical findings fit into existing models of translation

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2014, I: Across Languages and Cultures. 15, 2, s. 261-278 18 s.

Translators in International Organizations: A special breed of high-status professionals? Danish EU translators as a case in point

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2014, The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies. Angelelli, C. (red.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 93-113 21 s.

Conference Interpreters - the stars of the translation profession? A study of the occupational status of Danish EU interpreters as compared to Danish EU translators

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2013, I: Interpreting. 15, 2, s. 229-259 31 s.

Talking translation: is gender an issue?

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2013, I: Gender and Language. 7, 1, s. 117-134 18 s.

Translation of patient information leaflets: Trained translators and pharmacists-cum-translators – a comparison

Jensen, M. N. & Zethsen, K. K., 2012, I: Linguistica Antverpiensia, New Series - Themes in Translation Studies. 11, s. 31-50 20 s.

Translators in international organizations: a special breed of high-status professionals? EU translators as a case in point

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2012.

Translators in international organizations: a special breed of high-status professionals? Danish EU translators as a case in point

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2012, I: Translation and Interpreting Studies. 7, 2, s. 212-233 22 s.

Lay-friendliness in translated Patient Information Leaflets

Jensen, M. N. & Zethsen, K. K., 2011.

Lost in translation? When patient information crosses borders

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2011, I: Industrial Pharmacy. 32, s. 11-13 3 s.

The status of professional business translators on the Danish market: A comparative study of company, agency and freelance translators

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2011, I: Meta: Translators' Journal. 56, 4, s. 976-997 22 s.

'Check it out' - the construction of patient empowerment in patient information leaflets

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2010, English for Academic and Professional Purposes. Fortanet-Gómez, I., Palmer-Silveira, J. C. & Ruiz-Garrido, M. F. (red.). Amsterdam: Brill | Rodopi

Has Globalisation Unburdened the Translator?

Zethsen, K. K., 2010, I: Meta: Translators' Journal. 55, 3, s. 545-557

PIL of the month: A study of best practice in EU patient information leaflets

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2010, I: Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. 7, 1, s. 97-120 23 s.

The status of professional business translators on the Danish market: A comparative study of company, agency and freelance translators

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2010.

Translator status - helpers and opponents in the ongoing battle of an emerging profession

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2010, I: Target: International Journal of Translation Studies. 22, 2, s. 194-211

Corpus-based cognitive semantics: Extended units of meaning and their implications for translation studies

Zethsen, K. K., 2009, I: Linguistica Antverpiensia, New Series - Themes in Translation Studies. 2008, 7, s. 249-262 14 s.

Intralingual translation: an attempt at description

Zethsen, K. K., 2009, I: Meta: Translators' Journal. 54, 4, s. 795-812

Translation Studies: Focus on the Translator: Introduction to the thematic section

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2009, I: Hermes. 42, s. 7-12 6 s.

Translation Studies: Focus on the translator: Thematic section of Hermes No. 42

Dam, H. V. (red.) & Zethsen, K. K. (red.), 2009, Aarhus: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation. 160 s.

Translator status - an ongoing project: Results and perspectives

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2009.

Translator status in Denmark

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2009.

Translators and (lack of) power:  A study of Danish company translators' occupational status

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2009, I: Language at Work. 6, 4 s.

Who said low status?  A study on factors affecting the perception of translator status

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2009, I: Journal of Specialised Translation. 12, s. 2-36 35 s.

Mandatory genres: the case of European Public Assessment Report (EPAR) summaries

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2008, I: Text & Talk (Print Edition). 28, 2, s. 167-191 25 s.

Translator awareness of semantic prosodies

Dam-Jensen, H. & Zethsen, K. K., 2008, I: Target: International Journal of Translation Studies. 20, 2, s. 203-221 19 s.

Translator status: A study of Danish company translators

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2008, I: Translator. 14, 1, s. 71-96 26 s.

When is a text 'userfriendly' and what does it mean to be 'userfriendly'?

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2008.

Hermes: Temanr: Focus on the Translator

Zethsen, K. K. (red.), 1 jun. 2007, Mangler titel. Århus

Beyond Translation Proper: Extending the field of translation studies

Zethsen, K. K., 2007, I: TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction. 20, 1, s. 281-308

Joint European Master Degrees between Reality and Wishful Thinking: A critical assessment of the concept of joint degrees and its implementation in the European Higher Education Area

Zethsen, K. K. & Lauridsen, K. M., 2007, EUA Bologna Handbook. Froment, E., Kohler, J., Purser, L. & Wilson, L. (red.). Berlin: Raabe Verlag, 12 s.

Pragmatic patterns and the lexical system: a reassessment of evaluation in language

Dam-Jensen, H. & Zethsen, K. K., 2007, I: Journal of Pragmatics. 39, 9, s. 1608-1623

The status of the professional translator: the staff translator

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2007.

Medical Communication: Professional-Lay

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2006, Encyclopedia of Language and Linguistics. Brown, K. (red.). 2 udg. Oxford: Pergamon Press, s. 644-649

Semantic Prosody: Creating Awareness about a Versatile Tool

Zethsen, K. K., 2006, I: Tidsskrift for Sprogforskning. 4, 1

The Translator as Cultural Mediator

Zethsen, K. K., 2006, Meanings and Messages: Intercultural business communication. Askehave, I. & Norlyk, B. (red.). Århus: Systime Academic, s. 97-114 18 s.

The status of the professional translator

Dam, H. V. & Zethsen, K. K., 2006.

Kommunikation - om forandringens italesættelse

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2005, Ledelse af forandring. Hildebrandt, S. & Brandi, S. (red.). Kbh.: Børsen, s. 87-93 7 s.

New Trends in LSP - European LSP Symposium in Bergamo August 29 - September 2, 2005

Nielsen, M., Ditlevsen, M. G., Engberg, J., Kastberg, P., Leroyer, P., Møller, B. C., Rasmussen, K. W. & Zethsen, K. K., 2005, I: Fachsprache: International Journal of Specialized Communication. 27, 3-4, s. 174-180 7 s.

Latin-based terms: True or false friends?

Zethsen, K. K., 2004, I: Target: International Journal of Translation Studies. 16, 1, s. 125-142 18 s.

Vondt snakke man å synnejysk, vondt skriwe man å synnejysk?

Nielsen, M. & Zethsen, K. K., 2004, I: LexicoNordica. 11, s. 299-307 9 s.

A skopos approach to translation strategies

Zethsen, K. K., 2003. 9 s.

Bente Halkier: Fokusgrupper. Frederiksberg; Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag. 2002. 121 s

Zethsen, K. K., 2003, I: Hermes. 31, s. 215-218 4 s.

Communication barriers in public discourse: The patient package insert

Askehave, I. & Zethsen, K. K., 2003, I: Information Design Journal. 4, 1, s. 23-41 19 s.

Forskningssamarbejde mellem Oversætterhuset og Handelshøjskolen i Århus

Schjoldager, A. & Zethsen, K. K., 2003, I: Nyt fra Oversætterhuset A/S. s. 3

How skopos is established by the professional translator: preliminary results of a focus group

Zethsen, K. K. & Schjoldager, A., 2003. 13 s.

Translator training in the Baltics - "homines dum docent discunt"

Zethsen, K. K., 2003, I: L S P and Professional Communication. 3, 2, october

Michael Stubbs: Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Blackwell, 2001. Blackwell, 2001

Zethsen, K. K., 2002, I: Hermes. 29, s. 285-290 6 s.

Translating for Laymen

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2002, I: Perspectives - Studies in Translation Theory and Practice. 10, 1, s. 15-29 15 s.

Oversættelsesstrategier

Zethsen, K. K., 2001, I: Anglo files : journal of English teaching. Oktober, s. 43-48 6 s.

Fremtidens indlægssedler: (rapport til Sundhedsministeriet)

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2000, Århus: Handelshøjskolen i Århus, Det erhvervssproglige fakultet. 73 s.

Handelshøjskolen eksporterer uddannelse og viden til Litauen

Zethsen, K. K. & Kastberg, P., 2000, I: Info Forskningsnyt. 9, 5, september

Inter-generic and Inter-linguistic Translation of Patient Package Inserts

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2000, Proceedings of the 12th European Symposium on Language for Special Purposes: Language for Special Purposes: Perspectives for the New Millennium. Narr Francke Attempto Verlag, s. s. 882-887 6 s.

Medical Texts Made Simple - Dream or Reality?

Askehave, I. & Zethsen, K. K., 2000, I: Hermes. 25, s. 63-74 12 s.

The Patient Package Insert of the Future:  (report for the Danish Ministry of Health)

Zethsen, K. K. & Askehave, I., 2000, Århus: Handelshøjskolen i Århus, Det erhvervssproglige fakultet. 73 s.

Hermes, Journal of Linguistics: Analysing Business Genres

Zethsen, K. K. (red.), 1999, Aarhus.

The Dogmas of Technical Translation - Are They Still Valid

Zethsen, K. K., 1999, I: Hermes. 23, s. 65-75 11 s.

The Multifunctional Nature of Lexical Strings

Zethsen, K. K., 1999, Nordic Contributions to the 25th International Systemic Functional Congress, Cardiff University, 1998. Høgskolen i Agder, s. 50-59 10 s. (Publication Series; Nr. 51).

A New Approach to Technical Translation

Zethsen, K. K., 1998, Germanic and Baltic Linguistic Studies and Translation. Usoniene, A. (red.). Homo Liber, s. 32-39 8 s.

Expressivity in Technical Texts

Zethsen, K. K., 1998, I: Hermes. 21, s. 225-232 8 s.

Konferenceomtale af International Conference on Germanic and Baltic Studies, Teaching and Translation, Universitetet i Vilnius, Litauen

Zethsen, K. K., Askehave, I. & Kastberg, P., 1998, I: Nyhedsbrev : netværk LSP SSP. 14, s. 44-46

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997. Gylling: Samfundslitteratur, 1997(2. udg.)

Zethsen, K. K., 1998, I: Hermes. 21, s. 188-194 7 s.

Expressivity in Technical Texts

Zethsen, K. K., 1997, Århus: Handelshøjskolen i Århus, Det erhvervssproglige fakultet.

Teknisk sprog

Zethsen, K. K. & Kastberg, P., 1997, I: Info Forskningsnyt. 3, s. 12-13

Viggo Hjørnager Pedersen og Niels Krogh-Hansen (eds.): Oversættelseshåndbogen.Munksgaards Sprogserie. Munksgaard 1994

Zethsen, K. K. & Andersen, B., 1995, I: Hermes. 15, s. 262-272 11 s.

Aktiviteter

13th International Conference on Communication in Healthcare

Karen Korning Zethsen (Deltager)

25 okt. 201528 okt. 2015

13th International Conference on Communication in Healthcare (Begivenhed)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

2016 → …

8th EST Congress

Karen Korning Zethsen (Arrangør), Özlem Berk Albachten (Arrangør) & Hilla Karas (Arrangør)

sep. 2016

Aalborg Universitet, Institut for Sprog og Kultur. (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

1 mar. 20081 aug. 2008

Are we on the right track? A comparative study of consumers’ response to PILs in 2000 and 2012. Invited speaker (with Inger Askehave)

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

okt. 2012 → …

Aston University

Karen Korning Zethsen (Gæsteforsker)

1 feb. 20081 jun. 2008

Corpus Semantics : How can we use computers and language corpora to analyse and reveal culturally significant patterns of language use? by Prof. Michael Stubbs, University of Trier, Germany.

Karen Korning Zethsen (Deltager)

12 sep. 200513 sep. 2005

EST Congress 2016 Head of Scientific Commitee (Begivenhed)

Karen Korning Zethsen (Fagfællebedømmer)

20122015

EU translators: A special breed of high-status professionals?

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

6 sep. 2011

EU translators: A special breed of high-status professionals?

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

7 sep. 2011

European Society for Translation Studies (EST) (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

1 aug. 2007 → …

Forandringens italesættelse

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

2 maj 2006

International Association of Translation and Intercultural Studies (IATIS) (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

1 aug. 2007 → …

International Workshop on Intralingual Translation

Karen Korning Zethsen (Deltager)

27 nov. 201428 nov. 2014

Intralingual medical translation: what do we know and what would we like to know? (invited speaker)

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder) & Matilde Nisbeth Brøgger (Foredragsholder)

feb. 2018

Journal of Applied Linguistics and Professional Practice (Tidsskrift)

Karen Korning Zethsen (Fagfællebedømmer)

sep. 2011okt. 2011

Keep out of reach of children!: The challenges of mandatory genres for consumer protection in the medical industry - critical comments on the EPAR summary and its translation

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

22 jun. 2006

Keynote: Expert-lay medical translation: what are the main challenges when translating for the layman? (invited speaker)

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder) & Matilde Nisbeth Brøgger (Foredragsholder)

feb. 2018

Latin-based terms: true or false friends of the translator?

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

30 aug. 2005

MonTi (Tidsskrift)

Karen Korning Zethsen (Redaktør), Vicent Montalt i Resurrecció (Redaktør) & Wioleta Karwacka (Redaktør)

20162018

Nordisk Netværk inden for Translation Studies (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

1 jan. 2008 → …

Profession, identity and status: Translators and interpreters as an occupational group

Karen Korning Zethsen (Taler)

15 mar. 200919 mar. 2009

Professionals' view on the concepts of their trade: what is (not) translation? Intralingual translation as a case in point

Helle Vrønning Dam (Foredragsholder) & Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

jun. 2022

Qualitative Health Communication (Tidsskrift)

Karen Korning Zethsen (Fagfællebedømmer)

2019 → …

RASK International Journal of Language and Communication (Tidsskrift)

Karen Korning Zethsen (Redaktør)

1 jan. 2008

Research Council of Norway - Reviewer of grant application (Begivenhed)

Karen Korning Zethsen (Fagfællebedømmer)

aug. 2020

Research Grant application - The Israel Science Foundation (Begivenhed)

Karen Korning Zethsen (Fagfællebedømmer)

17 jan. 202027 feb. 2020

Research Management Course : Uddannelse for forskningsledere

Karen Korning Zethsen (Deltager)

24 okt. 200522 mar. 2006

Routledge (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

maj 20182020

Routledge (Forlag)

Helle Vrønning Dam (Redaktør), Karen Korning Zethsen (Redaktør) & Matilde Nisbeth Brøgger (Redaktør)

20162018

School of Translation and Interpreting. Beijing Language and Culture University

Karen Korning Zethsen (Gæsteforsker)

jun. 2017

The 2010 conference of the European Association for Communication in Healthcare

Karen Korning Zethsen (Taler)

5 sep. 20108 sep. 2010

The 5th EST conference “Why translation studies matter

Karen Korning Zethsen (Taler)

3 jun. 20075 jun. 2007

The APacLSP conference

Karen Korning Zethsen (Taler)

5 dec. 200811 dec. 2008

The EST Conference: Tracks and Treks in Translation Studies

Karen Korning Zethsen (Taler)

23 sep. 201025 sep. 2010

The International Conference on Communication in Healthcare

Karen Korning Zethsen (Deltager)

9 okt. 200712 okt. 2007

The International Conference on Communication in Healthcare

Karen Korning Zethsen (Deltager)

16 okt. 2011

The Known Unknowns of Translation Studies – International Conference in Honour of the Twentieth Anniversary of CETRA and Target (1989-2009)

Karen Korning Zethsen (Taler)

28 aug. 200929 aug. 2009

The Status of the Professional Translator

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

9 sep. 2006

The Translator as the Central Figure - a realistic or an idealistic model (Invited speaker - with Helle V. Dam)

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

1 dec. 2016

The status of the professional translator

Karen Korning Zethsen (Oplægsholder)

8 sep. 20069 sep. 2006

Translating consumer medicines information in Europe: from Hans Christian Anderson to Pulp Fiction?

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

6 apr. 2011

Translation Studies Days

Helle Vrønning Dam (Taler) & Karen Korning Zethsen (Taler)

20 sep. 2012

Translators' views on the concepts and products of their trade

Helle Vrønning Dam (Foredragsholder) & Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

12 sep. 2019

Tsinghua University

Karen Korning Zethsen (Gæsteforsker)

jun. 2017

University of Leeds

Karen Korning Zethsen (Gæsteforsker)

apr. 2011 → …

University of Warwick, Centre for comparative cultural studies and translation.

Karen Korning Zethsen (Gæsteforsker)

16 apr. 20056 maj 2005

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne & École Pratique des Hautes Études, Paris, France (Ekstern organisation)

Karen Korning Zethsen (Medlem)

20172018

  "Brugervenlighed i praksis: Overvejelser og krav, når indlægssedlen skal godkendes af EMEA ".

Karen Korning Zethsen (Rådgiver)

25 jan. 2007 → …

  "The status of the professional translator: the staff translator" (with Helle V. Dam)

Karen Korning Zethsen (Foredragsholder)

4 sep. 2007