Kamilla Pedersen

Optagelsessamtaler på medicin-studiet ved Aarhus Universitet: En pilottest af et Multiple Mini Interview (MMI)

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapport

I denne rapport præsenteres evalueringsresultaterne af en pilottest af et optagelsessamtale-format, som fra foråret 2016 vil være en del af kvote 2 optagelsesproceduren til medicinstudiet på Aarhus Universitet (AU).
Multiple Mini Interview (MMI) er et optagelsessamtale-format, som bruges til at teste ikke-kognitive kompetencer. Den MMI vi pilottestede ved denne lejlighed bestod af otte på hinan-den følgende interviewstationer med fire overordnede indholdsdomæner (samarbejde, em-pati, kommunikation og robusthed). Hver station varede otte minutter, og på hver station fik testtageren en opgave, der skulle besvares. En bedømmer på hver station vurderede testtage-rens præstation ud fra fastlagte kriterier.
D. 13. november 2015 gennemførtes en pilottest af en MMI-test i personalekantinen på Skejby Sygehus, AU. I alt deltog 32 bedømmere (uddannelsesansvarlige overlæger, postgraduate kliniske lektorer og kommunikationsundervisere) og 26 simulerede testtagere (medicinstuderende, 1.-6. semester). Desuden fungerede fire stationsopgave-udviklere som observatører under MMI’en.
Rapporten fokuserer dels på planlægningen og organiseringen af pilottesten og dels på vali-dering af MMI’en. Den teoretiske ramme for rapporten er moderne validitetsteori, hvor eviden-sen oprinder fire kategorier af antagelser, der relaterer sig til scoringen, generaliserbarheden, extrapoleringerne og beslutningerne.
Rapporten viser, at MMI pilottesten var praktisk gennemførlig med stor grad af aftagerinvolvering. Det skønnes dog nødvendigt fremover at have en vis ekstra bemanding klar under prøven, som kan træde til i tilfælde af uforudsete hændelser. Med hensyn til validiteten viste prøven gode takter i forhold til scoringsprocessen og acceptabiliteten. Generaliserbarheden af prøven var også høj på testdagen.
Fremover kan der med fordel satses på uddybende dokumentation for, hvad vi kan ekstrapolere ud fra testens resultater, men også på yderligere undersøgelser af beslutninger og konsekvenser af testen. Begge dele gøres med fordel i større, ikke-simulerede testpopulationer og med prospektive og longitudinelle studiedesigns.

OriginalsprogDansk
ForlagCenter for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
Antal sider75
StatusUdgivet - 18 jan. 2016

    Forskningsområder

  • Multiple Mini Interviews, Optagelsessamtale, Medicinsk Uddannelse, pillottest

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 96133803