Centre for Educational Development

Aarhus Universitets segl

Kamilla Pedersen

Adjunkt

Kamilla Pedersen

Forskningsområder

Profil

Kamillas forskning er drevet af hendes fascination for sundhedsvidenskabelige læringsteknologier i form af virtuelle patient cases, der både træner kompetencer i diagnostik, tværfagligt samarbejde og en patientcentreret tilgang til klinisk psykiatri.

Hun er grundlægger af PsychSim, der ved brug af VR- og videosimulation skildrer kliniske møder mellem psykiatriske patienter og sundhedsprofessionelle på tværs af organisatoriske strukturer i sundhedsvæsenet. 

Hendes forskning undersøger, hvordan PsychSim påvirker studerendes overgang fra teori til praksis, og hvordan et didaktisk forskningsforankret design kan bidrage til, at læringen er anvendelsesorienteret og til direkte gavn for patienter. 

Patientcentrerede tilgange koblet til læringsteknologier i klinisk psykiatri er et undereksponeret område, hvortil Kamillas forskning bidrager.

Hun har erfaring inden for klinisk forskning som sundhedsdidaktisk konsulent, konceptuel udvikling af innovative læringsteknologier og som underviser i psykiatri på alle uddannelsesniveauer. Derudover sidder hun i WHO’s panel for diagnostisk udredning og træning i psykopatologi (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry). 

En tværfaglig baggrund med erfaring som ph.d. i medicinsk uddannelse, antropolog og sygeplejerske i akutpsykiatrien kvalificerer hendes forskning og bidrager til innovative vinkler og multidisciplinære perspektiver.

Vis alle (40) »

Vis alle (21) »

Vis alle (2) »

ID: 87278991