Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Julie Therese Christensen

cand.scient. i jordbrug, natur og miljø, Studerende

Julie Therese Christensen

Profil

Titel af PhD-projekt: Forbedring af fosforudnyttelsen ved at tilpasse brugen af efterafgrøder til jordtype og jordens fosforstatus.

 

Fosfor kan være begrænsende for afgrødernes vækst, på trods af store mængder fosfor i de danske jorde. For at sikre en tilstrækkelig fosfortilførsel, kan der gødes med fosforgødning enten i form af handels- eller husdyrgødning. Dette stammer fra råfosfat, som er en begrænset ikke-fornybar ressource. Fosfor kan forårsage problemer i vandmiljøet. Af disse grunde er det derfor vigtigt at øge fosforudnyttelsen.

I Danmark er det obligatorisk for landmænd at have efterafgrøder på deres marker for at reducere nitratudvaskningen. Formålet med dette PhD-projekt er at undersøge om efterafgrøder kan øge udnyttelsen af det fosfor som allerede findes i jorden. Forskellige efterafgrøder har forskellig strategier for fosforoptag, og de optager forskellige mængder af fosfor. Ideen er at undersøge om disse efterafgrøder kan øge fosforudnyttelsen. Det forventes at effekten af efterafgrøderne vil være afhængig af jordtype of jordens fosforstatus.

Vis alle (9) »

ID: 81384145