Juridisk Institut

Julie Bryske Møller Nielsen

Ph.d.-studerende

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2018Cand.jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2018-Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2018-Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

 

Forskningsområder

  • Selskabsret
  • EU-ret

 

Undervisningsområder

  • EU-ret
  • EU Company Law

 

Publikationer

Gælder der et armslængdeprincip for koncerninterne transaktioner mellem kapitalselskaber i dansk selskabsret?

Nielsen, J. B. M., 2021, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2021, 4, s. 11-47 37 s.

Konkurskarantæne i koncernforhold

Nielsen, J. B. M. & Sørensen, K. E., 2020, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 14 s., ET.2020.162.

Transaktioner med nærtstående i børsnoterede selskaber: En harmonisering uden konsekvenser?

Nielsen, J. B. M., 2020, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1, s. 15-42 28 s.

Den danske håndtering af familiesammenføring efter Malmø-modellen

Nielsen, J. B. M., 2017, I: E U-Ret & Menneskeret. 2017, 2, s. 9-20 12 s.