Institut for Statskundskab

Jonas Gejl Kaas

Ph.d., Adjunkt

Jonas Gejl Kaas

Forskningsområder

Profil

Jeg er specialiseret i studiet af russisk udenrigspolitik. Min forskningsdagsorden fokuserer pt. på implementeringen af, hvad jeg definerer som Ruslands disruptive udenrigspolitik. Den 15 marts 2019 forsvarerede jeg ph.d.-afhandlingen The Russian Quest for Ontological Security, der undersøger Kosovo- og Ukrainekrisens rolle for rekonstruktionen af Ruslands postsovjetiske nationale identitet. Afhandlingen kan hentes her: http://politica.dk/politicas-phd-serie/jonas-gejl-pedersen/  

 

Forskning

Min forskning fokuserer primært på to aspekter af russisk udenrigspolitik. (I) Det første aspekt fokuserer på den dynamiske sammenhæng mellem national identitet og udenrigspolitik i Rusland efter den kolde krig. Især hvordan russiske eliter bruger udenrigspolitiske kriser til, at rekonstruere national identitet og efterfølgende ændre udenrigspolitikken. (II) Det andet aspekt fokuserer på, hvordan Ruslands udenrigspolitik udvikler sig i en stadig mere disruptiv retning. Disruptiv dækker her over min tese om, at russiske beslutningstagere ud fra en betragtning om utilstrækkelige ressourcer til at indfri egne udenrigspolitiske målsætninger fokuserer på, at forhindre andre stater i at indfri deres. Således er den disruptive udenrigspolitik udtryk for en næstbedste-strategi. Jeg fokuserer særligt på, hvordan disruptiv udenrigspolitik implementeres (f.eks. via mobilisering af pro-russiske grupperinger) i de postsovjetiske stater.

Undervisning & specialevejledning

Min undervisning fokuserer på udenrigspolitisk analyse. Særligt udenrigspolitisk analyse med udgangspunkt i teorier om national identitet, strategisk kultur eller ontologisk sikkerhed. Endvidere er jeg i gang med at udvikle et nyt seminar om, hvordan man kortlægger og analyserer betydningen af diplomatiske praksisser for den førte udenrigspolitik. 

Jeg vejleder specialer indenfor International Politik. Særligt specialer om udenrigspolitiske begivenheder og tendenser med teoretisk afsæt i ontologisk sikkerhed, praksisteori, strategisk kultur og national identitet. Er metodologisk og metodisk pluralist, men min primære kompetence er indenfor kvalitative og fortolkende metoder. Foruden dansk udenrigspolitik har jeg primært beskæftiget mig med sovjetisk og russisk udenrigspolitik.

 

Presse & foredrag

Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i interview eller foredrag om russisk udenrigspolitik. For danske gymnasier henviser jeg til foredraget "Tre forklaringer på Ruslands udenrigspolitik", som er særligt tilpasset gymnasieelever (For mere information se: Gymnasieforedrag). Foredrag og interviews kan afvikles på dansk og engelsk. 

  

Opdateret CV kan findes her: Curriculum vitae 

 

Vis alle (9) »

Vis alle (42) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 84287121