Institut for Statskundskab

Jonas Gejl Kaas

Ph.d., Adjunkt

Jonas Gejl Kaas

Forskningsområder

Profil

Siden november 2019 har jeg været adjunkt i afdeling for International Politik ved Aarhus Universitets Institut for Statskundskab.

Forskning

Min forskningsdagsorden bevæger sig langs tre spor:

(I) Ruslands udenrigspolitik efter Den Kolde Krig. Her fokuserer jeg særligt på sammenhængen mellem national identitet og udenrigspolitik i Rusland. Især hvordan russiske eliter bruger udenrigspolitiske kriser til, at rekonstruere national identitet(er) og efterfølgende ændre udenrigspolitikken. Endvidere er jeg interesseret i, hvordan Ruslands udenrigspolitik udvikler sig i en stadig mere disruptiv retning (f.eks. via mobilisering af pro-russiske grupperinger) i det postsovjetiske område.

(II) Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EUs Udenrigstjeneste). Som medlem af forskningsprojektet EURDIPLO er jeg særlig optaget af, hvordan diplomater fra medlemsstaterne socialiseres ind i den europæiske udenrigstjeneste samt analyser af lokale konflikter og samarbejde mellem EU-udenrigstjenestens og medlemsstaternes diplomatiske repræsentationer.   

(III) Samfundsvidenskabelig metodologi og metode. Her er jeg særlig optaget af forskellene mellem fortolkende, case- og varians-baserede tilgange til studier af det politiske. Navnlig hvad der inden for de enkelte tilgange konstituerer videnskabelig viden, herunder hvad der anses for god evidens og troværdige metoder.   

Undervisning & vejledning

Jeg underviser og vejleder specialer inden for forskellige aspekter af international politik, særligt udenrigspolitisk analyse. Er metodologisk og metodisk pluralist, men min primære kompetence er inden for de case-baserede og fortolkende tilgange. Foruden russisk udenrigspolitik har jeg primært beskæftiget mig dansk, europæisk og sovjetisk udenrigspolitik.

Presse & foredrag

Kontakt mig gerne hvis du er interesseret i interview eller foredrag om russisk udenrigspolitik: gejl@ps.au.dk eller 8716 6153. For danske gymnasier henviser jeg til foredragene "Lynkursus i udenrigspolitisk analyse" og "Tre forklaringer på Ruslands udenrigspolitik" (For mere information: Gymnasieforedrag). Foredrag og interviews kan afvikles på dansk og engelsk. 


Klik på linket for mit opdaterede CV: Curriculum vitae 

Vis alle (10) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 84287121