Jonas Amstrup Funder

MD, PhD, Klinisk lektor

Curriculum Vitae

 

Uddannelse   

 • 2018 Certificering fra European School of Peritoneal Surface Oncology
 • 2017 Speciallæge i kirurgi
 • 2011 Ph.d. ved Aarhus Universitet
 • 2009 Autorisation til selvstændigt virke.
 • 2005 Kandidat i lægevidenskab, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AU.
 • 2003 Prægraduat forskningsår, Klinisk Institut, AU.

 

Ansættelser 

 • 2017         Afdelingslæge, Mave- og tarmkirurgi, Århus Universitetshospital
 • 2016-2017 Hoveduddannelsesstilling, Mave- og tarmkirurgi NBG, Århus Universitetshospital (1 år)
 • 2015-2016 Hoveduddannelsesstilling, Kirurgisk afdeling P, Århus Universitetshospital (1 år
 • 2013-2015 Hoveduddannelsesstilling, Kirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens (2 år)
 • 2012-2013 Hoveduddannelsesstilling, Kirurgisk afdeling P, Århus Universitetshospital (1 år)
 • 2011         Introduktionsstilling, Kirurgisk afdeling P, Århus Universitetshospital (1 år).
 • 2011-        Konsulent, Friklinikken Region Syddanmark
 • 2009-2010 Introduktionsstilling, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, Århus Universitetshospital, Skejby (1 år).
 • 2009-2012 Konsulent, De Vestdanske Friklinikker.
 • 2008-2009 Turnus hos praktiserende læge Carsten Leth, Randers (6 mdr.).
 • 2008         Turnus, Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers.
 • 2005-2010 Ph.d. stipendiat/klinisk assistent, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, Århus Universitetshospital, Skejby (3 år).
 • 2005-2006 Turnus, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital  (6 mdr.).
 • 2002-2004 Lægevikar, medicinsk afdeling, Horsens Sygehus (4 mdr.).
 • 2002          Lægevikar, medicinsk afdeling, Farsø Sygehus (2 mdr.).
 • 1996-1998 Forsvarets Lægekorps, sergent/sygepasserfører (16 mdr.).

 

 

 

Diverse

 

 • Tillidsrepræsentant for Yngre Læger ved Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Sept. 2013 – Feb. 2015
 • Uddannelskoordinerende Yngre Læge (UKYL) ved Afd. P, AUH 2011-2012 samt Mave- og tarmkirurgi, AUH 2015-2018
 • Har afholdt 18 videnskabelige præsentationer ved internationale konferencer (10 orale og 10 poster). Er desuden medforfatter på 25 andre videnskabelige præsentationer.
 • Presseartikel: Test af biologiske hjerteklapper - Et tæt samarbejde mellem læger og ingeniører.Johansen P, Funder JA. Medicinsk teknologi og informatik. Nr. 2, maj 2010, side 16-19 (Ikke peer-reviewed)
 • Undervisningserfaring fra Masteruddannelse i kardiovaskulær teknik (”Anatomi og fysiologi”), kurser ved ph.d. skolen på AU (”Blood flow and flow measurement”, ”Eksperimentel kirurgisk teknik” samt ”Dyreforsøgekundskab”), Forskningstræningskursus for læger i hoveduddannelse, Thoraxkirurgisk efteruddannelse for sygeplejersker (”Hjertesygdomme og kirurgi”), Eksperimentel kirurgisk studenterkursus samt uddannelse af værnepligtige sygepassere.
 • Instruktør. 34th International Gastrointestinal Workshop, Davos, 1/4-6/4 2017
 • Rewiever for Clinical Epidemiology (2010) samt ugeskrift for læger (2011)
 • Rewiever for “The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)” 2010. Den nationale hollandske organisation for fremme af kvalitet og innovation indenfor sundhedsforskning. 
 • Tildelt rejselegat fra N.C. Nielsens Fond 2008 samt fra Aarhus Universitets Forskningsfond 2010.
 • Projektvejleder for tre medicinske forskningsårsstuderende, samt en ph.d. studerende. Hovedvejleder for perfusionist, master tesis.