Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Johannes Lundberg

Ph.d.-studerende

Johannes Lundberg

Profil

Baggrunden for mit phd-projekt er at finanskapitalismen i dag har en stadigt stigende indflydelse på virksomheders og staters klimapolitiske ageren. Det gør sig gældende i den måde finansielle strukturer former væsentlige investeringsbeslutninger hos institutionelle investorer (pensionskasser, banker, m.m.).
Samtidig er det ret unikt for de danske pensionskasser at medlemmerne i mange tilfælde har mulighed for at stemme til generalforsamlingen og bestyrelsen, og herigennem stille krav om klimahensyn i investeringspolitikken.

Projektet skal derfor undersøge: Dels hvordan idéhistoriske imperativer i finanskapitalismen har udviklet sig og former klimarelaterede beslutninger via modeller, love, normer og forventninger for og til investorers investeringsbeslutninger. Og dels hvordan og i hvilken grad mere eller mindre medlemsdemokratiske styringsformer af vores pensionskasser påvirker hvor grønne eller sorte investeringsbeslutninger institutionelle investorer tager.
Undersøgelsen er inspireret af Foucaults begreber om dispositiver og genealogi.

Vis alle (4) »

Vis alle (5) »

ID: 207223163