Jørn Nygaard Sørensen

Seniorforsker

Jørn Nygaard Sørensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Arbejdsområder

  • Planteernæring og vanding af grønsager på friland.
  • Udvikling af metoder til optimering af planters ernæring således at mangel eller overforsyning undgås, bl.a. jord- og planteanalyser.
  • Anvendelse af grøngødningsplanter og fangafgrøder til opsamling af uudnyttet gødning og til sikring af efterfølgende kulturs næringsstofforsyning.
  • Udvikling af det økologisk dyrkningssystem hvor risikoen for nitratudvaskning mindskes samtidig med at forsyningen med vand og næringsstoffer er stabil.
  • Undersøgelser af hvorledes planteernæring påvirker produktkvaliteten, dvs. fysiologiske defekter og kemisk sammensætning.
  • Kortlægge tørkefølsomme vækstfaser og forskning i hvorledes tørkestress påvirker biomasseproduktion, produktkvalitet og holdbarhed.
  • Undersøgelser af hvorledes udnyttelsesgraden af tilførte næringsstoffer kan øges, bl.a. via placeret gødskning og vanding samt øget hensyntagen til jordens naturlige indhold af mykorrhiza.

ID: 6564