Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jørn Erslev Andersen

lic.phil., Lektor

Bedømmelses- og vejledningsaktiviteter  

Formand for syv ansættelsesudvalg på Æstetiske Fag, Arts AU: Lektorat i Litteraturhistorie 1994, Lektorat i Litteraturhistorie 1996, Adjunktur i Nordisk 1996, Adjunktur i Nordisk 1998, Adjunktur i Retorik 2003, Adjunktur i Litteraturhistorie 2007, Lektorat i Retorik 2008 

Hovedvejleder for syv 5+3 ph.d.-projekter og et 4+4 ph.d.-projekt ved Litteraturhistorie AU

Hovedvejleder for to 4+4 ph.d.-projekter ved Æstetik og Kultur AU 2009 og 2016 

Formand for ph.d. bedømmelsesudvalg 1997 (Litteraturhistorie), 2005 (Æstetik og Kultur), 2009 (Litteraturhistorie), 2013 (Litteraturhistorie)

Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (Spansk), Syddansk Universitet (Tysk), Københavns Universitet, (Litteraturvidenskab), University of Minnesota, Minneapolis (English Department), Københavns Universitet (Nordisk)

Hovedopponent ved Fil. Dr. forsvar 1998, Stockholms Universitet (Litteraturvidenskab)

Fast tilknyttet kursusleder ved Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse siden 2007 

Fagbedømmer for Norges Forskningsråd 2007 (2 projekter), Norges Forskningsråd 2008 (16 projekter), Norges Forskningsråd 2009 (22 projekter), Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences 2009 (1 projekt)

 

 

Publications  1974-2002

(Minor reviews, essays, columns, and comments, as well as writings concerning institutional affairs only, are not to be found on this list)

1974

La beauté eller sådan var jeg da jeg stod af ved det lille trinbræt i Sarah Bernhardts baghave (poetry), eget forlag, Århus

1979

"Socialisationskritik og tekstarbejde", co-writer, in: Nordtext # 5, part I, vol. 8, Nordic Dpt. Aarhus University

1981

Oplevelse og analyse, Fagtryk, Aarhus

"Marxismen er en konkret utopi - bemærkninger omkring Ernst Blochs utopiske projekt", in: Nordtext # 4, part I, vol. 10, Nordic Dpt. Aarhus University

"Hvorfor ‘provins' - forskning i provinsen", co-writer, in: Nordtext # 5, part I, vol. 10, Nordic Dpt. Aarhus University

1982

"'En hel stationsby røg bagud der' - et udkast om jernbaner , stationsbyer og litteratur", in: Kursiv 1, skov/dansklærerforeningen, København

"Videnskabsteori", in: Nordisk Bulletin # 6, Nordic Dpt.

Ernst Bloch - en introduktion, co-editor and co-writer, Forlaget Modtryk, Århus

"Litteraturbeskæftigelsens funktion", in: SILAU # 9-10, Dpt. of Comparative Literature, Arhus University

"'Muelighedens Rige du oplukker' - et essay om Ernst Blochs æstetiske kategorier som aspekter af hans filosofiske projekt", in: SILAU # 11, Dpt. of Comparative Literature, Aarhus University

1983

"'Heifra går verda mi'. Utkant og utkantsforskning", co-writer, in: Syn og segn # 3, Oslo

"Utkanten - sentral utopi i diktninga?" co-writer, in: Syn og segn # 4, Oslo

"Billeder fra den litterære stationsby. En præsentation af nogle danske stationsbyromaner", In: Nyt fra stationsbyen # 4 (ed. Chr. R. Jansen), Erhvervsarkivet, Statens humanistiske Forskningsråd

Det Moderne - en bog om Jürgen Habermas, co-editor and co-writer, Forlaget Modtryk, Aarhus

"Brud og kontinuitet. En replik til receptionen af Marie Bregendahls forfatterskab", in: LÆS, Nordic Dpt. Aarhus University

"Skagen - Danmarks Sundhedskilde", co-writer, in: Prisme. Festskrift til Tværfag 1973-83 (eds. Jørn Erslev Andersen et al.), Aarhus University, Aarhus

Prisme. Festskrift til Tværfag 1973-83, co-editor and co-writer, Aarhus University, Aarhus

1984

"Togrejse og kupéliv - betragtninger over nogle litterære rejseoplevelser, in: Turisme og reiseliv (eds. Jens Kristian Jakobsen et al.), Aalborg

"Utopi, øjeblik og nærhed - om Ernst Bloch", in: Hvad nu hvis, year-book from Aarhus University, Herning

1985

"Æstetikkens genkomst - ufærdige bemærkninger om humaniora og æstetik", in: Kulturarbejde og tværæstetik (eds. Morten Kyndrup et al.), Center for Aesthetics, Aarhus University

"Kommunikation og forførelse - to kritiske oplæg om Jürgen Habermas", co-writer, in: Philosophia # 3-4 vol. XIII, Aarhus

"Død og socialisme?", co-writer, in: Dødens tårer (eds. Karl Erik Schøllhammer et al.), Forlaget Modtryk, Aarhus

"Bortom förgängligheten. Om Ernst Blochs dödsuppfattning", co-writer, in: Res Publica # 3/85, Lund/Stockholm

"Ånd, lyre og plektrum - et spørgsmål om musik og filosofi", in: Musikæstetik (eds. Arno V. Nielsen et al.), Aalborg

Nietzsche - en tragisk filosof, co-editor, Forlaget Modtryk, Aarhus

1986

"Øjeblikkets glimt - om på én gang at stå over for og at være i tiden", in: LÆS, Nordic Dpt., Aarhus University

"Schibboleth. Beskær ordet. Paul Celan-data", in: Passage # 2, Aarhus

"Den gode vilje og tavshedens kniv - om filosofiske digtlæsninger", in: Passage # 2, Aarhus

1987

"Nettet og skrinet. Vattimos nihilistiske etik", in: UNDR. Nyt nordisk forum # 49, Aarhus

"Dryssende roser. Om spor i J.P. Jacobsens skrift", in: Kritik # 81, København

"Hvorfor poetik?", in: Passage # 3-4, Aarhus

1988

"Det forsvundne ekko. Heidegger og Hölderlin", in: Løjper. Temaer i aktuel tekstlæsning (eds. Lars Erslev Andersen et al.), Aarhus UP, Aarhus

"Stenkilder og trancherede tunger - et essay om snittets betydning", in: Norsk Litterær Årbok, Oslo

"Heidegger og digtningen - et mellemværende", in: Slagmark # 12, Aarhus

Dryssende roser. Essays om digtning og filosofi, Forlaget Modtryk, Aarhus

Nete. Artikler fra Tværfag, co-editor and co-writer, Aarhus University, Aarhus

1989

J.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe (textedition, afterword, supplement, notes), Danske Klassikere (Danish Classics), DSL/Borgen, København

"Så de ikke forstår hverandres tungemål" in: Subjektets status (ed. Hans Hauge), Center for Cultural Research, Aarhus University

"Faldets palimpsest - om Hölderlins fragment ‘Wie wenn am Feiertage...' (1800)", (eds. Hans Carl Finsen et al.), in: Romantik i europæisk litteratur, Aarhus UP, Arhus

1990

"En jødes fodrejse gennem litteraturhistoriens auditorier", co-writer, in: Passage # 8, Aarhus

"Skrig/tysh - dansk firserlyrik ud af firserne", in: BLÅ, Helsinki

1991

"Figuras hele Jammer", in: At læse klassikere (eds. Jørgen Hunosøe et al.), Danske Klassikere (Danish Classics), DSL/Borgen

"Aage Henriksen: Svanereden", in: Kritik 94, København

1992

Passage # 10: Hölderlin, co-editor and co-writer, Aarhus

Afskrift - om og af Jacques Derrida, co-editor, Forlaget Modtryk, Aarhus

"Nietzsche", in: Lettres Européennes. Histoire de la littérature européennes (eds. Annick Benoit-Dusausoy et al.), Hachette, Paris

1993

Poetik og Fragment. Hölderlin-studier, Forlaget Modtryk, Aarhus

"Tværærstetiske demarkationer", in: Æstetik og Kultur i 90'erne (eds. Morten Kyndrup et al.), Center for Aesthetics, Aarhus University, Aarhus

"Pia Tafdrup", in: The Nordic Poetry Festival Anthology (eds. Kajsa Leander et al.), New York

Tværfag - et jubilæumsskrift 1973-1993, co-editor and co-writer, Aarhus University, Aarhus

"Heideggers digtning", in: Passage # 14-15, Aarhus

Passage # 17: Ironi. Humor. Parodi, editor, Aarhus

"En ny personkult", in: Kritik # 102, København

J.P. Jacobsen: Lyrik og prosa (textedition, afterword, notes), Danske Klassikere (Danish Classics), DSL/Borgen, København

1994

"Efterskrift", in: Paul Celan: Du behøver hvert strå, ed. and transl. by Peter Nielsen, Husets Forlag/S.O.L. Aarhus

"Rablen", in: Brøndums Encyklopædi, København

1995

"Marie Grubbe in Danish Literature" in: Danish Literary Magazine # 8, Copenhagen.

"En genrerytter. Marie Grubbe i dansk litteratur", in: Bogens verden # 4 vol. 77, København

"Det", in: Passage # 19, Aarhus

1996

"Marie Grubbe in Danish Literature", in: Newsletter of the Danish American Heritage Society 38, Oregon 1996

"Kanon, selskabsleg, selvbiografi", in: Dansk til eksamen (ed. Aage Jørgensen), dlf, Københan

"Gone ashley. Essay om poetiske litteraturhistorier efter Vico: Joyce, Byatt, Racine", in: Ny poetik  # 6, Odense UP, Odense

1997

"Wordsworth og det sublime", in: Ny poetik # 7, Odense UP, Odense

"Grundens forvitring", in: At gå til grunde (eds. Anne-marie Mai et al.), Odense UP, Odense

Sonnetian Poetics (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé), Arbejdspapirer 44, Centre for Cultural research, Aarhus University

Poetik und Fragment. Hölderlin-Studien, Königshausen & Neumann, Würzburg

1998

"Affekt og sandhed. Patos som lyrisk modus", in: Patos? (eds. Birgit Eriksson et al.), Aarhus UP, Aarhus

"J.P. Jacobsen, kompositorisk heterogenitet og poetisk tænkning", in: Spring # 13, København

"Jeg skelner (Augustin, Montaigne, Descartes)", in: Passage # 28-29, Aarhus

"Klassikere, Masterkopier og Agerhøns", in: Standart 2/98, Aarhus

"Kanon hinsides voldene", in: Passage # 30, Aarhus

"Gondol uden barkarole: Sospiri! Musik, vers og græcitet i Tomas Tranströmers digtning", in: Den Blå Port # 45, København

"Rationalitet og jubel", in: Almen Semiotik # 14, Center for Semiotics, Aarhus University

"Skovduen, Irmelin Rose, Fennimore og Gerda. Strejftog i J.P. Jacobsens tonale litteraturhistorie", in: Standart 4/98

1999

"Hölderlins Nachtgesänge im Bereich der modernen Dichtung", in: Bad Homburger Hölderlin-Vorträge 1996/97, publ. by Stadt Bad Homburg v.d. Höhe/Hölderlin-Gesellschaft

"Humanvidenskaberne", in: Freuds spor 1 (ed. Finn L. Schmidt), Forlaget Klim, Aarhus

"Litteraturens tonale uretfærdighed. Om Niels Frank og Inger Christensen", in: Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur (ed. Anders Østergaard), dlf, København

2000

"Die Verwitterung des Grundes. Idealistische Romantik bei Hölderlin und Fichte", in: LiLi. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 117, J.B. Metzler, Stuttgart

"Örtlichkeit - a Comment on Celan and the Poetry of Place", in: Zur Lyrik Paul Celans (ed. Peter Buhrmann), Text & Kontext Sonderreihe Band 44, Wilhelm Fink Verlag, Kopenhagen/München

"En gestikulerende anonymos - Antagelser om modernisme, modus og modernitet",in: Ekbátana. Festskrift til Peer E. Sørensen (eds. Carsten Madsen et al.), Klim/Nordic Dpt., Aarhus 

"Søren Ulrik Thomsen", in: Danske digtere i det 20. århundrede III (ed. Anne-Marie Mai), Gads Forlag, København

"Niels Lyngsø", in: Danske digtere i det 20. århundrede III (ed. Anne-Marie Mai), Gads Forlag, København

"Værkelighed. Et par u-avantgardistiske bemærkninger om en blottet nerve", in: Den Blå Port # 51

"Memorabilia - Ulven, Char og solen", in: Standart #  3/00

2001

"Hjemfaldenhed og metafysik. Om Søren Ulrik Thomsens ‘Hjemfalden'", in: Spring # 16, København

"Nyhistorisme", in: Litteraturens tilgange (eds. Johannes Fibiger et al.), Gads Forlag, København

"Natviolen. Om Schack Staffeldt i dansk litteraturhistorie", in: Standart #  3/01, Aarhus

"Blanchots sjæl" in: Slagmark # 32, Århus 2001

"Den bagvedliggende musik", in: Edda # 3/01, Universitetsforlaget, Oslo

2002

"Busts of Silenus. Tradition and Modernity in Jacobsen and Rabelais", in: Huang, Simonsen, Thomsen (eds.), Reinventions of the Novel. History and Aesthetics of a Protean Genre, Rodopi, Amsterdam

"Mindst sjusket og mindst logisk", in: Laugesen som anfægtelse (ed. Lars Bukdahl), Forlaget Spring, København

A Presentation (40 p.) of J.P. Jacobsen on www.adl.dk, Det kongelige Bibliotek, København

"Marmorblikket, Mignon og musikken. Dannelseskampe i Winckelmann, Goethe og Nietzsche", written and prepared for an anthology on Antiquity and Modernity ed. by Peter Fibiger Bang Cambridge (in press)

 "The Music Behind: Odic Poetics in Klopstock, Hölderlin, Hugo, Wordsworth, Keats, Shelley, Arnold" (30 p./unpubl. paper delivered on different seminars and programs on Antiquity, Romanticism and Modernity, first essay-draft)