Jørgen Rungby

Profile photo

Jørgen Rungby

  • Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Øst
Postaddresse:
Bartholins Allé 6
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: jr@biomed.au.dk

Navn: Jørgen Rungby
Født: 24. oktober, 1957


UDDANNELSE:
Artium (mat-nat) 1976, Vesthimmerlands Gymnasium.
Cand.med. juni 1984, Aarhus Universitet.
Dr.med. august 1990, Aarhus Universitet.
Speciallæge, medicinsk endokrinologi 1994.
Speciallæge, intern medicin 1995.


KLINISKE ANSÆTTELSER EFTER UDDANNELSESSTILLING:
Medicin, endokrinologi og supplerende uddannelse (gastroenterologi/hepatologi),
1. reservelæge
•Med. Afd., Odder Centralsygehus, 01.09.91-31.03.92, 7 mdr.
•Med. Afd. C, Aarhus Amtssygehus, 01.04.92-31.10.94, 31 mdr.
•Med. Afd., Randers Centralsygehus, 01.11.94-30.11.95, 13 mdr.
•Med. Afd. V, Aarhus Kommunehospital, 01.12.95-31.10.96, 11 mdr.
Overlæge med specialeansvar for endokrinologi, Silkeborg Centralsygehus, 01.11.96-01.08.01.
Ledende overlæge samme sted 1998-2001.
Ledende overlæge, Medicinsk-Endokrinologisk Afd. C, Aarhus Amtssygehus, 01.08.01-01.06.06.
Specialeansvarlig overlæge samme sted 01.06.06-31.10.09.
Ledende overlæge, Medicinsk-Endokrinologisk afd MEA, Aarhus Sygehus, 1.11.09-1.9.11.
Honorarlønnet overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital, 1.9.11-.

NUVÆRENDE AKADEMISKE ANSÆTTELSER, UNDERVISNINGSERFARING, BEDØMMELSER:
Professor i basal og klinisk farmakologi og toksikologi, Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet, 2006-2011.
Professor i Klinisk Farmakologi, Aarhus Universitet, 2011-.
Klinisk lektor, Klinisk Institut, 1992-2001 og 2002-2011.

Aktuelt vejleder for 4 Ph.D. studerende, heraf hovedvejleder 3, AU og KU.

Ph-D bedømmelser, 17, endokrinologi, neurobiologi, farmakologi.
Disputatsbedømmelser, 2, endokrinologi, farmakologi.
Professorbedømmelser 1, lektorbedømmelser 5.
Censor, Toksikologi, De Naturvidenskabelige Fakulteter i Danmark.

Har afholdt og afholder prægraduat undervisning, administration og eksamination, aktuelt som professor i farmakologi med deltagelse i holdundervisning, forelæsninger i farmakologi og forelæsninger i Klinisk Farmakologi og som klinisk lektor siden 1992 med undervisningsforløb på alle kliniske semestre, aktuelt klinikker og teoretiske timer på 8. sem. Morgenforelæsninger indenfor endokrinologi/intern medicin. Ligeledes afholdes postgraduat undervisning nationalt og internationalt på flere niveauer inkl. Ph.D. kurser.
Arrangør af Dirac PhD kursus i eksperimentel diabetes 2005.
Arrangør af PhD kursus: Eksperimentel Farmakologi 2007.

TILLIDSHVERV:
Formand, Lægeforeningens Forskningsvidenskabelige Bedømmelsesudvalg, 2007-.
Medlem, Sundhedsstyrelsens diabetesstyregruppe, 2007-.
Medlem, arbejdsgrupper vedr. kroniske sygdomme, anvendelsen af antidiabetika, polyfarmaci, Institut for Rationel Farmakoterapi, 2006- .
Sagkyndig, Intern medicin : endokrinologi, Patientklagenævnet, 2007-.
Voterende, Retslægerådet, 2010-.
Bedømmer, Alzheimers Diesease Foundation Research Programme 2010-.
Aarhus Sygehus' repræsentant i regionalt udvalg vedr. kronikerprogrammet for diabetes i Region Midtjylland 2008-.
Bestyrelsesmedlem, Desirée og Niels Ydes fond, 2007-.
Tidligere: Formand, Dansk Endokrinologisk Selskab, 2004-8 med heraf følgende organisatoriske opgaver på nationalt og internationalt plan.
Medlem af Diabetesforeningens lægeråd 2002-8.
Medlem, Local Organizing Comittee, ECE (European Congress of Endocrinology), CPH, 2013.
Medlem af bestyrelse og forretningsudvalg, DD2 (Det Strategiske Forskningsråd, bevilling 2010, 40 mio kr), www.dd2.nu.
Medlem af forretningsudvalg, LuCamp Genomics Project, www.LuCamp.org

ADMINISTRATIVE OPGAVER MV:
Administrative opgaver hørende til specialeansvarlig overlægefunktion, senere ledende overlægefunktion ved centralsygehus og siden lands-landsdelsafdeling på universitetssygehus. Herunder ledelsesansvar inklusive budgetansvar for afdelinger med såvel stor klinisk aktivitet som stor forskningsproduktion.

Herudover:
Udarbejdelse af undervisningsprogram og instruks for læger ved Med. Afd. C, AAS.
Uddannelsesansvarlig, turnus-, introduktions-og kursuslæger, Med. Afd. C 1993-94.
Medlem af Institutråd ved Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, 1984-87.
Tillidsmand og medlem af samarbejdsudvalget, Med. Afd. AAS, 1992-94.
Medlem af rejsebevillingsudvalg, AAS, 1992-94.
Medlem af arbejdsgruppe: Den elektroniske journal, Aarhus Amtssygehus, 1993-94.
Medlem af styringsgruppe vedr. indførelse af EDB på Århus Amtssygehus, 1993-94.
Arbejdsgruppe: Forskningens vilkår på intern-medicinske afdelinger, DSIM, 1996.
Undervisningsansvarlig overlæge, intern medicin, Med. Afd. Silkeborg Centralsygehus 1996-98.
Medlem af et antal bedømmelsesudvalg vedr. overlægestillinger på Central- og Universitetssygehuse.
Suppleant, bedømmelsesudvalg vedr. besættelse af intern medicinske kursusstillinger, DSIM, 1997-2001.
Århus Amts Early Warning gruppe vedr. nye farmaka til osteoporosebeh. 1997-.
DSIM arbejdsgruppe vedr. forebyggelse på medicinske afdelinger 1999-2001, vejledning publiceret i Ugeskrift for Læger, www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-02/2003-02.htm
Konsulent ved Arhus Amt: Projekt "Uddannelse for yngre læger" 1999-, rapport publiceret 2001, for resume se Medicus (Lægekredsforeningen for Aarhus Amt), 30, 4, 16-17 (2000).
Projektgruppe, medicinmodul, Den Elektroniske Patientjournal, Aarhus Amt 2000-2001.
Følgegruppe vedr. patienttilfredshedsundersøgelser, Aahus Amt, 1999-2001.
Projektgruppe, notatmodul, Den Elektroniske Patientjournal, Aarhus Amt 2000-2001.
Medlem af DSIM's efteruddannelsesgruppe 2001-2002.
Medlem af Klinisk-Fagligt Udvalg, Dansk Endokrinologisk Selskab, 2001-3
Konsulent, Nottingham Clinical Research Ltd 2001-2005.
PCOS guideline gruppe, Dansk Selsk. for Gynækol. og Obst.2002-.
Projektgruppe, efteruddannelse for mellemledere i Århus Amt.


FORSKNINGSAKTIVITETER:
Vores aktuelle forskningsfokus er identifikation af mekanismer ved beta-celle dysfunktion, farmakoepidemiologi, tungmetallers effekter i nervesystemet og sammenhængen mellem Alzheimers sygdom og type 2 diabetes. I DD2 studiet etableres landsdækkende diabetesdatabase og biobank og en landsdækkende livsstilsinterventionsundersøgelse.
Publikationslisten omfatter > 120 arbejder i peer-reviewed tidsskrifter, 3 lærebogskapitler og en række mere populærvidenskabelige redegørelser. Desuden en betydelig aktivitet som reviewer for tidsskrifter, ca 2 pr måned, herunder American J Physiol, Basal and Clinical Pharmacology and Toxicology, Diabetes, JAMA, Diabetologia, Endocrinology.
Editor, Cardiovascular Endocrinology.

AKTUELLE INTERNATIONALE SAMARBEJDER:
University of Grenoble, France: ZnT8 and Diabetes
University of Bedfordshire, UK: Pharmacoepidemiology of Diabetes
Free University of Brussels, Laboratory of Experimental Medicine, Belgium: Genome and beta cells
University of Melbourne: ZnT3, Alzheimers and Diabetes