Aarhus Universitets segl

Jørgen Huggler

Lektor

Født 1956, mag.art. i filosofi 1992 (Københavns Universitet), dr.phil. 1999 (Aarhus Universitet).

Ansat ved Københavns Universitet (filosofi) som undervisningsassistent 1992-94, ved Aarhus Universitet som ph.d.-stipendiat 1994-1997. Ved Københavns Universitet som ekstern lektor i hhv. filosofi og systematisk teologi 1997. Adjunkt i filosofi ved KU 1998-2001.Forskningslektor ved KU (Institut for filosofi, pædagogik og retorik) gennem bevilling fra Carlsbergfondet 2001-2002. Lektor ved Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet 2002-.

Beskikket som censor i filosofi ved universiteterne siden 1995 og ved handelshøjskolernes erhvervsøkonomiske uddannelser siden 2000.

Medlem af Dansk Filosofisk Selskab (formand for selskabet 2011-2015), The Nordic Society for Philosophy of Education, Internationale Hegel-Gesellschaft, Internationale Hegel-Vereinigung, Dansk Selskab forRomantikstudier, The International Berkeley Society og af Platonselskabet, Nordisk selskab for antikkens idétradition. Medlem af følgende tidsskrifters editorial boards/Beirat: Res cogitans (SDU), Filosofiske Studier (KU), Slagmark (AU), Danish Yearbook of Philosophy, Jahrbuch für Hegel-Forschung (ed. Helmut Schneider), Studier i Pædagogisk Filosofi (chefredaktør).