Jørgen Frøkiær

Institutleder, Klinisk lærestolsprofessor

Curriculum Vitae

Navn
Jørgen Frøkiær

Fødselsdato
12. maj 1956

Stilling
Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Telefon
2023 4527
93521789 (chefsekretær Julie Harriet Pedersen)

Email
jf@clin.au.dk

 

Uddannelse og akademiske stillinger

 • Lægevidenskabelig embedseksamen fra Aarhus Universitet (1986)
 • Den Medicinske Doktorgrad ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (1998)
 • Speciallæge i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (1998)
 • Kandidatstipendiat, Aarhus Universitet (1987-1990)
 • Seniorstipendiat, Aarhus Universitet (1990-1992)
 • Lektor, Aarhus Universitet (1998)
 • Forskningsoverlæge (1999-2004)
 • Professor (2004-2012)
 • Lærestolsprofessor (2012-)

 

Udenlandske forskningsophold

 • New York Hospital, Cornell Medical Center (visit 1988)
 • University of Pennsylvania, Philadelphia /New York Hospital, Cornell Medical Center (visits 1989)
 • Research Fellow University of Pennsylvania, Philadelphia (1991-1992)

 

Forskningsledelse/-administration

 • Formand for Novo Nordisk Pris Komité, Novo Nordisk Fonden (2017-
 • Formand for Det Frie Forskningsråd:Sundhed og Sygdom (2014-2016)
 • Næstformand Det Frie Forskningsråd:Sundhed og Sygdom (2011-2014)
 • Næstformand for bestyrelsen Aarhus Institute of Advanced Studies (2011-)
 • Formand for Det Nationale 7 Tesla NMR projekt (2012-)
 • Medlem af Grete Lundbeck Foundation for the European Brain Prize (2014-)
 • Medlem af Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastrukturer (2013-2016)
 • Medlem af Det Frie Forskningsråd: Sundhed og Sygdom (2011-2016)
 • Medlem af Udvalget for evaluering af dansk følgeforskning (2011-2012)
 • Medlem af Scientific Advisory Board of Swedish BioImaging (2012-)
 • Medlem af Akademisk Råd, Health, Aarhus Universitet (2012-)
 • Medlem af Lundbeckfondens Videnskabelige Komité (2006-2012)
 • Medlem af Steering Committee of EuroBioImaging (2009-2014)
 • Viceinstitutleder, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (2009-2012)
 • Medlem af bestyrelsen for Hildur and Dagny Jakobsens Mindefond (2005-)
 • Medlem af The Biological and Medical Sciences Thematic Working Group of
 • The European Commission’s Strategy Forum for Research Infrastructures
 • (ESFRI) (2007-2012)

 

Større priser og bevillinger

 • Hede Nielsen Forskningspris (1994)
 • Odd Fellow Ordenens Forskningspris (2003)
 • Mathilde og Jeppe Juhls Mindelegat (2009)
 • Ridder af Dannebrogsordenen (2015)

 

Videnskabelige publikationer

Mere end 330 videnskabelige publikationer. Heraf mere end 20 bidrag til danske og internationale lærebøger. Mere end 300 videnskabelige peer review artikler i bl.a. følgende tidsskrifter: 

 • Proc Natl Acad Sci U S A: 6
 • Am J Physiol: 94
 • Phys Rev: 1
 • Ann Rev Phys: 1
 • J Am Soc Nephrol: 5
 • J Clin Invest: 2
 • Kidney Int: 8
 • Science Trans Med: 1
 • J Nucl Med:3
 • Theranostics: 1
 • Diabetes: 1
 • Scientific Reports: 1
 • Antal citationer > 8000 (15 artikler > 100 citations, heraf 1 > 700 citations), H-index: 51.

 

Tidsskriftskomiteer og bedømmelser

Medlem af en lang række editorial boards, bl.a.:

 • American Journal Physiology, Renal Physiology (2000-)
 • Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation (2003-), American Journal Physiology, Regulatory and Integrative Physiology (2007-) Kidney Research and Clinical Practice (2012-)
 • Physiological Reports (2013-)

 

 • Ad hoc reviewer for Det svenske Forskningsråd, Det hollandske Forskningsråd, Det schweiziske Forskningsråd, Inserm (Frankrig), Det israelske Forskningsråd        
 • Talrige bedømmelser af PhD, doktor disputatser, lektorater og professorater i Danmark, Sverige og Norge

 

Biotekerfaring

 • Forfatter til flere patenter
 • Co-founder af biotekselskabet Action Pharma (solgt til Abbott i 2012).                     

”Action Pharma udviklede en række lægemiddelkandidater som beskytter mod organskader, der opstår når blodforsyningen til et organ nedsættes”

 

Vejledning

1996 – 2016: >60 DSc, PhD and Master students. Hovedvejleder for 15 PhD students og 12 forskningsårsstuderende.

 

Forskningsprofil

Væsentligste forskningsområder:

 • Molekylær- og funktionel billeddannelse af nyre- og kardiovaskulæresygdomme (Nuklearmedicin (PET) og MRI) – herunder klassiske kliniske fysiologiske undersøgelser af en række organsystemer.
 • Molekylærfysiologiske undersøgelser af nyre-, hjerte- og medfødte sygdomme specielt lokaliseret til nyre og urinveje. Fysiologiske og patofysiologiske undersøgelser af komplekse nyresygdomme i eksperimentelle dyremodeller. I særdeleshed undersøgelser af de patofysiologiske mekanismer ved en lang række komplekse nyresygdomme. Cellebiologiske og molekylære ændringer, som bidrager med en integreret forståelse af de patofysiologiske konsekvenser af en given sygdom.
 • Transportfysiologi og vand- og salt homeostase.
 • Arbejdet har ført til udvikling af metoder, hvor udvalgte proteiner anvendes som biomarkører for en række nyre-, hjerte- og leversygdomme.