Jørgen Bjerggaard Jensen

Professor

Profile photo

Jørgen Bjerggaard Jensen

Professor

  • Institut for Klinisk Medicin - Urinvejskirurgi
Postaddresse:
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200
Aarhus N
Danmark

E-mail: bjerggaard@clin.au.dk

Telefon: +4578452617

Aktuelle ansættelser
2014 - Forskningsansvarlig professor på Urinvejskirurgisk afd U, Hospitalsenheden Vest
2014 - Professor i Urologi, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet
2013 - Overlæge på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital

Akademisk uddannelse
2012 Doktordisputats: : ”Lymph node dissection in bladder cancer – impact on staging and
prognosis”, Aarhus Universitet.
2010 Speciallæge i urologi
2002 Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet

Studieophold på udenlandske afdelinger
• Oktober 2006 - Dept. of Urology, Columbia University Hospital, New York, USA
• Oktober 2007 - Dept. Urologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italien
• Juni 2013 - Dept. of Urology, Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, New York, USA

Udvalg og poster
Formand for Dansk Blærecancergruppe (DaBlaCa), DMCG for blærecancer
Formand for den nationale kvalitetsdatabase for invasiv blærecancer (DaBlaCa-Data)
Formand for Samarbejdsgruppen for Urothelsygdom under Nordisk Urologisk Forening (NUF)
Formand for Registreringsgruppen under Dansk Urologisk Selskab (DUS)
Formand for fagudvalget for urothelial kræft, Medicinrådet
Medlem af “EAU Guidelines Office Panel on Reporting Complications in Urological Surgery”
Medlem af styregruppen for Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG)
Medlem af repræsentantskabet for DMCG.dk
Medlem af Forskningsudvalget på Urinvejskirurgisk afd K, Aarhus Universitetshospital
Medlem af valgkomitéen for Nordisk Urologisk Forening (NUF)
Medlem af arbejdsgruppe under SST vedr. pakkeforløb for kræft i ureter og pelvis
Medlem af arbejdsgruppe under SST vedr. opfølgning efter kræft i urinvejene
Delkursusleder for A-kursus i uro-onkologi for kommende urologer
Observertørstatus i Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer i Sverige

Anerkendelser
• 2011: Dansk Urologisk Selskabs Jubilæumslegat. Tildelt som anerkendelse for mest
forskningsaktive speciallæge under 40 år i dansk urologi.
• 2009: Astellas Grant, NUF Iceland. Tildelt som anerkendelse for en betydelig
forskningsindsats i klinisk urologi.

Medlem af organisationskomitéer til kongresser
• 2014: Medlem af organisationskomiteen for 3rd Nordic Course on Radical Cystectomy
and Urinary Tract Reconstruction, København.
• 2012: Medlem af organisationskomiteen for 2nd Nordic Interactive Bladder Cancer
meeting, København.
• 2010: Medlem af organisationskomiteen for 2nd Skejby Urology Symposium: Dilemmas
on Bladder Cancer, Ebeltoft.
• 2007: Medlem af organisationskomiteen for Nordisk Urologisk Forenings kongres
2007, Århus.

Hovedvejleder i PhD-projekter
1. 2018-2021: Linea Blichert-Refsgaard, Aarhus Universitet.
2. 2018-2021: Maria Ordell Sundelin, Aarhus Universitet.
3. 2017-2020: Maria Skydt Lindgren, Aarhus Universitet.
4. 2015-2018: Ditte Drejer, Aarhus Universitet.
5. 2014-2016: Pernille Skjold Kingo, Aarhus Universitet.
6. 2013-2015: Jakob Kristian Jakobsen, Aarhus Universitet.

Medvejleder i PhD-projekter
1. 2014-2016: Emil Christensen, Aarhus Universitet.
2. 2011-2014: Bente Thoft Jensen, Aarhus Universitet.
3. 2010-2014: Jacob Laurberg, Aarhus Universitet.

Bedømmer af PhD-projekter
1. 2014: Juan Luis Vásquez. Københavns Universitet.
2. 2017: Viveka Ströck, Sahlgrenska Academy, Sverige.
3. 2018: Anders Mark Christensen, Aarhus Universitet.

Vejleder i forskningsårsforløb
1. 2016-2017: Christine Schmidt Andersen, Aarhus Universitet.
2. 2016-2017: Anne Louise Moltke, Aarhus Universitet.
3. 2016-2017: Kit Riegels Jørgensen, Aarhus Universitet.
4. 2014-2015: Mia Børsmose Trip, Aarhus Universitet.
5. 2014-2015: Thormod Rasmussen.
6. 2013-2014: Pia Carstensen Simonsen. Aarhus Universitet.
7. 2009-2010: Christoffer Mørk. Aarhus Universitet.
8. 2006-2007 Olav Schjørring. Aarhus Universitet.

Forfatter af lærebogskapitler
1. 2016: ”Urinafledning” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København.
2. 2016: ”Blæretumorer” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København.
3. 2016: ”Tumorer i øvre urinveje” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København.
4. 2015: ”Urologi” i ”Lærebog i Geriatri”, Munksgaard, København.

Publikationer
60 peer-reviewed publikationer

Rapportering
1. 2015: DaBlaCa-data, Årsrapport.
2. 2009-2010: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, Rapport
3. 2008: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, Rapport
4. 2006-2007: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, Rapport

Medvirkende til kliniske retningslinier og sundhedsfaglige anbefalinger
1. 2013: Pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, Sundhedsstyrelsen.
2. 2012: Pakkeforløb for kræft i blære og i nyrer, Sundhedsstyrelsen
3. 2011-2012: Nationale guidelines for tumorer i øvre urinveje, Dansk BlæreCancer
Gruppe.
4. 2009-2010: Nationale guidelines for blæretumores, Dansk BlæreCancer Gruppe,
løbende opdatering.
5. 2008: Pakkeforløb for kræft i blære og i nyrer, Sundhedsstyrelsen.

Reviewer
• Reviewer for EAU Guideline Office vedr. “EAU Guidelines on Muscle-invasive and
Metastatic Bladder Cancer”
• Reviewer af fondsansøgninger til “The Experimental and Translational Medicine
Research (ETMR) Committee of the Scottish Government”
• Medlem af Editorial Advisory Board og reviewer for The Open Andrology Journal
• Reviewer for European Urology og diverse andre urologiske international tidsskrifter.