Juridisk Institut

Jørgen Albæk Jensen

Professor emeritus

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Født

28. april 1949


Uddannelse

2009Dr. jur., Aarhus Universitet (på en afhandling om De politiske partier i retlig belysning)
2005Universiteternes fælles institutlederkursus (12 dage)
1989Lic. jur., Aarhus Universitet (på en afhandling om Parlamentarismens statsretlige betydning)
1989Cand. jur., Aarhus Universitet
1984Cand. scient. pol., Aarhus Universitet
1973Cand. mag. i samfundsfag og engelsk, Københavns Universitet

 

Akademiske stillinger

2021-Professor emeritus, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015-2021Professor i offentlig ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2015Professor MSO i offentlig ret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1991-2004Undervisningsassistent/ekstern lektor i Erhvervsret og Markedsføringsret ved Handelshøjskolen i Århus
1989-2010Lektor ved Institut for Offentlig Ret (nu Juridisk Institut), Aarhus Universitet
1987-1989Adjunkt ved Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet
1986-1987Kandidatstipendiat ved Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet
1973-1986Underviser i samfundsfag m.v. ved Tønder Statsseminarium

 

Forskningsophold

2013Berkeley Law School, University of California
1994Forskningsophold ved Hastings College of the Law, San Francisco, Californien, USA
1989-1990Forskningsophold ved University of Wisconsin Law School, Madison, Wisconsin, USA

 

Erhvervserfaring

1998-1999Konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret, Viborg

 

Administrativ erfaring

2016-2018Formand for studienævnet/studieleder ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1996-2006Formand for studienævnet/studieleder ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Ledelseserfaring

2014-Medlem af ledelsesgruppen (sektionsleder med særligt budgetansvar), Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2006-2011Institutleder ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2001Stedfortræder for institutlederen ved Juridisk Institut

 

Akademiske hverv

2002-Projektdeltager i Udenrigsministeriets projekt vedr. revision af jurauddannelsen i Letland (i samarbejde med medarbejdere fra Handelshøjskolen i København, Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet)

 

Forskningsområder

  • Statsforfatningsret

 

Undervisningsområder

  •  Statsforfatningsret

 

Diverse

1991-Medlem af European Group of Public Law

 

 

Publikationer

Forvaltningens organisation

Jensen, J. A. & Terkelsen, O., 2022, Forvaltningsret : Almindelige emner. 7 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 19-79 61 s.

Er folkestyret blevet et teknokrati?

Christensen, J. G., Jensen, J. A., Mortensen, P. B. & Pedersen, H. H., 7 apr. 2020, I: Politiken, kroniken. s. 5-6 2 s.

Dansk statsret

Jensen, M. H., Jensen, J. A. & Christensen, J. P., 2020, 3 udg. København: Djøf Forlag. 520 s.

Grundlæggende Forvaltningsret

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 2020, 8. udg. Kbh.: Samfundslitteratur. 304 s.

Når embedsmænd lovgiver

Christensen, J. G., Jensen, J. A., Mortensen, P. B. & Pedersen, H. H., 2020, København: Djøf Forlag. 237 s.

Et skridt frem? Ændringerne i reglerne om partistøtte og åbenhed om økonomisk støtte til de politiske partier

Jensen, J. A., 2019, I: Juristen. 2018, 3, s. 88-93 6 s.

The State of Political Campaign Finance Regulation in the United States after Citizens United - How Can the Effects of Citizens United Be Addressed?

Jensen, J. A., 2019, I: European Review of Public Law. 31, 3, s. 759-802

Grundlæggende forvaltningsret: med tillæg om databeskyttelsesforordningen

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 8 jan. 2018, 7. udg. Forlaget Metropol. 282 s.

Dansk statsret

Jensen, M. H., Jensen, J. A. & Christensen, J. P., 2016, 2 udg. Djøf Forlag. 464 s.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 657 s.

Har grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring?

Jensen, J. A., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 361-372 12 s.

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier: Betænkning nr. 1550

Jensen, J. A., Smith, B. & Kosiara-Pedersen, K., 25 mar. 2015, 411 s.. mar. 25, 2015.

Grundloven med kommentarer

Christensen, J. P., Jensen, J. A. & Jensen, M. H., 2015, Kbh.: Djøf Forlag. 578 s.

Grundlæggende forvaltningsret

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 2014, 6 udg. Frederiksberg C: Forlaget Metropol. 248 s.

Penge, politik og jura i amerikanske valgkampe før og efter Citizens United (558 US 310, 2010)

Jensen, J. A., 2014, Rettens magt - Magtens ret: Festskrift til Henning Koch. Krunke, H., Rytter, J. E., Vestergaard, J., Lauta, K. C. & Blume, P. (red.). København: Djøf Forlag, s. 171-182 12 s.

The Legal Regulation of the Financing of Election Campaign in the United States Before and After the Citizens United Case

Jensen, J. A., 2014, I: European Review of Public Law. 25, 4, s. 1669-1724 55 s.

Hvor dårligt kan man behandle udlændinge på tålt ophold? Om Højesterets dom af 1. juni 2012

Jensen, J. A., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (red.). København: Djøf Forlag, s. 543-557 15 s.

Dansk Statsret

Christensen, J. P., Jensen, J. A. & Jensen, M. H., 2012, København: Djøf Forlag. 448 s.

Patrik Bremdal, Riksdagens kontroll av regeringsmakten (ak.avh.), Uppsale universitet, 2011, 317 [anmeldelse]

Jensen, J. A., dec. 2011, I: Juridisk Tidskrift. 23:2011-12, 2, s. 427-432 6 s.