Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserer på de biogeokemiske transformationer af næringsstoffer (kulstof, kvælstof og fosfor) i landbrugsoplande med særlig vægt på vandhuller, vådområder, vandløbe og søøkosystemer. Jeg er især interesseret i, hvordan drivhusgasudledningen fra vådområder, floder og søer kontrolleres i forbindelse med reduktion af næringsstoffer, genopretning af økosystemer og klimaforandringer.

Fagområder

  • Vådområde
  • Drivhusgas
  • Vandløb
  • Kvælstof
  • Biogeokemi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Joachim Audet er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller