Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jesper Tække

cand.mag., Ph.D., Lektor

Profile photo

Jesper Tække

Lektor

  • Institut for Kommunikation og Kultur - Medievidenskab
Postaddresse:
Helsingforsgade 14
5335, 242
8200
Aarhus N
Danmark

E-mail: imvjet@cc.au.dk

Telefon: +4587162021

Uddannelse

• 2006 ph.d.-forsvar d. 24/3.
• 2005 indlevering af Ph.d.-afhandling.
• 2003 Optaget som Ph.d.-studerende ved IT-Universitetet i København på Institut for Digital Æstetik og Kommunikation.
• 1999 Cand. mag. i informationsvidenskab og organisationsbistand.
• 1998 Individuelt tilrettelagt suppleringsuddannelse fra Psykologisk Institut Aarhus Universitet.
• 1994 Immatrikuleret ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.
• 1994 HF-student.

Ansættelse

• 2008 Adjunkt i medievidenskab på IMV ved Aarhus Universitet.
• 2007 Videnskabelig assistent i organisationskommunikation og –teori på IMV ved Aarhus Universitet.
• 2006 Amanuensis i organisationskommunikation og –teori på IMV ved Aarhus Universitet.
• 2003 – 2005 Ph.d.-studerende ved IT-Universitetet i København på Institut for Digital Æstetik og Kommunikation.
• 2002 Ekstern lektor på IMV ved Aarhus Universitet.
• 2001 Ekstern lektor, dels amanuensis på IMV ved Aarhus Universitet, samt undervisningsassistent på Aalborg Universitet.
• 2000 Ekstern konsulent på forskningsprojektet Social søgning på Mindpass.com i Ålborg.
• 2000 Undervisningsassistent på Humanistisk Informatik ved Aalborg Universitet.
• 1998 Ekstern konsulent i EU-projektet DAILY. (bilag D2).

Affinitet

• Center For Internetforskning (CFI), suppleant til bestyrelsen.
• Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID).
• NORDICOM, arbejdsgruppen vedrørende strategisk kommunikation (næstformand for gruppen).
• Nordic Sociological Association. Leder af arbejdsgruppe 17: Society and differentiation: Discourse, field and system as analytical perspectives
• International Sociological Association (ISA).
• ISAs arbejdskomite nr. 51 Research Committee on Sociocybernetics (RC 51).
• Media Ecology Association (MEA).
• Skandinavisk Luhmann Forum. Stifter og moderator.
• Association of Internet Researchers (AoIR).
• Forum for overvågningsstudier (FOS): http://fos.au.dk/?author=21

Driver og modererer følgende mailinglister

• Skandinavisk Luhmann Forums mailingliste (pt. 404 medlemmer).
• CFIs mailingliste: Forum for Internetforskning (pt. 72 medlemmer).
• Sociocyberforum mailing list (pt. 642 medlemmer) der er den officielle mailingliste for International Sociological Association (ISA)s arbejdskomite nr. 51, Research Committee on Sociocybernetics.

Arrangør af og chair på

• Nordic Sociological Associations 25. Konference 2011 i Oslo. Her skal jeg igen koordinerede og lede arbejdsgruppe vedrørende: Society and differentiation: Discourse, field and system as analytical perspectives.
• Seminaret Luhmann og Organisation 11/12-2009 Aarhus Universitet, 90 deltagere. Oplægsholdere: Lotte Hansen (DK), Gorm Harste (DK), Jan Inge Jönhil (SV), Lars Clausen (DK), Helle Mathisen (DK), Peter Kåhre (SV), Heike Graf (SV).
• Nordic Sociological Associations 24. Konference 2008 i Århus. Her koordinerede og ledte jeg arbejdsgruppe 17.: Society and differentiation: Discourse, field, system as analytical perspectives.
• Seminaret Luhmann og Organisation 30/11-2007 Aarhus Universitet, 120 deltagere med oplæg af Gorm Harste, Ole Thyssen, Michael Paulsen, Anne Marie Dinesen, Anders La Cour, Holger Højlund, Line Hilt (SV), Claus Madsen og mig selv.
• Seminaret Luhmann og Epistemologi 13/12-2005 ITU, 85 deltagere.
• Ph.d.-kurset: Medier og virkelighed 3 -7 maj 2004 ITU, 23 deltagere sammen med Michael Paulsen. Vi gentager kurset igen 2012F (er aftalt med phd-koordinator Kirsten Frandsen).
• Chair på Epistemology and Metamodeling gruppens møde på konferencen: Conscious Evolution of Humanity: Using Systems Thinking To Construct Agoras of the Global Village. 47. årlige konference i International Society for the Systems Sciences (ISSS) Creta Maris Conference Center Hersonissos, Creta 6 til 11 juli 2003.
Redaktionelt arbejde

• 2010 temanummer af Mediekultur, Journal of media and communication research. Luhmann og medierne (10 artikler), mededitor Michael Paulsen. 12 siders introduktionsartikel. Kommer i November 2010.
• Tække, Jesper (Redaktionel tilrettelæggelse) 2010: Luhmann og Magt Line Hilt, Knut Venneslan & Bjørnar Mortensen Vik (Ed). Forlaget Unge Pædagoger, København. Kommer i oktober.
• Tække, Jesper & Paulsen, Michael (Ed) 2008: Luhmann og organisation. Unge Pædagoger, København.
• Tække, Jesper (Ed) 2006: Luhmann og erkendelse - Epistemologi, anvendelse og nyorientering. Forlaget Unge Pædagoger, København.

Konferencer og Seminarer

2010
• Fremlæggelse af paper, samt deltagelse i panel på the 11th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR): Internet Research 11.0 – Sustainability, Participation, Action. October 21 – 23, 2010, Gothenburg, Sweden. (Mit paper er optaget og uploaded).
• Ovennævnte panel til AoIR konferencen bærer titlen The Internet Omnopticon - Mutual surveillance in social media og udover mig deltager: Jakob Linaa Jensen, Lars Holmgaard Christensen, Charles Ess og Anne Mette Albrechtslund.
• Fremlæggelse af paper på SMID konferencen 2010 2-3 december i Kolding: Digitale stemmer: Dokumentation, kommunikation og Formidling i oplevelseskulturen. (mit paper er under forberedelse).
• Fremlæggelse af paper på konferencen: Systemteorien i anvendelse - et seminar om den praktiske brug af Niklas Luhmanns systemteori. December 2010, Århus, arrangør Gorm Harste.
• CFI workshop onsdag d. 28. April med Steve Jones på IMV.
• CFI seminaret: Public Broadcasters on the Web: A comprehensive History, mandag d. 12 april, med oplæg af Maureen Burns, Niels Brügger, Benedetta Brevini, Tomi Lindblom, Shawn Powers og Anja Bechmann Petersen.
• CFI: Internationalt forsknings seminar: Copyright in the Digital Age – What is left? Fredag d. 9. april, arrangeret af Charles Ess og Jakob Linaa Jensen, med oplæg af Dan Burk og Jens Schovsbo.
2009
• CFI seminar: New Media and Methodology - with Associate Professor Nancy Baym from University of Kansas. June 23 2009.
• Fremlæggelse af paper på The 9th international conference of Sociocybernetics ‘MODERNITY 2.0′: EMERGING SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACTS Urbino, Italy 29 June - 5 July 2009.
• Fremlæggelse af paper på Nord Media 2009 konference i Karlstad: Rethinking Media and Communication Ontologies 13th - 15th of August.
2008
• 15. maj Aarhus Universitet: Konference afholdt af Sociologisk Forum: ”Hvad er det Sociale?” arrangør Carsten Bagge Laustsen.
• Fremlæggelse af paper på Nordic Sociological Associations 24. conference 14-17 August, der hed Violence and Conflict . Som keynote taler kan blandt andre nævnes Slavoj Žižek. På konferencen koordinerede og ledte jeg arbejdsgruppen: Society and differentiation: Discourse, field, system as analytical perspectives.
• Fremlæggelse af paper på Internet Research 9.0: Rethinking Community, Rethinking Space. International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet Researchers. IT-Universitetet I København. 16 – 18 oktober.
• Fremlæggelse af paper på Luhmann konference 1. december 2008: "Luhmann og makt: Samfunn, Organisasjon og Interaksjon" Arrangeres af Gruppe for Sosialfilosofi og Politisk teori ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudiet (FOF), Universitetet i Bergen.
• Fremlæggelse af paper på SMIDs 2008 konference: Medialisering og Kulturelle Fællesskaber. 4 – 5 december Vejle.
2007
• Deltog i rækken af 5 undervisningsseminarer på IMV, hvis formål det var at rationalisere på undervisningsområdet uden at sætte kvaliteten over styr.
• Fremlæggelse af paper og opponentskab på Generationer, kommunikation och mediefilosofi. Den 18. Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning 16/8 til 19/8 i Helsingingfors, arbejdsgruppen vedrørende strategisk kommunikation.
• Arrangør og ordstyrer, samt oplægsholder på konferencen Luhmann og organisation, 30 november i Århus. Jeg var arrangør. Emnet var Luhmanns teori og forskning omkring organisationer ift. kommunikation (internt og eksternt), ledelse, nye medier, tilpasning, effektivitet og arbejdsmiljø. Øvrige plægsholdere: Niels Årkerstrøm Andersen, Gorm Harste, Ole Thyssen, Anne Marie Dinesen, Anders La Cour og Holger Højlund, Claus Madsen og Michael Paulsen.
2006
• The form of the firm, or towards a network model of organizational choice and Why semiotics is foundational for a postmodern philosophy of knowledge. A seminar organised by Knowledge Net with Dirk Baecker and John Deely. Tuesday March 7th. 9-16 CBS, Porcelænshaven, Frederiksberg.
• Post-Ontology and Network Society -An International Symposium with Jean Clam, Dirk Baecker, Niels Lehmann, Bo Kampmann Walther and Lars Qvortrup. University of Southern Denmark/Odense, Campusvej, March 8, 09.00 a.m. ¬ 06.00 p.m.
• Fremlæggelse af paper og opponentskab på Fremtidens Mediebrugere Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark SMIDs årsmøde den 1-2. november. Denne konference kombinerede oplæg og workshops med præsentation og diskussion af papers. Keynote: professor William Uricchio fra MIT og Professor Klaus Bruhn Jensen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.
• Fremlæggelse af paper på konferencen Luhmann og dannelse, stort endagsseminar på SDU i to spor arrangeret af Lars Qvortrup og Michael Paulsen.
2005
• Fremlæggelse af paper på The Biases of Media. The Sixth Annual MEA (Media Ecology Association) Convention, 22 – 26 juni. Fordham University, Lincoln Center Campus New York City. Her deltog bl.a. Paul Levinson, Lance Strate, Robert K. Logan, Eric McLuhan, Janet Sternberg og Edmund S. Carpenter.
• Arrangør og ordstyrer, samt oplægsholder på konferencen Luhmann og Epistemologi, d. 13. december på IT-U. Øvrige oplæg af: Lars Qvortrup, Gorm Harste, Ole Thyssen, Michael Paulsen, Ole Bjerg, Søren Brier.
2004
• Informal learning and digital media. Conference of DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials). Torsdag den 18/11på Roskilde Universitetscenter, Afdelingen for Kommunikation Biograf-auditoriet. Her deltog bl.a. Peter Bøgh Andersen, Niels Ole Finnemann, Klaus Bruhn Jensen og Lars Qvortrup.
• Fremlæggelse af paper på Årsmøde I Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID) 27 og 28 oktober i Ebeltoft. 42 danske medieforskere fordelt i fire grupper præsenterede deres forskning for hinanden.
• Fremlæggelse af paper på Social Knowledge for the Contemporary World. Den femte internationale konference om sociocybernetik. Lissabon 26 til 31 juli. ISA - International Sociological Association´s Research Committee 51 on Sociocybernetics. Der blev præsenteret ca. 40 papers hvor af 12 refererede til Luhmann og 7 også til mediebegrebet. Her deltog bl.a. Vessela Misheva, Karl-Heinz Simon, Søren Brier, Poul Stenner og Barry Gibson.
2003
• Fremlæggelse af paper på The Opening of Systems Theory, Copenhagen Business School, 23-25 Maj. The Center for Corporate Communication organiserede denne konference der tiltrak 90 forskere der præsenterede 40 papers. Der blev endvidere givet 4 keynotes af: Dirk Baecker, Niels Åkerstrøm Andersen, Urs Stäheli og Hans Ulrich Gumbrecht.
• Fremlæggelse af paper på Conscious Evolution of Humanity: Using Systems Thinking To Construct Agoras of the Global Village. The 47th Annual Conference of the International Society for the Systems Sciences (ISSS) Creta Maris Conference Center Hersonissos, 6 til 11 juli. Jeg var chair for Epistemology and Metamodeling gruppens møde.
• Oplæg på The Internet Research and Society. Center For Internetforskning 1. oktober på IMV. Der var oplæg af bl.a. Niels Ole Finnemann og Niels Brügger.

Ph.d-kurser

2005
• Fremlæggelse af paper på Mundane Technologies: The Structures and Practice of Everyday Use. IT-University of Copenhagen on June 2-4. Dette kursus der havde TL Taylor som chair omhandlede SCOT, ANT og STS begreber og teorier. På kurset deltog bl.a. Lucy Suchman og Nina Wakeford.
2004
• Arrangør og ordstyrer, samt oplægsholder på Medier og virkelighed, 3 – 6 maj på IT-Universitetet. Dette kursus planlagde og afholdt jeg sammen med Michael Eric Paulsen. Vi havde også inviteret fem seniorforskere: Lars Qvortrup, Troels Degn Johansson, Gorm Harste, Lars Lundsten og Finn Frandsen og der var 23 phd-studerende.
• Fremlæggelse af paper på Challenges for research about online communities. Comwell, Roskilde University, 25-26 maj. Her deltog bl.a. Nancy Baym (daværende president, Association for Internet Researchers) og TL Taylor.
• Akademisk Engelsk, ved Morten Pilgaard. Politologisk Forskerskole. 26. -27. august, 2 ECTS.
• Fremlæggelse af paper og opponentskab på Work in Progress Et fortsættende seminar på IT-U fra februar til december for præsentation af papers med Espen Aarseth som chair.
2003
• Fremlæggelse af paper på Digital Aesthetics in Theory and Practice. FMKJ, Hotel Nyborg Strand. 29/4. – 2/5. Her deltog bl.a. Lev Manovich og Lars Qvortrup.
• Deconstruction and Systems Theory: Deconstructing Luhmann or Systematizing Derrida? Copenhagen Business School, LPF. 17. – 18. juni. Her deltog bl.a. Urs Stäheli.
• Fremlæggelse af paper på New Media? New Theories? New Methods?: Sandbjerg 1 til 5 december. Her deltog bl.a. Terje Rasmussen og Jay David Bolter.
2001
• Imaging Technologies: Philosophical, Hermeneutic, and STS-Perspectives on Hi-tech Realities. March 19-23. University of Aarhus Denmark. Professor: Don Ihde Department of Philosophy, State University of New York at Stony Brook, Finn Olesen and Kim Halskov Madsen from IMV Aarhus Uni.

Andet

• Jeg har et professionelt website på både dansk og engelsk: http://www.jespertaekke.dk/
• Beskikket censor i censorkorpset for Humanistisk Informatik / Humanistisk Medievidenskab ved KU, SDU og AAU for perioden 01.04.10 – 31.03.2014. (og jeg har allerede været aktiv dette forår ved eksamen ved AAU i faget Interpersonel kommunikation)
• 2008 -2010 Fast deltager i CFIs læsegruppe der mødes jævnligt og diskuterer medievidenskabelige værker.
• 2006 -2010 fast deltager i IMVs kollokvier, med fremlæggelse af papers fra såvel phd-studerende som senior forskere.
• 2009-2010 medlem af tidsskriftet Mediekulturs redaktion.
• 2009 Leder af udvalget vedrørende strukturændringer på medievidenskabs praktikordning.
• 2009 Afholdt festforelæsning for de studerende der begyndte på IMV kandidatuddannelser fredag d. 28 august.
• Reviewer på 'Web_site Histories: Theories, Methods, Analysis', som Center for Internetforskning arrangerede oktober 2008 i forbindelse med Association of Internet Researchers årlige konference.
• 2004 Kunstprojektet: ”Convertible” - Bo Mølgaard og Ulrik Lund
31. januar - 15 februar 2004. Århus Kunstbygning 1998
• EU-projektet DAILY rapport med analyse af informationsprogrammets brugervenlighed ud fra analyse af programmets opbygning, brugertests og fokusgrupper.
• 2001 Staging projektet.
• 2001 Kunstprojektet: ”Inhaling human Suffering Exhaling well being”.

Publikationer

A New Perspective on Education in the Digital Age: Teaching, Media and Bildung

Tække, J. & Paulsen, M., 2022, London: Bloomsbury. 202 s.

Systems-theoretical observations of moral media panic debates

Tække, J., 2022, I: Kybernetes. 51, 5, s. 1724-1737 14 s.

Strategier til at analysere organisationskultur: Schein, Schultz, Hatch og Luhmann

Tække, J., aug. 2021, Odense: Nyt fra Samfundsvidenskaberne. 149 s.

Differentiation of society: the emergence of the algorithmic differentiation of society

Tække, J., 2021, s. 1-18. 18 s.

Digitally mediated teaching during the corona lockdown in spring 2020: Space philosophy, interaction theory and phenomenology

Tække, J., 2021.

Hvad lærte vi af al det hjemmeskole?

Tække, J., 2021, I: KommunikationsForum.

Kritisk diskussion og teoretisk perspektivering af undervisningen under nedlukningen i foråret 2020

Tække, J., 2021, s. 1-14. 14 s.

Organisationskultur

Tække, J., 2021, Medie- og kommunikationsleksikon. Agger, G., Nørgaard Kristensen, N., Jauert, P. & Schrøder, K. (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur

Acting with and against Big Data in School and Society: The Big Democratic Questions of Big Data

Tække, J. & Paulsen, M., 2020, I: The Journal of Communication and Media Studies. 5, 3, 17 s.

Facebook før, under og efter COVID-19: Refleksion: sociale medier i en coronatid

Tække, J., 2020, I: KommunikationsForum.

Organisationskultur

Tække, J., 2020, Medie- og kommunikationsleksikon . Just, S. (red.). Frederiksberg: Samfundslitteratur

Systems theoretical observations of the moral media panic debate

Tække, J., 2020, s. 1-20. 20 s.

The post-humanism of Niklas Luhmann’s systems theory

Tække, J., 2020, s. 1-10. 10 s.

Acting with and against Big Data in School and Society: the Big Questions of Big Data

Paulsen, M. E. & Tække, J., sep. 2019, s. 1-30. 30 s.

Bildung through social media

Paulsen, M. E. & Tække, J., sep. 2019, I: Netcom. 33, 1/2, 3944.

Acquisition of new communication media and social (dis)connectivity

Tække, J., jul. 2019, I: Current Sociology. 67, 4, s. 579-593

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: rapport angående DUFA-projektet

Tække, J. & Paulsen, M., 13 mar. 2019, København: Undervisningsministeriet. 89 s.

Big Data in the school: a systems and media theoretical discussion

Tække, J., 2019, s. 1. 20 s.

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: Bog 2: analyser og indblik

Paulsen, M. & Tække, J., 2019, København: Unge Pædagogers Forlag. 250 s. (Undervisning og medialisering).

Distraction and digital media: Multiplexing, not multitasking in the classroom

Tække, J. & Paulsen, M., 2019, I: Læring og medier (LOM). 21, 14 s.

Klasserummets medier

Tække, J. & Paulsen, M., 2019, 10 døre til klasserummet. Johansen, M. B. (red.). København: Akademisk Forlag, s. 131-145

Medie-tsunami over de frie skoler

Rysgaard, R. A. & Tække, J., 2019, I: Efterskolen.

Ontologisk funderet medieteori: – forudsætningerne for iagttagelse af materialitet i det digitale mediemiljø.

Tække, J., 2019, s. 1. 19 s.

Teknologiforståelse – det nye fag på skemaet

Tække, J., Ørskov, A., Zizak, A. & Thomsen, M. N., 2019

The future of the media literacy classroom as a material, imagined, and practiced space

Tække, J., Ericson, S., Forsler, I. & Forsman, M., 2019. 21 s.

Til forsvar for 23.000 Chromebooks i Aarhus

Tække, J., 2019, I: KommunikationsForum.

Multitasking, singletasking and multiplexing in the classroom

Tække, J. & Paulsen, M., 15 nov. 2018, s. 1-16. 16 s.

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse: bog 1: et overblik

Paulsen, M. & Tække, J., 15 jun. 2018, Unge Pædagogers Forlag. 144 s. (Undervisning og medialisering).

Written interaction in education: Bildung through social media

Tække, J. & Paulsen, M., 6 jun. 2018, Réseaux Sociaux, Traces Numériques et Communication Electronique. Zlitni, S. (red.). 5 udg. s. 319-335 17 s. (Réseaux Sociaux, Traces Numériques et Communication Electronique).

Cherrypicking fra Immanuel Kant: Anmeldelse af ”Kritik af den digitale fornuft – i uddannelse” af Jesper Balslev. 143 sider forlaget hogrefe.

Tække, J., 10 apr. 2018, I: KommunikationsForum. 1 s.

Undervisning og digitale medier: Distraktion, koncentration og engagement

Tække, J. & Michael Paulsen, 15 jan. 2018, I: Læring og medier (LOM). 10, 18, s. 1-22 23 s.

Network Society

Clausen, L. & Tække, J., 2018, The International Encyclopedia of Strategic Communication. Heath, R. L. & Johansen, W. (red.). Wiley-Blackwell, 13 s. (Wiley-Blackwell-ICA International Encyclopedias of Communication Series).

Politisk disruption: Sociale medier og forskydninger i tidsdimensionen

Tække, J., 2018

Skriftlig interaktion i skolen

Tække, J. & Paulsen, M., 2018, I: Scandinavian Studies in Language. 9, 1, s. 1-23 23 s.

Sociale medier

Jensen, J. L. & Tække, J., 2018, Samfundslitteratur. 186 s.

Social media and (dis)connectivity

Tække, J., 30 nov. 2017, s. 1-23. 23 s.

Mobilforbud i skolen er problemet, ikke løsningen

Drotner, K., Johansen, S. L. & Tække, J., 14 okt. 2017, I: Politiken, kroniken. Sektion 2 (Debat), s. 5-6 2 s.

Main Features in the Concept of Digital Bildung

Tække, J. & Paulsen, M., 17 aug. 2017, s. 1-16. 16 s.

(De)professionalization in the new medium environment

Tække, J. & Clausen, L., 2017, s. 1-23. 23 s.

Crisis Communication and Social: MediaA Systems- and Medium-Theoretical Perspective

Tække, J., 2017, I: Systems Research and Behavioral Science. 34, 2, s. 182-194 13 s.

Digitalisation of education: the theory of the three waves

Tække, J. & Paulsen, M., 2017, Centre for Internet Research. 29 s. (Skrifter fra Center for Internetforskning; Nr. 17).

Kjetil A. Jacobsen: Etter Charlie Hebdo -Ytringfrihetens krise i historisk lys. Forlaget Press. 2016

Tække, J., 2017, I: MedieKultur: Journal of media and communication research. 33, 62, s. 139 143 s.

Fake news: den postfaktuelle presses problem

Tække, J., 15 dec. 2016

Steering of Educational Processes in a Digital Medium Environment

Tække, J. & Paulsen, M. E., dec. 2016, I: Journal of Sociocybernetics. 1, 14, s. 72-83 11 s.

Digitalisation of education: the three waves

Tække, J. & Paulsen, M. E., aug. 2016. 24 s.

Bildung in the Digital Medium Environment

Tække, J. & Paulsen, M. E., jul. 2016. 23 s.

Undervisningsfællesskaber og læringsnetværk i den digitale tidsalder

Tække, J. & Paulsen, M. E., jun. 2016, København: Unge Pædagoger. 228 s. (Undervisning og medialisering; Nr. 3).

Boosting skills: comment

Tække, J., 2016, Social Media is Serious Business: A view from European Youth. Tata Consultancy Services, s. 41 1 s.

Det store sammenhængskollaps på Facebook: det er medierne som slår Facebook ihjel

Tække, J., 2016

Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

Tække, J. & Paulsen, M. E., 2016, I: MedieKultur: Journal of media and communication research. 31, 59, s. 115-132 18 s.

Undervisning i den digitale tidsalder

Tække, J. & Paulsen, M. E., 2016. 30 s.

Like Love Haha

Tække, J., 20 okt. 2015

The three waves of the Internet: From closed to open classrooms - the evolution of educational communities within the digital medium environment

Tække, J. & Paulsen, M. E., 13 aug. 2015. 25 s.

Crisis Communication in a Systems- and Medium Theoretical Perspective

Tække, J., 11 aug. 2015. 15 s.

How to Steer and Lead Educational Processes in a Digital Medium Environment?

Tække, J., 30 jun. 2015. 17 s.

Digital dannelse: Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC

Tække, J. (red.) & Paulsen, M. E. (red.), 20 jun. 2015, København: Unge Pædagogers Forlag. 194 s. (Undervisning og medialisering; Nr. 2).

Udfordringer og dannelse i det digitale mediemiljø

Tække, J. & Paulsen, M. E., 20 jun. 2015, Digital dannelse: Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF & VUC. Tække, J. & Paulsen, M. (red.). København: Unge Pædagogers Forlag, s. 14-54 40 s. (Undervisning og medialisering; Nr. 2).

Undervisningens muligheder i det digitale mediemiljø

Paulsen, M. E. & Tække, J., 20 jun. 2015, Digital dannelse: Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. Tække, J. & Paulsen, M. (red.). København: Unge Pædagogers Forlag, s. 170-193 24 s. (Undervisning og medialisering; Nr. 2).

Vi kunne ønske os - om sociale medier i grundskolen

Tække, J. & Paulsen, M. E., maj 2015, I: Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen. 2, s. 72-79 8 s.

Why we are tracking

Tække, J., jan. 2015

Styring og ledelse af undervisning i det digitale mediemiljø

Tække, J., 28 nov. 2014. 14 s.

Forbud og skjult netværksarbejde i gymnasieskolen

Tække, J. & Paulsen, M., 30 okt. 2014. 1 s.

Social Ambivalence: Facebook the Nonhuman actor

Tække, J., 8 okt. 2014

Selvcensurens sørgelige sejr

Tække, J., 3 sep. 2014

Twitter as equipment for educational interaction: The struggle between efficiency and being

Tække, J., 16 aug. 2014. 16 s.

Hybridisation of Education: leaving the Echo room

Tække, J. & Paulsen, M. E., 14 maj 2014. 16 s.

Facebook er internettet nu: Det sociale metamedie Facebook redigerer din virkelighed

Tække, J., 6 maj 2014

Undervisningsteknik i lyset af Heidegger og Luhmann

Tække, J., 7 mar. 2014. 16 s.

Forsker: Sociale medier skal ind i klasselokalet

Tække, J., 12 jan. 2014, I: Søndagsavisen. 1 s.

Mediet sprog som strukturel kobling: forudsætningen for Homo Cogitus Socius

Tække, J., 2014, Systemteoretiske analyser: at anvende Luhmann. Harste, G. & Knudsen, M. (red.). Frederiksberg : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, s. 235-261 26 s.

Inclusion/exclusion and Social Media: Education in the new media environment

Tække, J., 6 dec. 2013. 21 s.

Facebook - fra socialt netværk til metamedie

Jensen, J. L. & Tække, J., 23 sep. 2013, Facebook - fra socialt netværk til metamedie. Jensen, J. L. & Tække, J. (red.). København: Samfundslitteratur, 272 s. (Medier, Kommunikation, Journalistik ; Nr. 7).

Social Media and Teaching: - Education in the new media environment

Tække, J. & Paulsen, M., 8 aug. 2013. 13 s.

Er talesprog en medieteknologi? Niklas Luhmanns teknologibegreb i anvendelse

Tække, J., 2013, Nye spørgsmål til teknikken. Schiølin, K. & Riis, S. (red.). 1 udg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, Bind 1. s. 103 16 s.

Facebook og social ambivalens

Tække, J., 2013, Facebook fra socialt netværk til metamedie. Jensen, J. L. & Tække, J. (red.). 1 udg. Kbh. : Samfundslitteratur, Bind 1. s. 71-93 21 s. (Medier, Kommunikation, Journalistik ; Nr. 7).

Facebook: Den nonhumane agent

Tække, J., 2013

Indledning: Facebook i den danske hverdag: Fra socialt netværk til metamedie

Jensen, J. L. & Tække, J., 2013, 1 udg. Kbh. : Samfundslitteratur. 272 s. (Medier, Kommunikation, Journalistik ).

Jan Inge Jönhill: Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället.

Tække, J., 2013, I: Dansk Sociologi. 1, 24, s. 149-152 4 s.

Lars Qvortrup: Den myndige lærer – Niklas Luhmanns blik på uddannelse og pædagogik.

Tække, J., 2013, I: Dansk Sociologi. 2, 24, s. 149-152 4 s.

Social Media and the Hybridization of Education

Tække, J. & Paulsen, M., 2013, I: Cybernetics & Human Knowing - A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-Semiotics. 2o, 1-2, s. 141-158 17 s.

Sociale medier i gymnasiet: Mellem forbud og ligegyldighed

Tække, J. & Paulsen, M., 2013, 1 udg. København: Forlaget Unge Pædagoger. 396 s. (Undervisning og medialisering; Nr. 1, Bind 1).

Sociale medier & det nye undervisningsmiljø

Tække, J. & Paulsen, M. E., 12 dec. 2012, I: Unge Paedagoger. nr. 4-2012, 4, s. 28-36 9 s.

The challenge of social media: between prohibition and indifference in the classroom

Tække, J. & Paulsen, M. E., 7 jun. 2012. 17 s.

Attention to Attention: Reflexions on new Media in Education

Tække, J. & Paulsen, M. E., 19 jan. 2012. 13 s.

Sverre Moe: Tid – En social konstruksjon? Oslo: Abstrakt Forlag A/S 2010 (222 sider)

Tække, J., 22 dec. 2011, I: Dansk Sociologi. 22, 4, s. 95-98 4 s.

Medicinsk offentlighed: bidrag til en fremmedbeskrivelse af sundhedssystemet

Tække, J. & Clausen, L., 9 dec. 2011. 22 s.

Media as the mechanism behind structural coupling and the evolution of the mind

Tække, J., 11 apr. 2011. 21 s.

Digital panopticism and organizational power

Tække, J., 2011, I: Surveillance and Society. 8, 4, s. 441-454 14 s.

Structural Coupling and Translation: Twitter observed as Communication Medium and Non-human Actor

Tække, J., 2011. 19 s.

Facebook - et netværk i fællesskabet

Tække, J., 26 nov. 2010, I: MedieKultur. 2010, 49, s. 123 - 136 13 s.

Luhmann and the media

Tække, J. & Paulsen, M., 26 nov. 2010, I: MedieKultur. 2010, 49, s. 1-10 10 s.

Ekspert: Undervis børn i at bruge Facebook: på nettet hed den: Facebook-tilsvining skal stoppes tidligt

Tække, J., 9 apr. 2010, I: Kristeligt Dagblad.

Facebooks kommunikative rum

Tække, J., 2010. 23 s.

Social konstruktion af personlig identitet på Facebook

Tække, J., 2010. 20 s.

Digitale medier og magt i undervisningen

Tække, J. & Paulsen, M. E., 2010, I: Dansk Sociologi. 3, 21, s. 29-48 18 s.

Facebook: Networking the Community of Society

Tække, J., 2010. 21 s.

Facebook: a new challenge for the self

Tække, J., 2010. 1 s.

Fra klasseværelse til chatværelse

Tække, J., 2010, I: KommunikationsForum. 3 s.

Luhmann and the media. MedieKultur. Journal of media and communication research no. 49

Tække, J. (red.), Paulsen, M. (red.), Grønning, A. H. (red.), Laursen, D. (red.), Thorhauge, A. M. (red.) & Plesner, U. (red.), 2010

Overvågning og magt i organisationer

Tække, J., 2010, Luhmann og magt. Hilt, L., Venneslan, K. & Mortensen Vik, B. (red.). 1 udg. København: Unge Pædagoger, Bind 1. s. 145-171 26 s.

Trådløse netværk og sociale normer under forandring

Paulsen, M. E. & Tække, J., 2010, I: Norsk Medietidsskrift. 17, 1, s. 26-45 20 s.

 Om den uformelle (mis)brug af medier i det formelle uddannelsessystem

Tække, J. & Paulsen, M., 2009, I: MedieKultur. 46, s. 56-72 17 s.

En verden af medier: – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg

Tække, J., 2009, I: MedieKultur. 46, s. 125-128 4 s.

Nettverksformelen:  – Hvordan det sociale livet henger sammen

Tække, J., 2009, I: Norsk Medietidsskrift. 16, 2, s. 194-197 4 s.

Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

Tække, J. & Paulsen, M., 2009. 35 s.

Power, surveillance and digital network media in organizations

Tække, J., 2009. 25 s.

Samfundets vilkår: Habermas og Luhmann

Tække, J., 2009, 1 udg. København: Unge Pædagoger. 140 s.

A Contribution From Critical Theory to the Sociological Interpretation of the Internet

Tække, J., 2008, I: Cybernetics & Human Knowing - A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-Semiotics. 15, 2, s. 97-100 4 s.

Chat as a technically mediated social system

Tække, J., 2008, Århus, 37 s.

Iagttagelse af internettet som medie i organisationer

Tække, J., 2008. 24 s.

Internettet som resten af verden

Tække, J., 2008, I: Semikolon (Aarhus C). 8, 16, s. 36-46 10 s.

Krisekommunikation: en sociologisk perspektivering

Tække, J., 2008. 21 s.

Krisekommunikation og konfliktsystemer

Tække, J., 2008, Luhmann og Organisation. Tække, J. & Paulsen, M. (red.). København: Unge Pædagoger, Bind 1. s. 137-163 26 s.

Luhmann og Organisation

Tække, J. (red.) & Paulsen, M., 2008, 1 udg. København: Unge Pædagoger. 288 s. (Konstruktivistiske byggesten).

Luhmann og Organisation

Tække, J. & Paulsen, M., 2008, Luhmann og Organisation. Tække, J. & Paulsen, M. (red.). 1 udg. København: Unge Pædagoger, Bind 1. s. 11-39 28 s. (Konstruktivistiske byggesten).

Medieret magt i organisationer

Tække, J., 2008. 20 s.

Organisationskultur

Tække, J., 2008, Luhmann og Organisation. Tække, J. & Paulsen, M. (red.). 1 udg. København: Unge Pædagoger, Bind 1. s. 55-83 28 s.

Organizational Communication and Media

Tække, J., 2008. 22 s.

Trådløse netværk og normer

Tække, J. & Paulsen, M., 2008. 14 s.

Winni Johansen og Finn Frandsen: Krisekommunikation - når virksomhedens image og omdømme er truet, Forlaget Samfundslitteratur, 2007

Tække, J., 2008, I: MedieKultur. 08, 44, s. 74-76 3 s.

Selvets dannelse: 6 stadier på vejen mod selvrefleksivitet

Tække, J., 2007, Luhmann og Dannelse. Paulsen, M. & Qvortrup, L. (red.). 1 udg. Viborg: Unge Pædagoger, s. 103 - 127 24 s.

 Introduktion til Luhmanns organisationsteori i lyset af hans almene systemteori

Tække, J., 2007, 1 udg., Pure, s. 1-16, 16 s.

Den kommunikerende organisation

Tække, J., 2006, Ikke angivet. SMID - Sammenslutningen af medieforskere i Danmark, Bind 20. s. 20 20 s.

Individets metalæring i det refleksivt moderne

Tække, J., 2006,   Selvets dannelse:  6 stadier på vejen mod selvrefleksivitet. Syddansk Universitet, Bind 20. 20 s.

Luhmann og erkendelse: Epistemologi, anvendelse og nyorientering

Tække, J. (red.), Qvortrup, L., Thyssen, O., Paulsen, M., Tække, J., Harste, G., Bjerg, O. & Brier, S., 2006, 1. udg. København: Forlaget Unge Pædagoger. 249 s.

Luhmann og medieteori

Tække, J., 2006, Luhmann og erkendelse: Epistemologi, anvendelse og nyorientering.. Tække, J. (red.). 1 udg. København: Unge Pædagoger, s. 133-165 30 s.

Mediesociografi

Tække, J., 2006, 1 udg. København: IT-Universitetet i København. 348 s.

Media Sociography on Weblogs

Tække, J., 2005. 22 s.

Medium Theory and Social Systems

Tække, J., 2003.

Aktiviteter

‘MODERNITY 2.0′ : EMERGING SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACTS

Jesper Tække (Deltager)

29 jun. 20095 jul. 2009

ÅBNINGSSEMINAR AF EPCOT

Jesper Tække (Deltager)

2017 → …

webinar

Jesper Tække (Taler)

29 jan. 2014

virtuel gæsteunderviser på vores master i gymnasiepædagogik

Jesper Tække (Foredragsholder)

17 mar. 2015

rådgivergruppen for Danmarks Læringsfestival 2018

Jesper Tække (Konsulent)

9 jun. 2017

om digitalisering og undervisning

Jesper Tække (Foredragsholder)

28 feb. 2019

nordmedia 2013: Defending Democracy

Jesper Tække (Arrangør)

8 aug. 201311 aug. 2013

foredrag om sociale medier og Fake News

Jesper Tække (Foredragsholder)

18 okt. 2017

foredrag om sociale medier

Jesper Tække (Foredragsholder)

7 apr. 2017

digitaliseringspanel (Begivenhed)

Jesper Tække (Medlem)

2018

digitaliseringspanel

Jesper Tække (Konsulent)

20172018

bogreception

Jesper Tække (Foredragsholder)

20 aug. 2021

Written interaction in education - Bildung through social media

Jesper Tække (Foredragsholder)

7 jun. 2018

Workshop on Mobile Communication as a Cultural, Spatial and Social Phenomenon

Jesper Tække (Taler)

29 mar. 2012

WIP-seminar

Jesper Tække (Taler)

7 maj 2015

Virtuel undervisning – rammer for didaktiske eksperimenter og evaluering

Jesper Tække (Foredragsholder)

9 mar. 2020

VOSTOK kommunikation (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

20182022

Undervisning og almendannelse i det digitale mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

27 nov. 2018

Undervisning og almendannelse i det digitale mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

28 feb. 2019

Undervisning i det digitale mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

10 okt. 2018

Undervisning i den digitale tidsalder en teori om tre bølger: distraktion, koncentration og engagement

Jesper Tække (Foredragsholder)

27 okt. 201628 okt. 2016

Udfordringen at undervise i et ændret mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

9 nov. 2011

The post-humanism of Niklas Luhmann’s systems theory

Jesper Tække (Foredragsholder)

7 okt. 2020

The politics of (dis)connectivity

Jesper Tække (Deltager)

2017 → …

The challenge of social media: between prohibition and indifference in the classroom

Jesper Tække (Foredragsholder)

8 jun. 2012

The Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

20 sep. 2012

The Luhmann Conference 2021

Jesper Tække (Taler)

14 sep. 2021

The Luhmann Conference 2019

Klaus Brønd Laursen (Deltager), Gorm Harste (Deltager), Sanna Lassen (Deltager), Jesper Tække (Deltager) & Lotte Harboe (Deltager)

29 maj 201931 maj 2019

The Internet and the Self: Sociological Perspectives

Jesper Tække (Taler)

10 mar. 2014

Teorien om de tre bølger: Hvordan internettet skylder indover undervisningsvæsnet

Jesper Tække (Foredragsholder)

29 maj 2015

Systems theoretical observations of the moral media panic debate

Jesper Tække (Foredragsholder)

2020

Syddansk Universitet (Ekstern organisation)

Klaus Thestrup (Medlem), Jesper Tække (Medlem), Stine Liv Johansen (Medlem) & Kjetil Sandvik (Medlem)

1 dec. 2017 → …

Styrelsen for It og Læring (STIL) (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

20162019

Socio Media Education: Deltagelse og Refleksion

Jesper Tække (Foredragsholder)

23 nov. 2012

Socio Media Education konference

Jesper Tække (Arrangør)

3 jun. 2014

Socio Media Education

Jesper Tække (Foredragsholder)

17 apr. 2013

Sociale medier i skolen: væk fra forbud og ligegyldighed

Jesper Tække (Foredragsholder)

7 nov. 2012

Severin prisuddeling

Jesper Tække (Foredragsholder)

26 nov. 2019

Samfundslitteratur (Forlag)

Jesper Tække (Redaktør)

20182030

Roskilde Univ RUC, Roskilde University (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

2021 → …

Rethinking Media and Communication Ontologies

Jesper Tække (Deltager)

13 aug. 200915 aug. 2009

Redaktionel tilrettelæggelse

Jesper Tække (Deltager)

1 mar. 201030 jun. 2010

Politics of Communication

Jesper Tække (Deltager)

30 maj 2019

Paneldebat om mobiler i skolen

Jesper Tække (Foredragsholder)

11 apr. 2019

Oplæg: Bibliotekerne og almendannelse i det digitale mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

10 okt. 2019

Ontologisk funderet medieteori

Jesper Tække (Foredragsholder)

2 mar. 2019

Om hvornår Instagram redder os fra verden

Jesper Tække (Foredragsholder)

15 nov. 2021

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

2021 → …

Nordmedia 2017

Jesper Tække (Deltager)

2017 → …

Nordic Sociological Association

Jesper Tække (Arrangør)

14 aug. 201416 aug. 2014

NordMedia 2019

Jesper Tække (Deltager)

23 aug. 2019

NordMedia 2015

Jesper Tække (Arrangør)

13 aug. 201515 aug. 2015

Nonverbal kommunikation og medier: Emojis og implementerede kommercielle interesser på Facebook

Jesper Tække (Foredragsholder)

27 apr. 2016

NMC Horizon Project - Scandinavian Schools (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

1 jan. 2015

Multitasking, singletasking and multiplexing in the classroom

Jesper Tække (Foredragsholder)

15 nov. 2018

Multitasking vs. multiplexing in the classroom

Jesper Tække (Foredragsholder)

12 dec. 2018

Medier og virkelighed

Jesper Tække (Arrangør)

11 apr. 201213 apr. 2012

Medier og Virkelighed

Jesper Tække (Arrangør)

2016

MedieKultur (Tidsskrift)

Jesper Tække (Redaktør)

1 feb. 201026 nov. 2010

Medie- og Kommunikationsleksikon (Tidsskrift)

Jesper Tække (Redaktør)

20182021

MatchPoints 2021

Jesper Tække (Deltager)

2021 → …

Læringsfællesskab & Læringsnetværk

Jesper Tække (Arrangør)

22 aug. 2013

Luhmann: de store sociologer

Jesper Tække (Foredragsholder)

14 sep. 2011

Luhmann og medierne

Jesper Tække (Arrangør)

10 dec. 2009

Luhmann og den flade ontologi

Jesper Tække (Foredragsholder)

23 nov. 2018

København

Jesper Tække (Foredragsholder)

2 nov. 2016

Hybrids – observed with social systems theory

Jesper Tække (Taler)

14 maj 201419 maj 2014

Hvordan kan det systemteoretiske net kastes ud over internettet og høste en god fangst

Jesper Tække (Oplægsholder)

3 dec. 2010

Fremlæggelse af DUFA-Projektet

Jesper Tække (Foredragsholder), Michael Paulsen (Foredragsholder), Allan Jensen (Foredragsholder) & Anne Lise Bennedsen (Foredragsholder)

13 mar. 2019

Fourth International Conference on Communication & Media Studies:

Jesper Tække (Deltager) & Michael Paulsen (Deltager)

27 sep. 2019

Forskningsprogram-seminar Medievidenskab

Jesper Tække (Deltager)

2017

Forskernetværk om pædagogisk it (Undervisningsministeriet, STIL) (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

10 jan. 2016 → …

Forskernetværk for pædagogisk itTema: Dannelse og teknologiforståelse

Jesper Tække (Taler)

24 mar. 2021

Forskernetværk for pædagogisk itTema: Dannelse og teknologiforståelse

Jesper Tække (Taler)

24 mar. 2021

Foredrag: Dannelse, læring og ungdomskultur i den digitale tidsalder

Jesper Tække (Foredragsholder)

19 aug. 2016

Foredrag: At være ung i en digital kultur

Jesper Tække (Foredragsholder)

6 sep. 2016

Folkekirken (Ekstern organisation)

Jesper Tække (Medlem)

2013 → …

Festforelæsning ved åbningen af Kandidatuddannelsen ved IMV 2011: Digitale netværksmedier i organisationer

Jesper Tække (Foredragsholder)

31 aug. 2011

Festforelæsning ved åbningen af Kandidatuddannelsen ved IMV 2009: Medier og overvågning i organisationer

Jesper Tække (Foredragsholder)

28 aug. 2009

Facebooks kommunikative rum og evolutionen af adækvate normer

Jesper Tække (Foredragsholder)

29 apr. 2015

Facebook og social ambivalent

Jesper Tække (Foredragsholder)

21 feb. 2013

Facebook i et mediehistorisk og mediesociologisk perspektiv

Jesper Tække (Foredragsholder)

24 feb. 2016

Education during the COVID-19 lockdown spring 2020 in Denmark – a critical but constructive perspective.

Jesper Tække (Foredragsholder)

8 jan. 2021

Digitalizing Social Practices

Jesper Tække (Taler)

23 feb. 2021

Digitalization of education - the theory of the three waves

Jesper Tække (Foredragsholder)

11 aug. 201613 aug. 2016

Digitalemedier, undervisning og almendannelse

Jesper Tække (Foredragsholder)

23 aug. 2018

Digital dannelse i skolen

Jesper Tække (Foredragsholder)

15 mar. 2016

Developments of Professions

Jesper Tække (Deltager)

18 sep. 201722 sep. 2017

Den hybridiserede undervisning

Jesper Tække (Foredragsholder)

1 feb. 2013

Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde 2014

Jesper Tække (Taler)

8 mar. 2014

Dannelse ift. digitale medier i gymnasieskolen: – teorien om de tre bølger

Jesper Tække (Foredragsholder)

2016

Dannelse i det digitale mediemiljø

Jesper Tække (Foredragsholder)

26 aug. 2015

Danmarks Læringsfestival 6.-8. marts

Jesper Tække (Deltager)

6 mar. 20187 mar. 2018

Danmarks Læringsfestival 6.-8. marts

Jesper Tække (Deltager)

20172018

DPU

Jesper Tække (Gæsteunderviser)

9 mar. 2015

Crisis Communication in a Systems- and Medium Theoretical Perspective

Jesper Tække (Foredragsholder)

14 sep. 201518 sep. 2015

Conference on Cybersemiotics and other Transdisciplinary Studies of Distributed Cognition and Communication

Jesper Tække (Deltager)

23 sep. 2011

Communicative self-synchronization and media: a social evolutionary perspective

Jesper Tække (Foredragsholder)

17 sep. 2012

Bildung in the Digital Medium Environment

Jesper Tække (Foredragsholder)

10 jul. 201614 jul. 2016

Bildung and digital media

Jesper Tække (Foredragsholder)

8 dec. 2016

Biblioteksdidaktik og Digital dannelse

Jesper Tække (Foredragsholder)

24 feb. 2018

At få det bedste ud af virtuel undervisning: hvordan og hvorfor

Jesper Tække (Taler)

1 sep. 2021

Analysestrategi til digitalt understøttede undervisningsforløb

Jesper Tække (Foredragsholder)

1 jun. 2018

Almendannelse og didaktik i den virtuelle undervisning

Jesper Tække (Foredragsholder)

26 jun. 2020

Almendannelse i det digitaliserede samfund

Jesper Tække (Oplægsholder)

28 maj 2018

Aktuel forskning på gymnasieområdet

Jesper Tække (Foredragsholder)

29 aug. 2018

A New Perspective on Education in the Digital Age

Jesper Tække (Foredragsholder)

10 dec. 2021

5ème colloque international « Réseaux Sociaux, Traces Numériques et Communication Electronique »

Jesper Tække (Deltager)

6 jun. 20188 jun. 2018

5. symposium om sprogbrug og interaktion i nye medier

Jesper Tække (Deltager)

24 apr. 2019

4. symposium om sprogbrug og interaktion i nye medier

Jesper Tække (Deltager)

2017 → …

13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOCYBERNETICS

Jesper Tække (Taler)

28 jun. 20153 jul. 2015

Trådløse netværk & sociale normer i skolen

Jesper Tække (Foredragsholder)

29 nov. 2010