Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jesper Hjort D. Petersen

Forsøgsmedarbejder

Jesper Hjort D. Petersen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Frøkvalitet, frøsortering og cropscan

Jesper Hjort Petersen har i mere end 20 år arbejdet med forskningsrelateret markarbejde for DJF. I dag er Jespers primære fokus flyttet fra generel forsøgsmarkbrug til mere specifik forskningsarbejde indenfor frøkvalitet, frøsortering, væksthusarbejde og cropscan (også kaldet reflektansmåling).

Reflektansmålinger giver informationer om afgrødens biomasse og kvælstofstatus. Det er derfor et vigtigt redskab i markforsøg, hvor man ønsker at følge afgrødens udvikling og effekten af forskellige behandlinger i afgrøden. Målet er at være i stand til at påvirke afgrødens vækst og udvikling og derigennem forøge udbyttet. Det kræver dog mange og gode resultaer og reflektansmålingerne udføres derfor flere gange i samme vækstsæson og over en årrække.

Ansvarsområder:

  • Reflektansmåling
  • Oprensning af forsøg
  • Størrelsefakturering af frø
  • Frøvægte
  • Sprøjtning af forsøg

Nøgleord: Oprensning af forsøg, dataindsamling, væksthusarbejde, fertile skudtællinger

Vis alle (1) »

ID: 5028